Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ibuprofen Al 400 tbl.obd.100x400mg

Ibuprofen AL 400 se smí užívat při lehké až středně silné bolesti, při horečce.

  • IBUPROFEN AL 400 POR TBL FLM 100X400MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4024773012110
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Ibuprofen AL 400 se bez porady s lékařem smí užívat při lehké až středně silné bolesti, při horečce.

Ibuprofen AL 400 se pouze na doporučení lékaře smí používat při akutním zánětu kloubů (akutní artritida), včetně záchvatů dny, chronickém zánětu kloubů (chronická artritida), obzvláště revmatoidní artritidě, revmatické spondylitidě (ankylující spondylitida, Bechtěrevova choroba) a jiné zánětlivé revmatické onemocnění páteře, stavech podráždění u degenerativních onemocněních kloubů a páteře (osteoartritida a spondyloartritida), revmatismu měkkých tkání, boletivých otocích a zánětech po poranění.

Charakteristika:

Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje teplotu a ulevuje od bolesti (nesteroidní protizánětlivý/analgetický léčivý přípravek).

Výrobce:

Aliud Pharma, Laighingen, Německo

Držitel registračního rozhodnutí:

Aliud Pharma, Praha

Složení - účinné látky:

. Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě

Složení - pomocné látky:

Magnézium-stearát, kukuřičný škrob, natriumkarboxymetylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol 400, makrogol 6000.

Indikační skupina:

Antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum (k tlumení zánětu, bolesti a horečky).

Kontraindikace:

Ibuprofen se nesmí používat u známé přecitlivělosti na látku ibuprofen nebo jiné složky přípravku, neobjasněné poruchy krvetvorby, gastrointestinálních vředů, gastrointestinálního krvácení (krvácení do žaludku nebo střev), cerebrovaskulárního krvácení (krvácení do mozku) nebo jiného aktivního krvácení, v posledním trimestru těhotenství, dětí a mladistvích do 15 let (u mírných až středních bolestí či horečky děti do 13 let).

Za následujících podmínek můžete Ibuprofen AL 400 používat jen se zvláštními opatřeními (tj.delší intervaly mezi jednotlivými dávkami, snížení dávek, pod dohledem lékaře) a se zvláštní opatrností. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás již vyskytly nebo vyskytnou během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Navštivte Vašeho lékaře před tím, než začnete užívat Ibuprofen AL 400 v následujících přípradech: u určitých vrozených poruch krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie), u určitých autoimunitních chorob (systémový Lupus Erythematodes-SLE, u smíšených kolagenóz), při žaludečních a střevních obtížích nebo při podezření na vředovou chorobu žaludku a střev nebo u chronického zánětlivého střevního onemocnění (colitis ulcerosa, Crohnova choroba v anamnéze), u vysokého krevního tlaku nebo srdeční nedostatečnosti, u poruch ledvin, u těžších poruch jaterních funkcí, přímo po větším chirurgickém zákroku.

Pacienti, kteří trpí sennou rýmou, otoky nosní sliznice (např.nosní polypy) nebo chronickým, dýchací cesty zužujícím (obstruktivním) onemocněním plic (např.astma) a nemocní s přecitlivělostí na jiné přípravky proti bolesti nebo přípravky proti revmatismu ze skupiny nesteroidních analgetik/antiflogistik, smějí Ibuprofen AL 400 užívat pouze s nejvyšší opatrností a pod přísným dohledem lékaře. Pro tyto pacienty se totiž zvyšuje riziko výskytu alergických reakcí a může se projevit jako záchvaty astmatu (analgetické astma), kožní a slizniční otoky (angioedém) nebo kopřivka.

Obzvláštní pozor je třeba dávat u pacientů, kteří jsou alergičtí na jiné látky (kožní vyrážka, svědění), protože u nich je při použití ibuprofenu větší riziko reakcí z přecitlivělosti.

Ibuprofen, léčivá látka Ibuprofenu AL 400 , může přechodně snížit funkci krevních destiček (srážení destiček). Pacienti s poruchou srážení krve by proto měli užívat Ibuprofen AL 400 jen pod lékařským dohledem.

Těhotenství a kojení:

Jestliže v průběhu dlouhodobého užívání Ibuprofenu otěhotníte, oznamte to svému lékaři. Nejsou dostatečné údaje o používání Ibuprofenu AL 400 těhotnými ženami. V první a druhé třetině těhotenství smíte ibuprofen používat pouze po poradě se svým lékařem. V poslední třetině těhotenství se ibuprofen nesmí užívat vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro matku a dítě.

Ibuprofen a jeho metabolity se v menším množství vylučují do mateřského mléka. Protože nepříznivé následky po použití ibuprofenu doposud nejsou známé, není potřebné u krátkodobého podání přerušení kojení. V případě, že Vaše léčba je dlouhodobá a/nebo užíváte vysoké dávky, měla by jste přerušit kojení.

Nežádoučí účinky:

Stejně jako jiné léčivé přípravky, i Ibuprofen AL 400 může způsobovat nežádoucí účinky. Pokud máte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, informujte o tom Vašeho lékaře, který rozhodně o dalším postupu.

U následujících nežádoucích účinků je třeba brát ohled na to, že jsou převážně závislé na dávce a individuálně rozdílné. Obzvláště riziko výskytu krvácení v žaludku a ve střevě (vředy, defekty sliznice, zánětlivá onemocnění žaludeční sliznice) je závislé na velikosti dávky a délce léčby.

Velmi často (více než 1 z 10 pacientů léčených tímto léčivým přípravkem) se mohou vyskytnout gastrointestinální obtíže jako pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, zvracení, průjem, zácpa a menší krvácení do žaludku a střev, které může výjimečně vést k anémii.

Často (méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů léčených tímto léčivým přípravkem) se mohou vyskytnout gastrointestinální vředy, podle okolností s krvácením a perforací. Pokud máte silnější bolest v nadbřišku, zvracíte krev nebo máte krvavou a/nebo černou stolici, musíte okamžitě přestat užívat Ibuprofen AL 400 a informovat Vašeho lékaře.

Občas (méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 ze 1 000 pacientů léčených tímto léčivým přípravkem) se vyskytuje zvýšené hromadění vody ve tkáních s tvorbou otoků, obzvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s nedostatečností ledvin.

Nefrotický syndrom (hromadění vody v těle - otoky a vysoký obsah bílkovin v moči.

Zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), která může vyústit v akutní ledvinnou nedostatečnost. Snížený výdej moči, hromadění tekutin v těle (otoky) a celkový pocit neklidu mohou být příznaky onemocnění ledvin, které může vyústit až k selhání ledvin. Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 a vyhledejte lékaře.

Reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami a svěděním kůže a rovněž i astmatické záchvaty (případně s poklesem krevního tlaku).

Poruchy vidění. V těchto případech okamžitě vyhledejte lékaře a přestaňte užívat Ibuprofen AL 400.

Velmi vzácně (méně než 1 z 10 000 pacientů léčených tímto léčivým přípravkem) se může vyskytnout zánět jícnu.

Rozvoj zúžení připomínajících membránu v tenkém a tlustém střevě.

Těžší průběh kožních reakcí jako kožní vyrážky se zarudnutím a puchýřky (Erythema multiforme).

Postižení ledvinné tkáně (nekróza papily), zejména při dlouhodobé léčbě.

Zvýšená koncentrace kyseliny močové v krvi.

Postižení jater, obzvláště při dlouhodobé léčbě.

Vysoký krevní tlak, srdeční selhání (srdeční nedostatečnost).

Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 vyhledejte lékaře.

Poruchy krvetvorby (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza). První příznaky mohou být: teplota, bolest v krku, povrchová poranění v ústech, chřipkové obtíže, velká únava, krvácení z nosu a krvácení z kůže. V těchto případech okamžitě přestaňte používat tento léčivý přípravek a navštivte Vašeho lékaře. Bez doporučení lékaře neužívejte ani jiné přípravky proti bolesti a teplotě.

Těžká reakce z přecitlivělosti. Ty se mohou projevit jako otok obličeje, otok jazyka, vnitřní otok hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, zrychlení srdeční akce, pokles krevního tlaku až k hrozícímu šoku. Pokud se vyskytne jakýkoli z těchto příznaků, dokonce i po prvním použití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pískání v uších (tinitus), poruchy sluchu.

Psychotické reakce, deprese.

Ztráta vlasů.

Příznaky zánětu mozkových blan (aseptická meningitida) jako jsou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, teplota, ztuhlost šíje nebo poruchy vědomí. Predisponování se zdají být pacienti s autoimunitními onemocněními (systémový lupus erythematodes).

Velmi vzácně se dále mohou objevit tyto nežádoucí účinky ve spojení s podáváním určitých protizánětlivých látek (nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků, ke kterým patří i Ibuprofen AL 400) bylo zaznamenáno zhoršení infekčního zánětu (např. vznik nekrotizující fascitidy). Pokud se objeví či zhorší známky infekce (zčervenání, otoky, horkost, bolest, teplota) během léčby Ibuprofenem AL 400, prosím, okamžitě o tom informujte Vašeho lékaře.

Prosím, dodržujte instrukce uvedené u jednotlivých nežádoucích účinků. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, které nebyly popsány, prosím, oznamte to svému ošetřujícímu lékaři.

Interakce:

Učinky Ibuprofenu AL 400 a účinky současně užívaných léčivých přípravků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které užíváte nebo hodláte užívat, včetně volně prodejných léčivých přípravků. Toto se týká i přípravků užívaných v nedávné době.

Současné užívání ibuprofenu a digoxinu (léčivých přípravků na posílení srdečního svalu), fenytoinu (přípravek na léčbu křečí) nebo lithia (léčivý přípravek na léčbu psychických onemocnění) může zvýšit sérovou koncentraci těchto látek. Je nezbytné kontrolovat hladinu lithia v séru. Ibuprofen může oslabit účinek diuretik (přípravky, které zvyšují tvorbu a vylučování moči) a přípravků užívaných při vysokém krevním tlaku.

Současné podání Ibuprofenu a kalium šetřících diuretik může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

Současné podání přípravků, obsahujících Ibuprofen může ovlivnit protisrážlivý účinek přípravků, obsahujících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (užívané jako prevence tvorby krevních sraženin).

Ibuprofen může oslabit účinek ACE inhibitorů (přípravků pro léčbu onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku). Současné podávání těchto látek zvyšuje riziko poškození funkce ledvin.

Současné použití ibuprofenu a jiných přípravků na léčbu zánětu a bolesti ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek nebo glukokortikoidů zvyšuje riziko nežádoucích účinků na gastrointestinální trakt (viz. Nežádoucí účinky).

Ibuprofen podaný 24 hodin před nebo po podání metotrexátu může vést ke zvýšení jeho koncentrace, a tím i k jeho toxickým účinkům.

Riziko ledviny poškozujícího účinku při léčbě cyklosporinem (přípravek používaný jako prevence odmítnutí orgánu při transplantaci či při léčbě revmatických onemocnění) se zvyšuje při současném podání určitých nesteroidních protizánětlivých látek. Tento efekt není vyloučen ani při současném použití cyklosporinu a ibuprofenu.

Látky obsahující probenecid nebo sulfinpyrazon (přípravky na léčbu dny) mohou zpomalit vylučování ibuprofenu. To může vést k hromadění Ibuprofenu AL 400 v těle a tím i zvyšovat jeho nežádoucí účinky.

Vzácně byly hlášeny interakce mezi ibuprofenem a přípravky proti srážení krve. Pokud užíváte současně tyto léčivé přípravky, Váš lékař Vám bude kontrolovat srážlivost krve.

Klinické vyšetření ukázalo zkřížený účinek mezi nesteroidními protizánětlivými přípravky a přípravky snižujícími hladinu cukru v krvi (sulfonylmočovinou). Ačkoliv interakce mezi ibuprofenem a sulfonylmočovinou nebyla doposud popsána, doporučuje se při jejich současném použití kontrolovat hladinu cukru v krvi, aby se předešlo přípradným komplikacím.

Dávkování:

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek jinak, dodržujte pokyny uvedené níže, aby léčba Ibuprofenem AL 400 byla účinná a bezpečná.

K tišení bolesti a proti horečce: Ibuprofen se dávkuje v závislosti na věku a tělesné váze. Doporučená jednotlivá dávka je 20 - 30 mg na kg tělesné hmotnosti podaných v několika dávkách během dne.

Děti 13-14 let: Jednotlivá dávka 1 potahovaná tableta Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 400 mg ibuprofenu). Celková denní dávka 1-2 potahované tablety Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 400-800 mg ibuprofenu). Interval mezi jednotlivými dávkami musí být alespoň 4 hodiny. Celková denní dávka nesmí překročit 1000 mg ibuprofenu.

Mladiství od 15 let věku a dospělí: Jednotlivá dávka 1 potahovaná tableta Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 400 mg ibuprofenu). Celková denní dávka 2-3 potahované tablety Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 800-1200 mg ibuprofenu). Interval mezi jednotlivými dávkami musí být alespoň 4 hodiny. Celková denní dávka nesmí překročit 1200 mg ibuprofenu.

Léčba revmatických onemocnění a bolestivých otoků a zánětů po zranění: Ibuprofen je dávkován v závislosti na věku a tělesné váze. Doporučená denní dávka pro dospělé a mladistvé nad 15 let věku je 1200-2400 mg ibuprofenu denně. Maximální jednotlivá dávka je nejvýše 800 mg.

Mladiství od 15 let věku a dospělí: Jednotlivá dávka 1-2 potahované tablety Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 400-800 mg ibuprofenu). Celková denní dávka 3-6 potahovaných tablet Ibuprofenu AL 400 (ekvivalent 1200-2400 mg ibuprofenu).

Pokud máte pocit, že účinek Ibuprofenu AL 400 je příliš silný či slabý, informujte o tom Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:

Tablety se užívají celé, nerozkousané se zapíjí dostatečným množstvím tekutiny. Ne na lačný žaludek. V případě zvýšené citlivosti žaludku se doporučuje užívat ibuprofen s jídlem.

Nedojde-li k ústupu bolestí nebo horečky do 4 dní, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 4 dny.

Délku terapie při léčení revmatických a dalších onemocnění určí Váš ošetřující lékař. Revmatická onemocnění mohou vyžadovat delší dobu podávání Ibuprofenu AL 400.

Upozornění:

Současné používání přípravků obsahujících ibuprofen může snížit protisrážlivý účinek nízkých dávek aspirinu (užívaný jako prevence rozvoje krevních sraženin). Proto byste v těchto případech neměli používat přípravky obsahující ibuprofen s vyjímkou doporučení lékaře.

Jestliže užíváte Ibuprofen AL 400 a léčivé přípravky proti srážení krve nebo přípravky snižující hladinu cukru v krvi, Váš lékař by Vám měl kontrolovat srážlivost krve a hladinu cukru v krvi, aby se předešlo případným komplikacím.

Současné užívání Ibuprofenu AL 400 a přípravků obsahujících lithium (přípravek pro léčbu psychických onemocnění) nebo některých diuretik (kalium-šetřící diuretika) vyžaduje kontrolu hladiny lithia nebo draslíku v krvi (viz. interakce).

Dlouhodobá léčba Ibuprofenem AL 400 vyžaduje pravidelnou kontrolu funkce jater, ledvin a krevního obrazu.

Upozorněte před chirurgickým zákrokem Vašeho lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte Ibuprofen AL 400. Stejně jako jiné přípravky, které snižují tvorbu prostaglandinů, Ibuprofen AL 400 může snižovat schopnost otěhotnět. Informujte, prosím, Vašeho lékaře, že se chystáte otěhotnět, nebo máte problémy s otěhotněním, pokud užíváte Ibuprofen AL 400.

Všeobecně může vést hromadné použití prostředků proti bolesti, obzvláště při kombinaci většího množství bolest tišících látek, k trvalému poškození ledvin s rizikem ledvinného selhání (analgetická nefropatie).

Děti a dospívající pod 15 let věku (u slabé a střední bolesti a horečce pod 13 let věku) nesmí Ibuprofen AL 400 užívat kvůli vysokému obsahu léčivé látky, tj. ibuprofenu. Pro tyto věkové kategorie jsou dostupné přípravky s nižším obsahem ibuprofenu.

Starší pacienti vyžadují zvláště pečlivý lékařský dohled.

Při vyšších dávkách může ibuprofen vyvolávat nežádoucí účinky na centrální nervový systém, např. únavu a závratě, a tak může být u jednotlivých pacientů omezena jejich schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Nebudete schopni tak rychle a přesně reagovat na náhlé, nepředvídatelné situace. Neřiďte proto motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte bez opory.

Pokud je přípravek užíván krátkodobě s minimálními dávkami omezí se tak výskyt nežádoucích účinků.

Při dlouhodobějším podávání ve vysokých dávkách může navzdory svému účelu použití způsobit bolest hlavy, která nesmí být léčena zvýšením dávek těchto léčivých přípravků. V průběhu léčby ibuprofenem nesmíte pít alkohol.

Předávkování:

Užívejte Ibuprofen AL 400 podle doporučení Vašeho lékaře nebo podle dávkovacího schématu. Pokud je úleva od bolesti nedostačující, nezvyšujte si sami dávky, ale poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Příznaky předávkování Ibuprofenem jsou centrálně nervové poruchy jako bolesti hlavy, závratě, otupělost, bezvědomí (u dětí také myoklonické křeče) a rovněž i bolesti břicha, nevolnost a zvracení. Dále je možné gastrointestinální krvácení a funkční poruchy jater a ledvin. Může také dojít k poklesu krevního tlaku, útlumu dechu a cyanóze (nafialovělé zbarvení kůže a sliznic). Žádné speciální antidotum neexistuje.

Při podezření předávkování Ibuprofenem AL 400 kontaktujte lékaře, který podle závažnosti situace rozhodně o dalším postupu.

Pokud jste si zapomněli vzít Ibuprofen AL 400, neužívejte v dalším časovém termínu více tablet, než Vám bylo doporučeno.

Uchovávání:

Ibuprofen AL 400 uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Varování:

Přípravek Ibuprofen AL 400 nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

100 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0241993