Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Karsivan 50 mg 60 tablet

Akce Karsivan

Karsivan 50mg se používá pro zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 8713184037879
Dostupnost:
Skladem

425 

Informace o produktu

Karsivan 50 mg se používá pro zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.
Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie, pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

Pozitivní podpůrný účinek má přípravek Karsivan 50mg také při individuálních geriatrických diagnózách (senilní 
hluchota, slabozrakost aj.).

Složení - účinné látky:
Karsivan 50 mg: Propentofyllinum 50 mg v 1 potahované tabletě.

Charakteristika
Účinná látka, propentofylin, zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší využití živin a kyslíku v periferních tkáních. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených krvinek krevním řečištěm.

Farmakokinetické údaje
Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut. Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Z organizmu se vylučuje ve formě metabolitů z 80-90% v moči, zbytek v trusu. V organizmu se neakumuluje.

Kontraindikace:
Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

Nežádoučí účinky: 
Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba léčbu přípravkem Karsivan 50 mg přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby. 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


Dávkování a způsob podání : 

Perorální podání.  Tablety Karsivan 50 mg se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a zamíchány do krmení.

Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti psa dlouhodobě a to dvakrát denně.

Např.:
Živá hmotnost psa
do 4 kg = 2x denně ¼ tablety
5-8 kg  = 2x denně ½  tablety
9-15 kg  = 2x denně 1 tableta
16-25 kg  = 2x denně 1½ tablety
26-33 kg   = 2x denně 2 tablety
34-50 kg  = 2x denně 3 tablety

Zvláštní upozornění:
Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým  přípravkem používat  ochranné rukavice.

Předávkování:
Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by 
měla být zvířata léčena symptomaticky.

Upozornění: 
Karsivan 50 mg je určen pouze pro zvířata (psy).  Není určeno pro potravinová zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Uchovávání a varování:
Karsivan 50 mg uchovávejte při teplotě do 25 stupňů a mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a blistru po EXP.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. 

Držitel rozhodnutí o registraci:
Intervet International B.V. , Wim de Körverstraat 35  , 5831 AN Boxmeer  ,Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Intervet GmbH , Siemensstr. 105 , 1210 Wien ,Rakousko

Balení:
60 tablet

Parametry

Podobné produkty najdete v