Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Kaloba 20 ml

Přípravek Kaloba (perorální kapky, roztok) se užívá na zmírnění příznaků při...

  • KALOBA POR GTT SOL 1X20ML
  • EAN: 9006396112014
Dostupnost:
Skladem

159  (144,55  bez DPH)

Informace o produktu

Přípravek Kaloba (perorální kapky, roztok) se užívá na zmírnění příznaků při akutních onemocněních dýchacích cest.

Bez porady s lékařem může být přípravek Kaloba užíván dospělým nebo podáván dětem od 1 roku při akutních onemocněních dýchacích cest (jako např.akutní zánět průdušek), které se na počátku projevují kašlem nebo rýmou, případně bolestí a škrábáním v krku. Následně může docházet ke zhoršení příznaků, které mohou vyústit až do akutního zánětu průdušek. Pro tento zánět je charakteristický suchý kašel s bolestí při kašli, obtížné odkašlávání hlenu, nepřítomnost hnisu a krve v hlenu, přičemž klinické příznaky mohou být přítomny bez horečky nebo provázeny zvýšenou teplotou.

V případě zhoršení stavu, změny charakteru hlenu (výskyt hnisu nebo krve), vysoké horečky vyhledejte lékaře, který zváží případnou antibiotickou léčbu.

Výrobce:

ISO Pharmaceuticals GmbH and Co., Bunsengasse 6-10, D-76275 Ettlingen, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Dr. Willmar Schwabe GmbH and Co. KG, Willmar-Schwabe-Str. 4, D-76227 Karlsruhe, SRN.

Složení - účinné látky:

Co Kaloba obsahuje Pelargonii sidoides extractum fluidum (extrakt z kořene rostliny Pelargonium sidoides) (1 : 8-10) (EPs 7630). Extrakční látkou je 11% ethanol (m/m). 10 g (= 9,75 ml) roztoku obsahuje 8,0 g extraktu z kořene rostliny Pelargonium sidoides.

Složení - pomocné látky:

Glycerol 85%.

Popis přípravku:

Jak Kaloba vypadá? Kaloba je hnědě zbarvený roztok.

Indikační skupina:

Léky proti kašli a nachlazení.

Kontraindikace:

Neužívejte Kalobu jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na výtažek z Pelargonium sidoides nebo na kteroukoli další složku Kaloby.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití Kaloby je zapotřebí:

- V případě, že se Vás stav do 3 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

- Pokud máte horečku trvající několik dní, dušnost nebo vykašláváte krvavý hlen, ihned uvědomte svého lékaře.

- Podávání Kaloby dětem mladším než jeden rok se vzhledem k chybějícím údajům nedoporučuje.

- Z bezpečnostních důvodů byste neměli užívat Kalobu při zvýšeném riziku krvácení anebo při užívaní léků, které snižují srážlivost krve.

- Neužívejte Kalobu, jestliže máte závažné onemocnění jater nebo ledvin, protože pro tyto případy nejsou k dispozici potřebné údaje.

- Pokud trpíte autoimunitními onemocněními, imunodeficientními stavy (stavy se sníženou obranyschopností) nebo chronickými zánětlivými onemocněními (např. chronický zánět průdušek), kontaktujte před užitím Kaloby svého lékaře.

- Kaloba obsahuje 13 objemových % alkoholu.

Důležité informace o některých složkách Kaloby: Kaloba obsahuje 13% obj. alkoholu, tj. do 195 mg v jedné maximální dávce (30 kapek), což odpovídá do 3,8 ml piva, 1,6 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Kaloba nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout vždy. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu:

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených osob.

Časté: více než u 1 ze 100 léčených osob.

Méně časté: více než u 1 z 1000 léčených osob.

Vzácné: více než u 1 z 10 000 léčených osob.

Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených osob včetně jednotlivých hlášených případů.

Následující seznam nežádoucích účinků zahrnuje všechny reakce, které se vyskytly během léčby Kalobou, včetně vyššího dávkování nebo dlouhodobé léčby.

Trávicí potíže jako bolesti břicha, pálení žáhy, nevolnost nebo průjem, které se vyskytly během užívání Kaloby, jsou vzácné.

Ve vzácných případech se může vyskytnout mírné krvácení z dásní nebo nosu. Ve vzácných případech se může vyskytnout hypersenzitivní reakce (např. kožní vyrážka, kopřivka, svědění kůže a sliznic). Tyto reakce se mohou vyskytnout již po prvním užití Kaloby.

Ve velmi vzácných případech se mohou vyskytnout závažné hypersenzitivní reakce s otokem obličeje, dušností a poklesem krevního tlaku.

Opatření v případě nežádoucích účinků = Jestliže zpozorujete příznaky hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti), jako zarudnutí kůže spolu se svěděním, přerušte užívání Kaloby a ihned informujte svého lékaře tak, aby mohl(a) vyhodnotit závažnost příznaků a rozhodnout o nezbytných opatřeních. Pokud se známky hypersenzitivity vyskytly, znovu již preparát neužívejte.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky = Pro potenciální vliv Kaloby na parametry krevní koagulace, nelze vyloučit možnost, že Kaloba při současném podávání inhibitorů koagulace, jako je fenprokumon a warfarin, zesiluje jejich účinek.

Prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Kaloba by neměla být užívána během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici potřebné údaje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Vždy užívejte Kalobu přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kaloba je tekutý přípravek pro perorální používání.

Nedoporučí-li Vám Váš lékař jinak, je denní dávkování následující:

a) Dospělým a mladistvým nad 12 let se podává 30 kapek 3krát denně.

b) Dětem ve věku od 6 do 12 let se podává 20 kapek 3krát denně.

c) Dětem ve věku od 1 do 5 let se podává 10 kapek 3krát denně.  Podávání dětem do 6 let by mělo být nejdříve konzultováno s lékařem.

Kapky užívejte s trochou tekutiny ráno, v poledne a večer asi 1/2 hodiny před jídlem.

Lahvičku držte ve svislé poloze, případně lehce poklepávejte na její dno.

Jak dlouho můžete užívat Kalobu? Neužívejte Kalobu déle než 10 dní.

Jestliže jste zapomněl užít Kalobu, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě Kalobou podle předpisu Vašeho lékaře nebo podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Jestliže jste užil více Kaloby, než jste měl? Příznaky předávkování nebyly zaznamenány. Při případném předávkování se poraďte s lékařem.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Je nepravděpodobné, že by Kaloba ovlivnila Vaše schopnosti při řízení dopravních prostředků a při obsluze strojů.

Uchovávání:

Jak Kalobu uchovávat ? Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Rostlinné výtažky ve formě kapek mohou po delší době způsobovat zakalení, které však nemá negativní vliv na účinnost přípravku. Přípravek Kaloba je přírodním produktem, může proto docházet k lehkému kolísání barvy a chuti výrobku.

Po otevření nepoužívejte déle než 3 měsíce.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Kalobu musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěla.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte Kalobu mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po otevření nepoužívejte déle než 3 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

20 roztoku.

Parametry

Kód SÚKL 0023998