Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Hidrasec 100mg tvrdé tobolky por.cps.dur.10x100mg

Hidrasec patří mezi léky na průjem. Hidrasec je určen k léčbě příznaků akutního průjmu u dospělých v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu.

  • HIDRASEC 100 MG TVRDÉ TOBOLKY POR CPS DUR 10X100MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8002660009975
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Hidrasec je léčivý přípravek určený k léčbě průjmu.

Hidrasec je určen k léčbě příznaků akutního průjmu u dospělých v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu.
Racecadotril, léčivá látka léku Hidrasec, může být podáván jako doplňková léčba i v případech, kdy léčba příčiny je možná.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je racecadotrilum. Jedna tobolka Hidrasec obsahuje 100 mg racecadotrilum.

Složení - pomocné látky:

Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tobolka obsahuje želatinu, žlutý oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).

Popis přípravku:

Hidrasec se vyrábí ve formě tvrdých tobolek barvy slonové kosti.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Hidrasec jestliže jste alergický(á) přecitlivělý(á)) na racecadotril nebo na kteroukoli další složku přípravku Hidrasec.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Hidrasec nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je bolest hlavy (postihuje 1 až 10 ze 100 pacientů).
Následující méně časté nežádoucí účinky byly hlášeny (postihují 1 až 10 z 1000 pacientů): vyrážka a erytém (zarudnutí kůže).

Ostatní nežádoucí účinky (jejichž frekvenci nelze z dostupných dat odhadnout) jsou: erythema multiforme (růžové léze na končetinách a v ústech), zánět jazyka, zánět obličeje, zánět rtů, zánět očních víček, angioedém (zánět pod kůží v různých částech těla), kopřivka, erythema nodosum (zánět v podobě uzlin pod kůží), papulózní vyrážka (erupce na kůži s malými lézemi, tvrdými a uzlinovatými), prurigo (svědivé kožní léze), pruritus (celkové svědění), toxická vyrážka na kůži.

Pokud zpozorujete příznaky angioedému, měl(a) byste přestat užívat přípravek Hidrasec a navštívit ihned lékaře. Tyto příznaky jsou:
- otok obličeje, jazyka nebo hltanu
- obtížné polykání
- kopřivka a obtíže s dýcháním.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Interakce:
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době , a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Před užitím přípravku Hidrasec se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Měl(a) byste informovat svého lékaře v těchto případech:
- jestliže máte krev nebo hnis ve stolici a jestliže máte horečku. Příčinou průjmu může být bakteriální infekce, která by měla být Vaším lékařem léčena.
- trpíte-li chronickým průjmem nebo průjmem způsobeným antibiotiky,
- trpíte-li onemocněním ledvin nebo zhoršenou funkcí jater,
- trpíte-li déle trvajícím nebo nekontrolovaným zvracením,
- jestliže nesnášíte laktosu (viz informace o některých složkách přípravku Hidrasec).

Těhotenství a kojení:

Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Hidrasec užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Hidrasec užívat.

Dávkování:

Hidrasec pro dospělé je ve formě tobolek.

Vždy užívejte Hidrasec přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je jedna tobolka Hidrasec třikrát denně.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba přípravkem Hidrasec trvat. Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud nebudete mít dvě normální stolice, neměla by však přesáhnout 7 dní.

Hidrasec by měl být používán spolu s dostatečnou náhradou tekutin a solí (elektrolytů), aby se nahradila ztráta tekutin způsobená průjmem. Nejlepší náhrady tekutin a solí se dosáhne takzvaným perorálním rehydratačním roztokem (pokud si nejste jistý(á), zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka).

U starších pacientů není třeba upravovat dávkování přípravku Hidrasec.

Děti
Pro použití u dětí a kojenců se vyrábějí jiné formy přípravku Hidrasec. Hidrasec pro děti 30 mg zrněný prášek / Hidrasec pro kojence 10 mg zrněný prášek jsou aktuálně dostupné pouze na lékařský předpis.

Způsob užití:
Tobolky Hidrasec se při polykání zapíjejí sklenicí vody.

Hidrasec by měl být užíván přednostně před hlavními jídly, ale na začátku léčby si můžete vzít jednu tobolku přípravku Hidrasec v jakoukoli denní dobu.

Upozornění:
Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží musíte se poradit s lékařem!

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Hidrasec má malý nebo nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Hidrasec
Hidrasec obsahuje laktosu (určitý druh cukru). Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím přípravku Hidrasec se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hidrasec, než jste měl(a), vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hidrasec, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Prostě pokračujte v léčbě.

Přípravek Hidrasec neobsahuje lepek.

Uchovávání:
Uchovávejte přípravek Hidrasec mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nepoužívejte přípravek Hidrasec po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
SOPHARTEX, 28500 Vernouilett, Francie nebo FERRER Internacional, S.A., 08028 Barcelona, Španělsko

Balení:
10 tobolek

Parametry

Kód SÚKL 0192699