Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Iburion 400 mg 100 tbl.

Iburion 400 mg snižuje horečku, tlumí bolest a potlačuje zánět.
  • IBURION 400 MG POR TBL FLM 100X400MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 6432100014979
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Iburion 400 mg je užíván při mírných až středně silných bolestech jako jsou bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů, ke snížení horečky při infekcích horních cest dýchacích (např. běžné nachlazení) a při menstruačních bolestech.

Iburion 400 mg je také užíván při léčbě kloubních degenerativních změn (artróza) a revmatických chorob (revmatoidní artritida).

Charakteristika:
Iburion patří do skupiny přípravků nazývaných nesteroidní antirevmatika (nesteroidní protizánětlivá léčiva).    Iburion snižuje horečku, tlumí bolest a potlačuje zánět. Účinku je dosaženo obvykle po 30ti minutách a maximální účinek nastoupí za 1-2 hodiny.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ibuprofen. Jedna tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami tabletového jádra jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, dextrát, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát. Pomocnými látkami potahovací vrstvy tablety jsou sacharosa, hypromelosa, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), glycerol (85%) a magnesium-stearát.

Popis přípravku:
Tableta Iburion 400 mg: Bílá nebo téměř bílá oválná potahovaná tableta ve tvaru tobolky s půlící rýhou na obou stranách.  Tablety Iburion 400 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

Kontraindikace:

Neužívejte Iburion:
-    jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na ibuprofen nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Iburion
-    jestliže jste prodělali alergické reakce jako např. astmatický záchvat, alergickou rýmu nebo kopřivku po užití některých léků proti bolesti, obsahujících acetylsalicylovou kyselinu nebo ostatní protizánětlivé léky (NSAID)
-    jestliže u Vás existuje zvýšené riziko krvácení
-    jestliže trpíte nebo jste trpěli žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy
-    jestliže jste prodělali žaludeční nebo dvanáctníkový vřed ve spojitosti s léčbou lékem ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv
-    jestliže trpíte závažným jaterním onemocněním
-    jestliže trpíte závažným srdečním selháním nebo závažným poškozením ledvinných funkcí
-    jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství.

Přípravek Iburion 400 mg nesmějí užívat děti do 12 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Iburion nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při příležitostném užívání přípravku s maximální dávkou 1 200 mg ibuprofenu denně, se nežádoucí účinky objevují méně často.

Časté (objevují se u více než 1 ze 100 pacientů): nežádoucí účinky postihující trávicí soustavu (poruchy trávení, bolesti břicha, průjem, zácpa, nevolnost, zvracení). Únava, bolesti hlavy. Ekzém. Trávicí obtíže jsou mírnější, pokud užíváte přípravek Iburion společně s jídlem.

Méně časté (objevují se u méně než 1 ze 100 pacientů): Astma, svědění, kopřivka, purpura – tečkovité krvácení do kůže, rýma, nespavost, mírná úzkost. Poruchy sluchu a vidění, které po ukončení léčby ustanou. Otok sliznice dutiny ústní a krku (angioedém). Krvácení ze žaludku nebo ze střev, žaludeční vřed.

Vzácné (objevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů): Zadržování tekutin (edém). Změny v krevním obraze (leukopenie, trombocytopenie). Srdeční selhání, vysoký krevní tlak. Ulcerózní kolidida (zánět střeva), proděravění střev, černá stolice, nadýmání, zvracení krve, zhoršení ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby. Aseptická meningitida (zánět mozkových blan). Anafylaktické reakce (reakce z přecitlivělosti s horečkou, ekzémem, otokem a nízkým krevním tlakem), poškození jater a ledvin, kožní reakce jako Stevens-Johnsonův syndrom, epidermolýza – křehká jemná kůže (příležitostně závažná), zčervenání kůže. Deprese, zmatenost, zhoršení vidění.

Výjimečně závažné kožní infekce při onemocnění planými neštovicemi.

Přípravky jako Iburion mohou působit mírné zvýšení rizika infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Neužívejte ostatní léky proti bolesti bez konzultace s lékařem nebo lékárníkem.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léky mohou ovlivnit účinek přípravku Iburion a Iburion může ovlivnit účinek následujících léků při současném podání:
•    kyselina acetylsalicylová (přípravky proti bolesti a horečce a v nízkých dávkách proti tvorbě krevních sraženin)
•    warfarin, tiklopidin (přípravky proti srážení krve)
•    methotrexát (přípravky k léčbě rakoviny a poruch imunitního systému)
•    beta blokátory (přípravky k léčbě vysokého tlaku)
•    thiazidy, furosemid, bumetanid (diuretika – močopudné léky)
•    ACE inhibitory (např.kaptopril k léčbě hypertenze)
•    antagonisté receptoru pro angiotensin II (např. losartan k léčbě vysokého tlaku)
•    cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci)
•    lithium (přípravky pro léčbu psychických manicko-depresivních poruch)
•    SSRI - inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (např. paroxetin, sertralin, citalopram proti depresi)
•    kortikosteroidy (např. protizánětlivé přípravky).

Speciální upozornění:

Poraďte se se svým lékařem před zahájením užívání přípravku pokud trpíte:
-    onemocněním ledvin nebo jater
-    srdečním selháním
-    hypertenzí – vysokým krevním tlakem
-    astmatem
-    zánětlivým onemocněním střev nebo poruchou tvorby kolagenu (systémový lupus erythematodes) nebo jste trpěli žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem nebo jiným onemocněním zažívacího traktu (jako ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)
-    onemocněním spojeným se zvýšenou tendencí ke krvácení
-    jestliže jste těhotná

Starší pacienti by si měli být vědomi toho, že u nich existuje zvýšené riziko vzniku nežádoucích účinků.

Přípravek Iburion 400 mg užívejte po co nejkratší dobu a v co nejnižší účinné dávce, která je potřebná k potlačení příznaků onemocnění, tak se sníží riziko nežádoucích účinků. Užívání dávky vyšší než doporučované může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Přestaňte užívat přípravek Iburion a kontaktujte ihned Vašeho lékaře v případě otoku obličeje, jazyka a/nebo hrdla nebo při výskytu kopřivky, dušnosti a obtížného polykání (angioedém).

Velmi vzácně byly hlášeny závažné kožní reakce ve spojení s užíváním nesteroidních protizánětlivých léčiv. Kontaktujte Vašeho lékaře, pokud máte závažné kožní reakce nebo postižené sliznice.

Při onemocnění planými neštovicemi je doporučeno tento přípravek neužívat.

Přípravky jako Iburion mohou mírně zvyšovat riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. Toto mírně zvýšené riziko se uplatňuje při vyšších dávkách a při dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučenou dávku ani  5 denní doporučenou délku léčby.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti léčby, pokud máte jakékoli onemocnění srdce, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo myslíte, že u Vás existuje zvýšené riziko těchto onemocnění (např. pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysokou hladinu cholesterolu nebo pokud jste kuřáci).

Užívání přípravku Iburion může dočasně způsobit obtíže s otěhotněním a proto není léčba doporučována ženám, které se snaží otěhotnět.

Těhotenství a kojení:
Těhotné ženy nesmějí užívat Iburion v posledních 3 měsících těhotenství. Iburion by neměly užívat ženy, které plánují otěhotnění nebo jsou těhotné. Léčbu v kterékoli fázi těhotenství musí předepsat lékař.

Ibuprofen je vylučován do mateřského mléka, ale vliv na kojence je nepravděpodobný. Kontaktujte lékaře, pokud užíváte Iburion při kojení častěji.

Dávkování:

Mírné až středně silné bolesti a horečka spojená s infekcí horních dýchacích cest (např. běžné nachlazení).
Obvyklá denní dávka pro dospělé a děti nad 12 let:

1 tableta Iburion 400 mg jako jednotlivá denní dávka nebo 2-3x denně (s nejméně 4 hodinovým odstupem mezi dávkami), ale ne více než 3 tablety Iburion 400 mg denně (1 200 mg). Jednotlivá dávka větší než 1 tableta neposkytuje větší účinek proti bolesti.

Pokud se zdravotní stav během 5 dnů léčby nezlepší, nebo se zhorší, navštivte lékaře.

Menstruační bolest. Obvyklá denní dávka pro dospělé a děti nad 12 let:
v případě potřeby 1 tableta Iburion 400 mg 1-3x denně (odstup mezi dávkami nejméně 4 hodiny). K docílení lepšího účinku začněte užívat přípravek jakmile se menstruační bolesti objeví.

Revmatická onemocnění. Obvyklá denní dávka pro dospělé:
Iburion 400 mg 3x denně. Maximální denní dávka je 2400 mg. K rychlejší úlevě od ranní ztuhlosti může být první dávka užita nalačno.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Iburion, než jste měl(a)
Vždy kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, jestliže jste užili větší dávku přípravku Iburion než jste měli, nebo pokud přípravek omylem užilo dítě.

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba přípravkem Iburion může jako nežádoucí účinek způsobit poruchy zraku. Tyto účinky jsou méně časté, ale musí být brány v úvahu v případě, že je vyžadována zvýšená pozornost, např. při řízení automobilu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Iburion
Přípravek Iburion 400 mg obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej před začátkem užívání tohoto přípravku.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při běžné pokojové teplotě. Chraňte před vlhkem.

Varování:
Iburion 400 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Iburion musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Orion Corporation, Espoo, Finsko

Výrobce:
Orion Corporation, Turku, Finsko

Balení:
100 tbl.

Parametry

Kód SÚKL 0135838
Podobné produkty najdete v: