Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Lamisil 1x kožní roztok 1%

K jednorázové léčbě tinea pedis – plíseň nohou označované jako atletická noha.

 • LAMISIL 1X KOŽNÍ ROZTOK 1% DRM SOL 1X4GM/40MG
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8594050581135
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% se používá k jednorázové léčbě tinea pedis (plíseň nohou) označované jako atletická noha. Lamisil účinkuje tak, že usmrcuje houby způsobující onemocnění atletická noha. Po aplikaci na nohy zanechává bezbarvý film, který zůstává na kůži a uvolňuje léčivou látku do kůže.

Indikace:

Mykóza nohou (tinea pedis) neboli „atletická noha“ se vyskytuje pouze na nohou, kde se často nejdřív objevuje mezi prsty, ale může se také rozšířit na plosky nohou nebo na jejich strany. Nejčastější typ mykózy nohou způsobuje praskání nebo šupinkovité odlupování kůže, ale také se u Vás může vyskytnout mírný otok, puchýře nebo mokvající vředy. Tyto projevy bývají často spojeny s pocity svědění nebo pálení.

Pokud si nejste jisti, jestli jsou vaše příznaky způsobeny mykózou nohou, obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1 používat.

Výrobce:

Novartis

Držitel registračního rozhodnutí:

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Složení – účinné látky:

1g kožního roztoku obsahuje 10 mg terbinafinum (ve formě terbinafini hydrochloridum).

Složení – pomocné látky:

akrylatooktylamid kopolymer, hyprolosa, střední nasycené triacylglyceroly; ethanol 96% (V/V).

 

Popis přípravku:

Lamisil 1× kožní roztok 1% je čirý až slabě neprůhledný viskózní roztok.

Kontraindikace:

Nepoužívejte přípravek Lamisil 1 x kožní roztok 1%: jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na terbinafin nebo na kteroukoliv další složku tohoto léčivého přípravku

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Lamisil 1× kožní roztok 1% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1–10 lidí z 1000) – Méně časté jsou reakce v místě aplikace, jako např. suchá kůže, podráždění kůže nebo pálení kůže po aplikaci. Jsou většinou mírné, přechodné a neškodné.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000) – Ve velmi vzácných případech mohou být lidé alergičtí na přípravek, což může způsobit kožní vyrážku, svědění, puchýře na kůži nebo kopřivku.

Pokud se u vás projevila alergická reakce nebo jakýkoli z výše uvedených příznaků při používání přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1%, odstraňte přípravek denaturovaným alkoholem (k dostání v lékárnách), umyjte si nohy teplou mýdlovou vodou, opláchněte je, vysušte a konzultujte svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Nepoužívejte současně s Lamisilem 1× kožním roztokem 1% jinou léčbu nebo přípravky na své nohy (včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Jste-li těhotná, poraďte se před použitím přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1% se svým lékařem nebo lékárníkem, jelikož jsou jen omezené zkušenosti s používáním během těhotenství.

V období kojení přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% nepoužívejte, neboť se terbinafin vylučuje do mateřského mléka.

Způsob použití:

Lamisil 1× kožní roztok 1% je určen pouze pro dospělé. Nepoužívejte u pacientů do 18 let.

Přípravek aplikujte jen jednou. Neaplikujte podruhé.

Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% musíte nanést na obě nohy najednou, dokonce i v případě, že jsou příznaky viditelné jen na jedné noze. Tím zajistíte úplné odstranění houby zodpovědné za Vaši infekci. Tato infekce může být přítomna i na jiných oblastech nohou, kde není viditelné žádné poškození.

Po nanesení na nohy přípravek rychle schne, přitom vytvoří bezbarvý povlak. Množství přípravku obsažené v tubě je postačující pro ošetření obou nohou.

Lamisil 1× kožní roztok 1% dodává léčivou látku do kůže, kde přetrvává po mnoho dní a usmrcuje houby, které způsobují vznik atletické nohy. Pro dosažení nejlepších výsledků je zapotřebí nohy neomývat ani neoplachovat po dobu 24 hodin od aplikace přípravku.

Nejlépe je aplikovat Lamisil 1× kožní roztok 1% po sprchování nebo koupeli.

Postup aplikace přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1%:

 • Léčba spočívá v jediné aplikaci.
 • Omyjte si obě nohy a pečlivě je osušte.
 • Umyjte si a osušte ruce.
 • Odstraňte z tuby uzávěr.
 • Naneste přípravek na obě nohy. Na každou nohu spotřebujte zhruba polovinu tuby, v množství postačujícím pro pokrytí kůže. Ošetřete nejprve jednu nohu, než začnete ošetřovat druhou.
 • Přípravek nanášejte pomocí prstů rukou, jak je patrno z doprovodných ilustrací v příbalovém letáku. Naneste jej rovnoměrně mezi prsty, pod a nad prsty. Potom přípravek naneste na chodidlo a na strany nohy.
 • Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% nevtírejte do pokožky a nohy nemasírujte.
 • Druhou nohu ošetřete stejným způsobem, a to i v případě, že její kůže vypadá zdravě. Tím zajistíte úplného odstranění houby – infekce může být přítomna i na druhé noze, ačkoliv se nijak neprojevuje.
 • Nechte přípravek schnout po dobu 1–2 minut, dokud se nevytvoří tenký povlak. Poté si vezměte své obvyklé ponožky či obuv.
 • Po aplikaci si umyjte ruce teplou mýdlovou vodou.
 • Nemyjte si ani si neoplachujte nohy po dobu 24 hodin od aplikace přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1%.
 • Přípravek již podruhé na kůži nenanášejte.

Lamisil 1× kožní roztok 1% začne okamžitě usmrcovat houby. Film, který se vytvořil, znamená, že léčivá látka proniká do vaší kůže, kde pokračuje v hubení po několik dní. Během několika dnů by se měl stav Vaší kůže začít zlepšovat, ale úplné zhojení kůže si u Vás může vyžádat až 4 týdny.

Pokud jste během jednoho týdne od aplikace přípravku Lamisil 1× kožní roztok 1% nezaznamenali žádné známky zlepšení, požádejte, prosím, o radu svého lékaře či lékárníka. Pokud přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% nezabral po jeho první aplikaci, nepoužívejte ho podruhé na stejnou mykózu nohou.

Léčbě napomáhá udržování postižené oblasti v čistotě pravidelným mytím po uplynutí prvních 24 hodin. Kůži pečlivě osušte, bez tření. Snažte se vyhnout škrábání postiženého místa, i když může svědit, protože tak můžete způsobit další poškození a zpomalit proces hojení nebo rozšířit infekci.

Infekci lze snadno přenést na jiné osoby, proto dbejte na to, abyste měli vlastní ručník a oděv a nedělili se o ně s ostatními. Ručníky i oblečení je nutno často prát, abyste se ochránili před opakováním infekce

Upozornění:

Děti a dospívající pod 18 let nesmí z důvodu nedostatku zkušeností s přípravkem u této věkové skupiny přípravek používat.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud trpíte dlouhotrvající plísňovou infekcí chodidla a paty spojenou se ztluštěním a/nebo výrazným šupinovitým odlupováním kůže. Pokud se domníváte, že máte toto onemocnění, obraťte se na svého lékaře, protože můžete potřebovat jiný léčivý přípravek.

Tento přípravek používejte pouze k ošetření kůže nohou. Dbejte na to, aby se přípravek nedostal na obličej, do očí či na poškozenou kůži (mimo ošetřované místo), kde by mohl vyvolat podráždění. V případě náhodného zasažení očí důkladně oči propláchněte tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledejte svého lékaře.

Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% je určen pouze k vnějšímu podání.

Použití Lamisilu 1× kožního roztoku 1% neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Chraňte před otevřeným ohněm (přípravek obsahuje alkohol).

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, musíte se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání:

Přípravek Lamisil 1× kožní roztok 1% uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:

Nepoužívejte Lamisil 1× kožní roztok 1% po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na tubě a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Balení:

Tuba o obsahu 4g.

Parametry

Kód SÚKL 0061209