Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Herbion sirup na vlhký kašel 150ml

Herbion sirup na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k odkašlání při vlhkém kašli.

 • HERBION NA VLHKÝ KAŠEL 7 MG/ML POR SIR 1X150ML/1050MG+LŽ
 • Volně prodejný lék
 • EAN: 3838989605940
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Herbion sirup na vlhký kašel je rostlinný léčivý přípravek užívaný k odkašlání při vlhkém kašli.

Charakteristika:
Herbion na vlhký kašel obsahuje suchý výtažek z listu břečťanu.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je suchý extrakt z listu břečťanu. 1 ml sirupu obsahuje 7 mg suchého extraktu z listu břečťanu (Hedera helix L., folium) (5–7,5:1) extrahováno etanolem 30 % (m/m).

Složení – pomocné látky:

tekutý (nekrystalizující) sorbitol (E420), glycerol (E422), benzoátsodný (E211), kyselina citronová (E330), meduňkové aroma ( propylenglykol (E1520), etanol, citronelová silice, citronová silice, citral, koriandrová silice), čištěná voda.

Popis přípravku:
Herbion sirup má žlutohnědou barvu a charakteristickou vůni a chuť. Může být pozorován jemný sediment.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Herbion na vlhký kašel:

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na výtažek z listu

břečťanu nebo jiné rostliny z čeledi Araliaceae (aralkovité) nebo na kteroukoli další složku přípravku Herbion na vlhký kašel.

Tento léčivý přípravek nepodávejte dětem do 2 let, protože by se mohly zhoršit dechové obtíže.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Herbion na vlhký kašel nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (Postihuje 1 až 10 pacientů ze 100):

 • nevolnost, zvracení, průjem.

Méně časté (Postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000):

 • alergické reakce, které se projeví jako kopřivka, vyrážka,

popraskané žilky, převážně na tvářích a nose (kuperóza) a obtížné dýchání.

Jestliže se vyskytne alergická reakce, přerušte užívání léčivého přípravku a kontaktujte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nebylo hlášeno, že by přípravek Herbion na vlhký kašel ovlivňoval účinek jiných léků.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Herbion na vlhký kašel je zapotřebí

 • Jestliže se objeví dýchací obtíže, horečka, nebo hnisavé hleny

musíte to konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

 • Jestliže se příznaky nezlepší po 7 dnech užívání léčivého

přípravku, musíte vyhledat lékaře.

 • Nedoporučuje se, aby jste užíval/a tento léčivý přípravek s

jinými léčivými přípravky, které tlumí kašel (antitusika jako je kodein nebo dextrometorfan) bez porady s lékařem.

 • Jestliže máte žaludeční problémy (zánět žaludku, žaludeční vřed),

musíte přípravek užívat s opatrností.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Herbion na vlhký kašel se nedoporučuje během těhotenství a kojení vzhledem k údajů o užívání suchého výtažku z listu břečťanu u těhotnými a kojícími ženami.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte přípravek Herbion na vlhký kašel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé a dospívající starší 12 let je 5 až 7,5 ml sirupu dvakrát denně.
Obvyklá dávka pro děti ve věku 6 až 12 let je 5 ml sirupu dvakrát denně.
Obvyklá dávka pro děti ve věku 2 až 5 let je 2,5 ml sirupu dvakrát denně.

Použití u dětí ve věku do 2 let je kontraindikováno.

Sirup užívejte ráno a včasné odpoledne. Můžete ho užívat bez ohledu na příjem potravy.

Při užívání přípravku Herbion na vlhký kašel byste měl(a) pít větší množství vody nebo jiné teplé bezkofeinové tekutiny.

Jestliže příznaky při užívání tohoto přípravku přetrvávají déle než jeden týden, konzultujte to s lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte vyšší dávky, než je doporučeno. Příjem vyšších než doporučených dávek (více než dvojnásobek denní dávky) může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem a neklid. Léčba je symptomatická.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbion na vlhký kašel
Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

Užívání přípravku Herbion na vlhký kašel s jídlem a pitím
Přípravek Herbion na vlhký kašel můžete užívat bez ohledu na příjem potravy.

Upozornění:

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stoje nebyly provedeny. U přípravku Herbion na vlhký kašel nebylo hlášeno ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Herbion na vlhký kašel
Přípravek Herbion na vlhký kašel obsahuje sorbitol (E420). Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Sirup musí být spotřebován do 3 měsíců po otevření láhve.

Varování:
Přípravek Herbion na vlhký kašel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Herbion na vlhký kašel užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete

potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékárníka.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, musíte

navštívit lékaře.

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, nebo si

všimnete nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Balení:
Sirup je dostupný v láhvích po 150 ml sirupu v krabičce, odměrná lžička je přiložena.

Parametry

Kód SÚKL 0181577