Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Glyvenol 400 - 60 tbl.

Glyvenol 400 se používá u dospělých a mladistvých k léčbě onemocnění žilního...

  • GLYVENOL 400 POR CPS MOL 60X400MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594050586499
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Glyvenol 400 se používá u dospělých a mladistvých k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení - proto, prosím, v takovémto případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem).

Glyvenol 400 snižuje prostupnost kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní tkáni.

Dále se přípravek Glyvenol 400 používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U hemoroidů Glyvenol 400 zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a mokvání. Další postup s ošetřujícím lékařem konzultujte v případě krvácení z konečníku, které může rovněž patřit k příznakům hemoroidů, ale může doprovázet i jiná (závažnější) onemocnění.

Na doporučení lékaře lze přípravek Glyvenol 400 použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil (chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků).

Na doporučení lékaře mohou přípravek ve všech indikacích užívat i děti od 12 let věku.

Další informace

Výrobce:

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Držitel registračního rozhodnutí:

Novartis s.r.o., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Tribenosidum. V 1 tobolce je obsaženo 400 mg tribenosidu.

Složení - pomocné látky:

Bezvodý ethanol, glycerol 85%, kanthaxanthin 10% (kukuřičný škrob, sacharóza, želatina, kanthaxanthin, čištěný kukuřičný olej, askorbyl-palmitát, tokoferol alfa), bílý inkoust (oxid titaničitý, ethanol denaturovaný methanolem, šelak, čištěná voda, butanol, sójový lecithin, protipěnová emulze DC 1510), želatina.

Popis přípravku:

Glyvenol 400 je oranžová transparentní oválná tobolka, na jedné straně s potiskem CIBA, na druhé straně s potiskem FU, uvnitř je bezbarvá až nažloutlá olejovitá tekutina.

Kontraindikace:

Neužívejte Glyvenol 400, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na tribenosid nebo na kteroukoli další složku přípravku Glyvenol 400.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glyvenol 400 je zapotřebí jestliže jste těhotná nebo kojíte ; při těžší poruše funkce jater nebo ledvin. V těchto případech lze přípravek Glyvenol 400 užívat pouze na doporučení lékaře.

Důležité informace o některých složkách Glyvenol 400
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Glyvenol 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby se může vyskytnout kožní vyrážka nebo žaludeční a střevní potíže, tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a většinou rychle samovolně odezní po vysazení přípravku.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné reakce přecitlivělosti např. kopřivka, otoky obličeje, rtů a hlasivek, potíže s dechem a poruchy krevního oběhu. Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání přípravku Glyvenol 400 v těhotenství a kojení musejí být zvlášť závažné důvody.

Dávkování:

Obvyklá dávka přípravku Glyvenol 400 pro dospělé je 1 tobolka 2krát denně (ráno a večer), mladiství užívají obvykle 1 tobolku večer.

Ke zmírnění obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu (pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením) dochází obvykle během 2-3 týdnů. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Glyvenol 400 by měl být užíván zpravidla po několik týdnů, a to i tehdy, jestliže příznaky rychle ustoupí. V některých případech je nutné léčbu po určité době zopakovat, zvláště v průběhu teplejších měsíců roku. Léčba obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu by bez porady s lékařem neměla přesáhnout 3 měsíce.

Delší léčba musí být konzultována s lékařem.

Pokud užíváte přípravek Glyvenol pro léčbu příznaků doprovázejících hemoroidy (řitní žilní městky), mělo by se zmírnění obtíží dostavit v průběhu 7 dní. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba hemoroidů přípravkem Glyvenol bez dohledu lékaře by neměla přesáhnout 14 dní.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Glyvenol 400, vezměte si jej, jakmile si na to vzpomenete a dále pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Předávkování:

Náhodné užití většího počtu tobolek pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Jestliže však k němu dojde, a to zejména u dětí, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění:

Přípravek Glyvenol 400 užívejte s jídlem nebo po něm, zapíjejte jej vodou.

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě od 2 do 30 st. C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Glyvenol 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 21 dnů (v případě onemocnění žilního krevního oběhu) nebo do 7 dnů (v případě hemoroidů), musíte se poradit s lékařem.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Glyvenol 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Glyvenol 400, pokud si všimnete jakýchkoli známek poškození obalu nebo jiných známek nedovoleného zacházení s přípravkem.

Balení:

60 tobolek - Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0107935