Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Ibalgin Duo Effect drm.crm. 1x50gm

Ibalgin Duo Effect je určen k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů. Ibalgin Duo Effect se používá také k úlevě od bolesti zad.

  • IBALGIN DUO EFFECT DRM CRM 1X50GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8595116523922
Dostupnost:
Skladem

159  (144,55  bez DPH)

Informace o produktu

Ibalgin Duo Effect je určen:

  • k léčbě poúrazových stavů a následků sportovních úrazů jako jsou: otoky a krevní podlitiny, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí kloubů
  • k úlevě od bolesti zad.

Na doporučení lékaře se Ibalgin Duo Effect používá:

  • k místní léčbě zánětů povrchových žil a zánětů v okolí žil
  • ke změkčení ztuhlé kůže při žilní nedostatečnosti,
  • k místní léčbě některých zánětlivých revmatických onemocnění jako je postižení kloubních pouzder, šlach, svalových úponů (např. tenisový loket)
  • k místní léčbě bolestivých stavů při degenerativních kloubních onemocněních (zejména gonartróza).

Ibalgin Duo Effect je určen k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let.

Charakteristika:
Ibalgin Duo Effect obsahuje léčivé látky ibuprofen a heparinoid S.

Ibuprofen patří do skupiny léčiv známých jako nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Při místním podání potlačuje bolest, zmírňuje zánět a otok v postižené oblasti. Je vhodný k léčbě místních projevů nerevmatických i revmatických bolestivých stavů pohybového ústrojí.

Heparinoid snižuje srážlivost krve v místě zánětu nebo pohmoždění při úrazu. Zabraňuje tvorbě krevních sraženin, urychluje vstřebávání krevních výronů, taktéž snižuje tvorbu otoků a působí protizánětlivě. Při místním podání zmírňuje bolest i zánět.
Používání krému Ibalgin Duo Effect je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu.

Složení – účinné látky:

Ibuprofenum 2,5 g (5%), Heparinoidum S (100 m.j./mg) 100 mg v 50 g krému.

Složení – pomocné látky:
Střední nasycené triacylglyceroly, stearomakrogol 100, stearomakrogol 1050, hyetelosa, kyselina stearová, cetylstearylal­kohol, methylparaben, propylparaben, propylenglykol, čištěná voda.

Popis přípravku:

Ibalgin Duo Effect je téměř bílý krém.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Ibalgin Duo Effect jestliže jste alergický/á na ibuprofen či heparinoid (léčivé látky přípravku Ibalgin Duo Effect) nebo na kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě složení; máte-li sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové či některých jiných protizánětlivých léčiv; trpíte-li poruchami krevní srážlivosti; jste-li v posledních třech měsících těhotenství.

Ibalgin Duo Effect se nesmí používat na otevřené rány, porušený kožní povrch, sliznice a do očí.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Protože je Ibalgin Duo Effect podáván místně na bolestivou oblast, je zde menší riziko komplikací, než při podání ibuprofenu (nebo podobného protizánětlivého léku proti bolesti) ústy.

Během léčby může ojediněle dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může projevit místním zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků. Pokud se u vás objeví kožní vyrážka s puchýři kontaktujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytnou otoky v obličeji nebo pocit dušnosti, okamžitě léčbu přerušte a vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ibalgin Duo Effect nelze nanášet na kůži současně s některými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu a kyseliny salicylové.

Bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s tímto krémem jiné volně prodejné léky pro místní používání.

Speciální upozornění:
Vzhledem k tomu, že se přípravek Ibalgin Duo Effect vstřebává kůží přímo do postižené oblasti, je zde nižší riziko komplikací, které se mohou někdy objevit, pokud je podán ibuprofen (nebo podobný protizánětlivý lék proti bolesti, ze skupiny léků zvaných NSAID) ústy. Nicméně vzácně se u Vás může objevit zvýšené riziko komplikací, pokud máte žaludeční nebo duodenální vřed (též zvaný peptický vřed) nebo pokud jste někdy měl(a) problémy s ledvinami nebo máte astma.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Pokud jste těhotná prvních 6 měsíců, poraďte se před užitím přípravku Ibalgin Duo Effect s lékařem a bez jeho doporučení jej nepoužívejte.

V posledních třech měsících těhotenství se nesmí přípravek Ibalgin Duo Effect používat, protože by mohlo dojít ke krvácení.

V době kojení lze přípravek Ibalgin Duo Effect po poradě s lékařem použít krátkodobě a na malé plochy. Při použití by se neměl nanášet na oblast prsou.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte Ibalgin Duo Effect přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba poúrazových stavů a bolest zad
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 12 let si nanáší na postižené místo a jeho okolí 2–3krát denně v časových odstupech 4–5 hodin asi 1 mm silnou vrstvu krému, která se lehce vetře do kůže.

Při rozsáhlých a bolestivých výronech se může zpočátku místo ošetřené krémem překrýt neprodyšným obvazem, nejlépe přes noc. Při silnějších bolestech je vhodné po konzultaci s lékařem léčbu doplnit tabletami s obsahem ibuprofenu.

Vyhněte se zanesení krému do otevřených ran, na narušený povrch kůže, na sliznice a do očí.
Po aplikaci krému si umyjte ruce, pokud nejsou léčeným místem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 2 týdny.

Pokud při léčbě nedojde do 7 dnů k ústupu obtíží nebo naopak dojde ke zhoršení či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.

Při zánětlivých revmatických onemocněních se o vhodnosti použití a délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 2–3 týdnů.

Při žilních onemocněních se o délce léčby přípravkem Ibalgin Duo Effect poraďte s lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, Ibalgin Duo Effect se při těchto onemocněních používá většinou po dobu 1–2 týdnů. Používání Ibalgin Duo Effect při žilních onemocněních je jen součástí komplexní léčby. Dodržujte ostatní léčebné postupy, které vám doporučil lékař (užívání jiných léků, kompresní léčba obinadlem nebo punčochou).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin Duo Effect, než jste měl(a)
Předávkování nebylo dosud popsáno. Při náhodném požití většího množství přípravku malým dítětem může dojít k nevolnosti až zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ibalgin Duo Effect
Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Ibalgin Duo Effect ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte jako obvykle. Neaplikujte dvojnásobné množství, aby byla doplněna chybějící dávka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Pozornost není ovlivněna.

Ibalgin Duo Effect obsahuje parabeny a propylenglykol, které mohou u citlivých jedinců způsobit podráždění kůže či alergické reakce.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sanofi Aventis s.r.o., Česká republika

Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Francie

Balení:
50 g tuba

Parametry

Kód SÚKL 0176501