Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Jodid Draselný 65 hameln por.tbl.nob.4x65mg

Používá se preventivně při kontaminaci radioaktivním jodem (dříve známý jako Jodid Draselný 65 Vulm por.tbl.nob.4×65mg). Expirace přípravku 30.4.2027.

Termín dalšího naskladnění není znám.  Doporučujeme použít funkci "Hlídací pes"

Pokud není přípravek dispozici, požádejte ve Vaší lékárně (která neni OOVL) o výrobu individuálně připravovaného léčivého přípravku (IVLP) se shodným množstvím účinné látky! Každá lékárna (která neni OOVL) musí být schopná vám kapsle se stejným množstvím účinné látky vyrobit, protože surovina Kalii iodidum je stále k dispozici.  Ze zákona není možný zásilkový výdej přípravku IVLP. Aktuálně přijímáme další objednávky na výrobu.

 • JODID DRASELNÝ 65 HAMELN POR TBL NOB 4X65MG
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 8588001047993
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

 • Jodid draselný 65 hameln se používá preventivně při kontaminaci radioaktivním jodem.

  V případě radioaktivního záření, kdy se uvolňuje radioaktivní jod, může jodid draselný zabránit poškození štítné žlázy tím, že se štítná žláza nasytí neradioaktivním jodem. Tím se zabrání příjmu radioaktivního jodu z kontaminovaného vzduchu, vody, mléka a jiné potravy.

  Složení – účinné látky:
  Léčivou látkou je kalii iodidum 65 mg v jedné tabletě.

  Složení – pomocné látky:
  mikrokrystalická celulosa, mastek, makrogol 6 000, koloidní bezvodý oxid křemičitý

  Popis přípravku:
  Jodid draselný 65 hameln patří do skupiny léčiv nazývaných varia (antidota).

  Kontraindikace:
  Jodid draselný 65 hameln nesmí být užíván v případech známé přecitlivělosti (hypersenzitivity, alergie) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku, zejména při známé přecitlivělosti na jodové preparáty.

  Nežádoučí účinky:
  Vyskytují se až po vysokých dávkách a dlouhodobém užívání. Ojediněle se mohou vyskytnout poruchy trávicího ústrojí, zvýšená teplota, změny na kůži, vlasech, nehtech, nevolnost.

  Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

  Interakce:
  Účinky přípravku Jodid draselný 65 hameln a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

  Prosím, informujte svého lékaře o všech přípravcích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

  Speciální upozornění:
  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Jodid draselný 65 hameln je zapotřebí:

  Užití vyšších dávek jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt.

  V případě alergické reakce je třeba vyhledat lékaře.

  Osoby s poruchou funkce štítné žlázy musí urychleně konzultovat stav a možnost použití jodidu draselného s ošetřujícím lékařem resp. specialistou.

  Těhotenství a kojení:
  V případě radiační nehody nebo havárie mohou přípravek Jodid draselný 65 hameln užívat těhotné i kojící ženy; užívání dalších dávek a délka podávání se řídí pokyny příslušných orgánů nebo lékaře.

  Dávkování:
  Jodová profylaxe se v případě radiační havárie vykonává u všech osob včetně těhotných a kojících žen. Výjimku tvoří osoby přecitlivělé na jodové preparáty nebo ty osoby, které se léčili anebo léčí na poruchy funkce štítné žlázy. Při nejasnostech je třeba se poradit s obvodním nebo ošetřujícím lékařem.

  Při vyhlášení radiační havárie a na výzvu užijí obyvatelé tyto dávky jodidu draselného:

      novorozenci do 1 měsíce věku = 1/4 tbl. = 16 mg KI
      kojenci a děti od 1 měsíce do 3 let = 1/2 tbl. = 32 mg KI
      děti od 3 let do 12 let = 1 tbl. = 65 mg KI
      dospělí a děti od 12 let = 2 tbl. = 130 mg KI

  V případě jaderné havárie je třeba jodid draselný podat do 1 hodiny od vzniku nebezpečí.

  Bude-li to radiační situace vyžadovat, oznámí se obyvatelům, aby po 24 nebo 48 hodinách užili ještě poloviční dávku jodidu draselného.

  Novorozencům se další dávky nepodávají.

  Těhotným a kojícím ženám se podávají maximálně dvě dávky.

  Upozornění:

  Užití vyšších dávek jodidu draselného nezvyšuje ochranný efekt.

  V případě alergické reakce je třeba vyhledat lékaře.

  Osoby s poruchou funkce štítné žlázy musí urychleně konzultovat stav a možnost použití jodidu draselného s ošetřujícím lékařem resp. specialistou.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
  Možnost tohoto ovlivnění nebyla u přípravku stanovena.

  Uchovávání:
  Jodid draselný 65 hameln uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

  Varování:
  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

  Informace pro pacienta:

  Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

  Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Jodid draselný 65 Hameln musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

  Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

  Držitel rozhodnutí o registraci:
  Hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika

  Výrobce:
  Hameln rds a.s., Horná 36, Modra, Slovenská republika

  Balení:
  Balení obsahuje 4 tablety Jodidu Draselného.

Parametry

ATC skupina
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0180708

Podobné produkty najdete v