Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

GS Mamatest 10 těhotenský test 2ks

GS Mamatest 10 pro včasnou detekci těhotenství detekuje hladinu hCG v moči již v koncentracích od 10 mI.U./ml.

  • Výrobce: Green-Swan
  • Zdravotnický prostředek
  • EAN: 8594032756100
Dostupnost:
Skladem

49 

Informace o produktu

GS Mamatest 10 je rychlý těhotenský test, který můžete provádět Vy sama. GS Mamatest 10 zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství. Těhotenský test GS Mamatest 10 je určen pro sebetestování a výhradně pro vnější použití.

Jak Těhotenský test GS Mamatest 10 funguje?
Lidský choriový gonadotropin (hCG) je hormon vytvářený placentou a vylučovaný do moči již krátce po oplodnění. Těhotenský test obsahuje protilátky, které specificky reagují s tímto hormonem.
Po vložení testovacího proužku do nádobky s močí vzlíná absorbovaná moč podél membrány. Jakmile moč obsahující hCG dosáhne testovací oblasti v membráně, dojde ke vzniku barevného proužku. Nepřítomnost tohoto proužku naznačuje negativní výsledek. Pokud je těhotenský test proveden řádným způsobem, objeví se v kontrolní oblasti barevný proužek (slouží ke kontrole správnosti provedení).

GS Mamatest 10 pro včasnou detekci těhotenství detekuje hladinu hCG v moči již v koncentracích od 10 mI.U./ml.

Sběr a příprava vzorku moči:
Kdy mohu odebírat moč pro testování?
Pro zjištění těhotenství lze použít jakýkoliv vzorek Vaší moči, nejvhodnější je první ranní moč, protože obsahuje nejvyšší koncentraci hCG.

Provedení těhotenského tes­tu:

  1. Testování provádějte při běžné teplotě (15–30 °C)
  2. Odeberte moč do suché čisté nádobky.
  3. Vyjměte test z ochranné fólie a část proužku označenou šipkami

ponořte do moči. Proužek držte svisle v moči alespoň 10 – 15 vteřin. Proužek neponořujte pod vyznačenou maximální linii (MAX) na testovacím proužku.
4. Vyjměte proužek z moči, položte ho na vodorovnou nenasákavou podložku a začněte měřit čas.
5. Jakmile test začne probíhat, uvidíte postupnou tvorbu barevných linií při pohybu moči proužkem. Nejdříve je to testovací linie v oblasti označené (T) a poté kontrolní linie v oblasti © .
6. Výsledek odečtěte do 3 minut. Jestliže se do té doby žádná barevná linie neobjeví, počkejte ještě o 1 minutu déle. Některé pozitivní výsledky se mohou objevit naopak o něco dříve, a to v závislosti na koncentraci hCG.
7. Po 5 minutách už výsledek v žádném případě neodečítejte, není možno jej považovat za průkazný.
6. Použitý test zlikvidujte spolu s domácím odpadem.

Odečtení výsledků:

Negativní výsledek (nejste těhotná):
Objevil se pouze jeden barevný proužek, a to v kontrolní oblasti ©. Není patrný žádný barevný proužek v testovací oblasti (T). to znamená, že těhotenství nebylo testem potvrzeno.

 

Pozitivní výsledek (jste těhotná):
V kontrolní oblasti © i testovací (T) oblasti se objevily dva zřetelné barevné proužky. Znamená to, že jste těhotná. Intenzita zbarvení proužku v testovací oblasti závisí na koncentraci hCG, která se během těhotenství mění.


Poznámka: Pokud je zbarvení proužku v testovací oblasti slabé, doporučujeme provést nový test po 48 hodinách.

 

Neplatný výsledek:

Pokud test nebyl proveden správným způsobem, neobjevil se žádný barevný proužek nebo se objevil v testovací oblasti (T) nikoliv však v kontrolní oblasti ©. Zopakujte test s novou sadou. Pokud je výsledek testu opakovaně neplatný, kontaktujte prosím výrobce nebo prodejce. Nezapomeňte uvést číslo šarže.

 

Co mám dělat, když už znám výsledek:

Pozitivní výsledek (2 proužky):
Navštivte co nejdříve ženského lékaře, který by Vás měl vyšetřit a potvrdit, že jste těhotná. Za jistých okolností se může stát, že dostanete falešně pozitivní výsledek. Lékař Vám také poskytne další informace a rady týkající se Vašeho těhotenství.

Negativní výsledek (jeden proužek):
Domníváte-li se, že jste těhotná, ačkoliv je výsledek negativní (například kvůli vynechání pravidelného menstruačního krvácení), můžete test zopakovat o několik dní později. Pokud je výsledek opět negativní, navštivte lékaře.

Očekávané výsledky:
U zdravých netěhotných žen a u zdravých mužů se očekává negativní výsledek testu. Avšak v časném období normálně probíhajícího těhotenství je hladina hCG proměnlivá. Těhotenský test GS Mamatest 10 je schopný spolehlivě zachytit těhotenství nejdříve 1 den po první vynechané menstruaci.

Doplňující otázky a odpovědi:
Vadí, pokud je velký barevný rozdíl mezi kontrolními proužky dvou testů?
Ne, rozdílné zabarvení kontrolních proužků neovlivňuje výsledek testu.

Může se výsledek těhotenského testu odečítat po uplynutí více než 5 minut?
Ne, výsledky je potřeba odečíst do 5 minut. Ačkoliv pozitivní výsledek se nemusí změnit ani po několika dnech, negativní výsledek se může změnit na falešně pozitivní již po několika minutách od ukončení testování. To může vést k nesprávné interpretaci výsledků. Proto doporučujeme odečíst výsledek během 5 minut a potom test zlikvidovat, abychom vyloučili možnost omylu.

Testovací oblast proužku se během provádění testu zabarvila do růžova a objevily se v ní podélné pruhy. Vadí to?
Ne, chemické složení každého vzorku moči je různé, stejně tak se liší vlhkost vzduchu místnosti, kde test provádíte. Proměnlivost vnějších podmínek může vést ke vzniku podélných pruhů anebo růžového zabarvení. Nemá to však vliv na výsledky těhotenského testu. Pokud se kontrolní proužek zabarvil během 5 minut, těhotenský test proběhl správně.

Omezení:
1. Stejně jako u kteréhokoliv jiného diagnostického úkonu by mělo být těhotenství potvrzeno lékařem, který provede potřebná klinická a laboratorní vyšetření.
2. Příliš zředěný vzorek moči nemusí obsahovat hCG v koncentraci dostatečné pro získání pozitivního výsledku. Pokud přesto předpokládáte, že jste těhotná, odeberte nový vzorek moči a proveďte těhotenský test znovu nejdříve po uplynutí 48 hodin
3. Ve velmi časné fázi těhotenství můžete získat falešně negativní výsledek testu, neboť koncentrace hCG ve vzorku moči je příliš nízká. V takovém případě odeberte nový vzorek moči a proveďte těhotenský test znovu nejdříve po uplynutí 48 hodin.
4. Zvýšení hladiny hCG mohou kromě těhotenství způsobit také některá onemocnění. Pokud lékař tato onemocnění nevyloučil, nemůže být zjištěná přítomnost hCG ve vzorku moči (pozitivní výsledek testu), považována za potvrzení těhotenství.
5. Pomocí těhotenského testu nelze odlišit mimoděložní těhotenství od těhotenství s normálním průběhem. Zkreslený výsledek testu také může být způsoben spontánním potratem.
6. Léčba neplodnosti založená na podávání hCG rovněž může zkreslit výsledek testu. V takovém případě výsledek konzultujte se svým lékařem.

Důležitá upozornění:
Skladujte těhotenský test na suchém místě při teplotě 4–30 °C. Neskladujte v mrazícím prostoru. Skladujte těhotenský test mimo dosah dětí.

Nepoužívejte těhotenský test, pokud byla porušena ochranná fólie. Neotvírejte ochrannou fólii testu, dokud nemáte připraveno vše k provedení testu.

Nepoužívejte těhotenský test opakovaně a po uplynutí data spotřeby vyznačeného na obalu. Použitý test zlikvidujte s domácím odpadem.

In vitro diagnostikum určené k sebetestování. Neužívejte vnitřně.

Dodavatel:
Green-Swan Pharmaceuticals CR a.s.,Praha, ČR.

Balení:
2 ks GS Mamatest 10 pro včasnou detekci těhotenství

Parametry