Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Immunal tablety 20 tbl.

K prevenci a podpůrné léčbě nachlazení a jeho příznaků (rýma, bolest v krku, únava). Immunal tablety jsou přírodní rostlinné léčivo, které stimuluje imunitní odezvu.
  • IMMUNAL TABLETY POR TBL NOB 20X80MG
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3838957021154
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Immunal tablety jsou přírodní rostlinné léčivo, které stimuluje imunitní odezvu.

Immunal tablety se doporučují při krátkodobé prevenci a podpůrné léčbě běžného nachlazení a jeho příznaků (rýma, bolest v krku, únava).


Charakteristika:
Každá tableta Immunal obsahuje sušenou šťávu připravenou lisováním čerstvé kvetoucí natě třapatky nachové (Echinaceae purpureae herbae succus siccus 30 – 60 : 1).

Účinné látky třapatky nachové (Echinacea purpurea) posilují obranyschopnost těla. Zvyšují počet bílých krvinek (granulocytů a makrofágů) a aktivují jejich schopnost ničit a odstraňovat mikroorganismy, které pronikly do těla.

Složení - účinné látky:
1 tableta přípravku Immunal obsahuje 80 mg vysušené šťávy připravené lisováním čerstvé kvetoucí natě třapatky nachové (Echinaceae purpureae herbae succus siccus, 30-60:1).

Složení - pomocné látky:
magnesium-stearát, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl sacharinu, vanilin, třešňové aroma (maltodextrin a arabská klovatina – součást třešňového aroma

Popis přípravku:

Tablety Immunal jsou kulaté, ploché se zkosenými hranami, světle hnědé, mramorované.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Immunal tablety:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na třapatku nebo jinou rostlinu čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) (heřmánek, arnika, měsíček, řebříček) nebo na jakoukoli složku přípravku
jestliže trpíte progresivní systémovou poruchou, jako je tuberkulóza
jestliže máte autoimunitní onemocnění jako je kolagenóza, roztroušená skleróza
jestliže máte deficit imunity (infekce HIV, AIDS)
jestliže jste léčena přípravky na potlačení Vašeho imunitního systému (např. při léčbě rakoviny nebo při transplantaci orgánů nebo kostní dřeně)
jestliže trpíte systémovým onemocněním krve postihujícím bílé krvinky (např. leukóza, leukémie)

Immunal tablety nesmějí užívat děti mladší 1 roku vzhledem k tomu, že jejich imunitní systém není plně vyvinutý.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Immunal tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků není známá. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti projevující se kožní vyrážkou, svěděním, otokem v obličeji, spasmy průdušek (svíravý pocit na hrudi, dušnost a krátký dech), astmatem, Stevens-Johnsonovým syndromem (onemocnění kůže vyplývající z alergické reakce), anafylaktický šok.

Byly hlášeny reakce spojené s autoimunitními onemocněními diseminovaná encefalitida (roztroušený zánět mozku), erythema nodosum (onemocnění charakterizované výskytem červenofialových bolestivých uzlů), imunotrombocytopenie (imunitní onemocnění, kdy krevní destičky jsou ničeny vlastními protilátkami), Evansův syndrom (vrozená chudokrevnost s nedostatkem krevních destiček), Sjögrenův syndrom (suchost očí, úst a dalších povrchů krytých sliznicemi) s ledvinovou nedostatečností (renální tubulární dysfunkcí). V takovém případě přestaňte okamžitě užívat léčivý přípravek a spojte se se svým lékařem.

Bylo hlášeno, že při dlouhodobém užívání (déle než 8 týdnů) dochází ke snížení počtu určitých bílých krvinek (leukocytů).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Doposud nebyly pozorovány klinicky významné interakce (vzájemná ovlivnění účinků) třapatky s jinými léčivy. Avšak se nedoporučuje užívat přípravek Immunal tablety s přípravky potlačujícími imunitu jako je cyklosporin a metotrexat.

Zeptejte se svého lékaře pokud si nejste jistý/á k čemu tyto léčivé přípravky jsou.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Immunal tablety je zapotřebí jestliže se zhorší příznaky nebo objeví-li se vysoká horečka, poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Immunal tablety, jestliže jste dědičně náchylný/á k alergiím, poraďte se se svým lékařem před užitím přípravku Immunal tablety.

Užívání u dětí od 1 do 12 let věku se nedoporučuje, protože účinnost nebyla dostatečně dokumentována.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nejsou známé údaje o možných škodlivých účincích přípravku Immunal tablety při užívání během těhotenství a kojení. Vzhledem k nedostatku údajů užívání během těhotenství a kojení se však nedoporučuje, jedině na doporučení lékaře.

Dávkování:
Vždy užívejte přípravek Immunal tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělí a mladiství (12 let a starší) :1 tableta třikrát až čtyřikrát denně.

Užívání u dětí do 1 roku věku je kontraindikováno (viz Neužívejte přípravek Immunal tablety).

Užívání u dětí od 1 do 12 let věku se nedoporučuje (viz Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Immunal tablety je zapotřebí).

K prevenci a léčbě se přípravek neužívá déle než 10 dní. Při léčbě je třeba zahájit užívání, jakmile se objeví první příznaky nachlazení.
Pokud příznaky přetrvávají déle než 10 dní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob užití:
Tablety se užívají s dostatečným množstvím vody (jedna sklenice vody).

Jestliže jste užil/a více přípravku Immunal tablety, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. Nebyly hlášeny žádné případy předávkování třapatkou nachovou.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Immunal tablety:
Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, vemte si ji jakmile si vzpomenete. Blíží-li se čas na další tabletu, zapomenutou dávku přeskočte a dále pokračujte v obvyklém dávkovacím schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Užívání přípravku Immunal tablety s jídlem a pitím:
Jídlo nemá vliv na užívání přípravku Immunal tablety.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Immunal tablety, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Pokud příznaky přetrvávají déle než 10 dní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Immunal tablety:
Immunal tablety obsahují laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek Immunal chráněn před světlem a vlhkostí.

Varování:
Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přípravek Immunal tablety je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Immunal tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce:

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Balení:
Každá krabička obsahuje jeden blistr s 20 tabletami

Parametry

Kód SÚKL 0013225