Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Imodium por.cps.dur.20x2mg

Imodium je lék proti průjmu. Imodium můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu.
  • IMODIUM POR CPS DUR 20X2MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660511369
Dostupnost:
Skladem

169  (153,64  bez DPH)

Informace o produktu

Imodium je lék proti průjmu.

Imodium můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při dlouhodobém (chronickém) průjmu.

Po poradě s lékařem můžete Imodium užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.

Charakteristika:
Imodium zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.

Složení - účinné látky:
K léčbě průjmu jste obdržel Imodium, léčivou látkou je loperamid, v přípravku je obsažen ve formě loperamid-hydrochloridu. Jedna tobolka Imodium obsahuje 2 miligramy loperamid-hydrochloridu.

Složení - pomocné látky:
Pomocným látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát. Tobolku tvoří: žlutý oxid železitý, černý oxid železitý, indigokarmín, sodná sůl erythrosinu, oxid titaničitý a želatina.

Popis přípravku:
Vrchní část tobolky přípravku Imodium je zelené barvy, spodní část šedé barvy.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Imodium:
-    jestliže jste přecitlivělý na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Imodium,
-    jestliže objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu,
-    jestliže trpíte zánětem tlustého střeva, např. ulcerózní nebo pseudomembranózní kolitidou (zánětem tračníku, popř. komplikovaným vředy, záněty vzniklými jako komplikace po léčbě širokospektrými antibiotiky),
-    jestliže Vám lékař sdělí, že je ve Vašem případě zpomalení střev na závadu, např. když se dostaví zácpa nebo nadmutí břicha.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Imodium nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Imodium je obvykle dobře snášen a při správném užívání vykazuje velmi málo nežádoucích účinků.

Velmi vzácně se mohou dostavit bolesti břicha, střevní neprůchodnost, nadýmání, nevolnost, zácpa, zvracení, rozšíření tlustého střeva, plynatost, trávicí obtíže, ospalost, ztráta vědomí, snížení úrovně vnímání, závratě, vyrážka, kopřivka a svědění.
V tomto případě ukončete užívání přípravku a jsou-li tyto obtíže úporné, poraďte se s lékařem.

Některé obtíže mohou být však způsobeny průjmem samotným: bolesti břicha, nevolnost, zvracení, suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost.

Ojediněle může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení.
Přecitlivělost k přípravku Imodium poznáte např. podle vyrážky, kopřivky, svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou účinek přípravku Imodium výrazně zvýšit.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imodium je zapotřebí
-    jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin. Měl byste proto nahradit ztrátu tekutin dostatečným pitím (mnohem více než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí, k nimž patří např. minerální voda. To je důležité zvláště u dětí.
-    Imodium průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu.
-    Při náhle vzniklém (akutním) průjmu zastavuje Imodium příznaky obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.
-    Pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem Imodium, a projevují se u Vás příznaky nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku Imodium a poraďte se s lékařem.

Jestliže trpíte jaterním onemocněním, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že léčba přípravkem Imodium bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Těhotenství a kojení:
Jestliže jste, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete Imodium užívat.

Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat Imodium, protože malé množství léčivé látky může proniknout do mateřského mléka.

Dávkování a způsob užití:
Potřebná dávka, kterou máte užívat, závisí na Vašem věku a typu průjmu.

Imodium je k dispozici v lékové formě tvrdých tobolek určených k perorálnímu podání.

Imodium můžete užívat v libovolnou denní dobu, tobolky je zapotřebí zapíjet.

Použití u dětí:

Imodium není určeno dětem do šesti let.

Děti od šesti let:
-    při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí nejdříve jednu tobolku Imodium , potom jednu tobolku Imodium po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, přestane dítě tobolky užívat a neprodleně vyhledáte lékaře.
-    při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka je jedna tobolka denně. Udržovací dávkování je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné hmotnosti (nejvýše 3 tobolky/20 kg) do dosažení 1-2 tuhých stolic denně.

Pozor: Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné hmotnosti dítěte!

Tělesná hmotnost dítěte:
od 14 kg nikdy více než 2 tobolky Imodium za den;
od 20 kg nikdy více než 3 tobolky Imodium za den;
od 27 kg nikdy více než 4 tobolky Imodium za den;
od 34 kg nikdy více než 5 tobolek Imodium za den;
od 40 kg nikdy více než 6 tobolek Imodium za den;
od 47 kg nikdy více než 7 tobolek Imodium za den;
od 54 kg nikdy více než 8 tobolek Imodium za den.

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (včetně starších osob):

-    při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijte 2 tobolky naráz, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře.
-    při dlouhodobém (chronickém) průjmu užívejte nejdříve dvě tobolky (4 mg) denně.

Dávku můžete zvyšovat na udržovací dávku 1-6 tobolek denně do dosažení 1-2 tuhých stolic denně.

Pozor: Neužívejte více než 8 tobolek Imodium během 24 hodin!

Upozornění:
Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Jestliže jste užil více přípravku Imodium, než jste měl:

V případě, že užijete příliš mnoho tobolek Imodium, přivolejte lékaře, zvláště když zpozorujete tyto příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže při močení a zeslabené dýchání.

Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho tobolek nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky, přivolejte lékaře okamžitě.

Informace určená lékařům v případě předávkování:

-    podejte injekčně naloxon
-    v případě potřeby injekci naloxonu po 1-3 hodinách zopakujte
-    monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod.

Uchovávání:

Přípravek Imodium uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 25 °C.

Přípravek Imodium nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

Varování:
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Johnson & Johnson, s.r.o.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Imodium používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited, c/o Johnson & Johnson, Maidenhead, Velká Británie

Výrobce:
Janssen-Cilag S.A., 27100 Val de Reuil, Francie

Balení:

20 tvrdých tobolek

Parametry

Kód SÚKL 0146256