Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Inflamalgin 10mg/1g drm.gel 1x50g

Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest. Inflamalgin je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu.K odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů.
  • INFLAMALGIN 10 MG/1 G DRM GEL 1X50GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594739216389
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Inflamalgin tlumí zánět, snižuje otok a potlačuje bolest.

Inflamalgin je vhodný k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je možné ho běžně použít u následujících stavů:

  • poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při vymknutí, natáhnutí a nebo pohmoždění, bolesti zad (úrazy utrpěné při sportu),
  • k úlevě od bolesti při nezávažných artrózách periferních kloubů a zad.
  • lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu, při ztuhlém rameni (pouze po poradě s lékařem u těchto stavů).

Přípravek Inflamalgin mohou užívat dospělí a dospívající od 12 let

Používání přípravku Inflamalgin je vhodné i při celkové léčbě diklofenakem nebo jinými protizánětlivými přípravky.

Charakteristika:
Přípravek Inflamalgin je speciálně vytvořen ke vtírání do pokožky. Inflamalgin obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou v přípravku Inflamalgin je diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%).

Složení - pomocné látky:
Gelový základ: Ethanol 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku 10%, monohydrát kyseliny citronové, čistěná voda.

Popis přípravku:
Inflamalgin je bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického zápachu po isopropylalkoholu.

Kontraindikace:

Nepoužívejte přípravek Inflamalgin:
• pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoliv další složku přípravku Inflamalgin,
• pokud jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) či jiné protizánětlivé léky, a v minulosti nebo v současné době se u vás objevila po těchto lécích reakce jako např. průduškové astma či kopřivka.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek Inflamalgin a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

• Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka. Vyskytuje se asi u 1 až 10 lidí z 10 000.
• Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma). Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.
• Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla. Vyskytuje se u méně než 1 osoby z 10 000.

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka.

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 lidí ze 100)
• Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bodavá (bolest) kůže.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000)
• Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, otokem a puchýři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Inflamalgin.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inflamalgin používat.

Těhotné a kojící ženy by přípravek Inflamalgin neměly používat.

Dávkování a způsob užití:
Vždy používejte Inflamalgin přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let nanášejí 3 - 4krát denně malé množství přípravku Inflamalgin na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství léčivého přípravku Inflamalgin se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu.

Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem. Po nanesení léčivého přípravku Inflamalgin si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou právě na Vašich rukou.

Jak dlouho přípravek Inflamalgin používat?
Pokud při poraněních nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku Inflamalgin, přerušte léčbu a poraďte se lékařem.

Nepoužívejte přípravek Inflamalgin déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj. vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo zánětu šlach, nebo 3 týdny při léčbě bolestí doprovázejících artrózu, pokud Vám delší léčbu nenařídil Váš lékař.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Inflamalgin
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Inflamalgin ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství.

Upozornění:
Neaplikujte přípravek Inflamalgin na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu. Inflamalgin neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.

Buďte opatrní, aby se Vám přípravek Inflamalgin nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka.

Inflamalgin je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte!

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inflamalgin než jste měl(a)
Předávkování je při podání vstřebáním přes kůži velmi nepravděpodobné. Pokud omylem dojde k pozření přípravku Inflamalgin, neprodleně kontaktujte lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Inflamalgin uchovávejte mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:

Přípravek Inflamalgin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete Inflamalgin používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte Inflamalgin přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Výrobce:
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Balení:
50 g

Parametry

Kód SÚKL 0200261