Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Gool - 20 sáčků

Přípravek Gool prášek pro přípravu perorálního roztoku (roztoku k vnitřnímu užití) je...
  • GOOL POR PLV SOL 20SÁČ
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594044141130
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Gool prášek pro přípravu perorálního roztoku (roztoku k vnitřnímu užití) je určen k léčbě příznaků osteoartrózy kolene nebo kyčle mírného až středního stupně.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem je bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí), v klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá.

Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře.

Při výskytu klidových bolestí kloubů, postižení dalších kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

Charakteristika:

Léčivou látkou přípravku Gool je glukosamin, který je přítomen v organismu. Z něj jsou tvořeny další sloučeniny, které se nachází v kloubní chrupavce a v synoviální tekutině (tekutina obklopující klouby) a které jsou potřebné pro jejich výživu. Ovlivňuje navíc enzymy, které poškozují chrupavku.

Výrobce:

Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Držitel registračního rozhodnutí:

Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Složení - účinné látky:

Jeden sáček přípravku Gool obsahuje Natrii glucosamini sulfatis complexus 1884,0 mg, což odpovídá 1500,0 mg glucosamini sulfas, což odpovídá glucosaminum 1178,0 mg.

Složení - pomocné látky:

Sorbitol, aspartam, kyselina citronová, makrogol 6000.

Doplňující informace ke složení:

Přípravek Gool obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Gool obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Popis přípravku:

Přípravek Gool je ve formě bílého až nažloutlého prášku baleného do zatavených sáčků.

Kontraindikace:

Přípravek Gool neužívejte jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku obsaženou v přípravku.

Přípravek Gool by neměli užívat děti a mladiství do 18 let

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gool je zapotřebí: jestliže trpíte cukrovkou (diabetes mellitus). Během zahajovací fáze léčby mohou být nutné opakované kontroly hladiny krevního cukru nebo jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin.

Týká-li se Vás některý ze dvou výše zmíněných bodů, měli byste se před zahájením užívání přípravku Gool poradit s lékařem.

Nežádoučí účinky:

Gool bývá obvykle dobře snášen, přesto se po něm podobně jako po všech lécích mohou objevit nežádoucí účinky.

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (tj. u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10): nevolnost, zácpa, pálení žáhy, průjem, trávící obtíže, bolesti břicha

Méně časté (tj. u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100): svědění, zčervenání kůže.

Vzácné (tj. u více než 1 pacienta z 10000, ale méně než u 1 pacienta ze 1000): bolesti hlavy, závratě, únava

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současná léčba přípravky obsahujícími tetracyklin (antibiotikum) může mít za následek zvýšení hladiny tetracyklinu.

Při současném podávání penicilinu nebo chloramfenikolu (antibiotika) se může snížit jejich vstřebávání

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Gool užívat.

Dávkování:

Doporučená dávka přípravku Gool je jeden sáček denně.

Obsah sáčku Gool rozpusťte ve sklenici vody (přibližně 250 ml) a vypijte během jídla.

Délka léčby se pohybuje mezi 4 - 12 týdny, v případě potřeby se může prodloužit.

Předávkování:

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Gool, než jste měl(a)? Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a více přípravku Gool než je doporučeno, měl/a byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gool nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

Upozornění:

Přípravek Gool obsahuje sorbitol, pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Gool obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.

Přípravek Gool neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.

Uchovávání:

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek Gool chráněn před vlhkostí.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Gool musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení:

20 sáčků.

Parametry

Kód SÚKL 0014210