Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Gingio tablety por.tbl.flm.90x40mg

Gingio tablety jsou určeny k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a...

  • GINGIO TABLETY POR TBL FLM 90X40MG
  • Výrobce: Sandoz
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855456772
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Gingio tablety jsou určeny k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin.

Přípravek Gingio se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení.

Přípravek Gingio je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem.

Dále lze na doporučení lékaře Gingio tablety použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti.

Dále je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

Složení - účinné látky:

40 mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67:1) v 1 potahované tabletě. Výtažek z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba).

Složení - pomocné látky:

Mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, makrogol 4000, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Indikační skupina:

Gingio tablety je fytofarmakum, adjuvantní vazodilatans v potahovaných tabletách k perorálnímu podání.

Kontraindikace:

Přípravek Gingio tablety nesmíte užívat, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči výtažku z jinanu anebo vůči kterékoli jiné složce přípravku.

Dětem mladším než 12 let se přípravek Gingio tablety nepodává, protože v této věkové skupině neexistuje dostatek zkušeností.

Starší pacienti mohou přípravek užívat stejně jako pacienti středního věku.

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči některé složce přípravku.

Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže některý z těchto stavů u Vás nastal až v průběhu užívání přípravku Gingio tablety.

Speciální upozornění:

Depresivní rozlady anebo častý výskyt závratí a hučení v uších jsou poruchy, zásadně vyžadující objasnění příčiny. Přípravek Gingio tablety je určen především pro pacienty s příznaky poruch degenerativního nebo cévního původu.

Jestliže poruchy paměti, poruchy schopnosti soustředění anebo bolesti hlavy přetrvávají déle než tři měsíce přesto, že užíváte přípravek Gingio tablety předepsaným způsobem, poraďte se, prosím, určitě se svým lékařem o dalším postupu; potíže by totiž mohly být způsobeny jiným onemocněním, vyžadujícím zvláštní diagnózu a léčbu.

Jestliže léčba Vašeho onemocnění trvá již 3 měsíce, lékař zkontroluje, zda je pokračování v léčbě přípravkem Gingio tablety vhodné.

Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku.

Zvláštní upozornění:

Jakmile by se objevily kožní vyrážky, trávicí obtíže (nechutenství, zvracení, průjmy, zácpa) anebo trvalé bolesti hlavy, musíte se poradit se svým lékařem o dalším postupu.

Dále se musíte okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vám prudce zhorší sluch.

Přípravek Gingio tablety nemá nepříznivý vliv na schopnost vykonávat tyto činnosti.

Nežádoučí účinky:

Přípravek Gingio tablety se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit určité nežádoucí účinky.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout trávicí obtíže (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem), bolesti hlavy anebo kožní projevy nesnášenlivosti (zčervenání, otoky kůže, svědění). Ojediněle byl pozorován výskyt krvácení při dlouhodobém užívání.

Objeví-li se u Vás nějaké nežádoucí účinky anebo jiné neobvyklé reakce - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce:

Účinky přípravku Gingio tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho.

Než začnete současně s užíváním přípravku Gingio tablety užívat nějaký volně prodejný lék, poraťte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. Konkrétní případy interakcí dosud nebyly popsány.

Těhotenství a kojení:

V těhotenství a v období kojení se přípravek Gingio tablety smí použít jen výjimečně se souhlasem lékaře, pokud jsou pro to zvlášť závažné důvody.

Dávkování:

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek Gingio tablety nepřinese plný prospěch!

Dávkování při léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí (poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince) se užívá 3krát denně 1-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120-240 mg suchého extraktu denně, rozděleno do tří jednotlivých dávek).

Dávkování k prodloužení délky trasy bezbolestné chůze při zužování končetinových tepen se užívá 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120-160 mg suchého extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek).

K léčbě závratí a hučení v uších cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku se užívá 2krát denně 1,5-2 potahované tablety přípravku Gingio tablety (120-160 mg suchého extraktu denně, rozděleno do dvou jednotlivých dávek).

Způsob užití:

Potahované tablety Gingio se polykají nerozkousané, společně s malým množstvím tekutiny a užívají se v pravidelnou denní dobu po jídle. Pro půlení tabletu položte na tvrdou podložku zářezem vzhůru a mírně na ni přitlačte palcem.

Při chronických poruchách mozkových funkcí by léčba měla obvykle trvat nejméně 8 týdnů. Pro zlepšení chůze při poruše tepenného prokrvení končetin musí léčba trvat nejméně 6 týdnů. Při léčbě závrati a hučení v uších léčba delší než 6-8 týdnů již nepřináší další prospěch.

Předávkování:

Příznaky předávkováním výtažkem z jinanu dvoulaločného dosud nebyly popsány; mohly by se objevit příznaky, uvedené níže jako nežádoucí účinky.

Pokud jste užil(a) větší dávku než je doporučeno nebo než lékař předepsal anebo pokud lék omylem požilo dítě, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu.

Upozornění:

Pokud vynecháte pravidelnou dávku, nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Užijte až další obvyklou dávku v obvyklou dobu.

Uchovávání:

Přípravek Gingio uchovávejte při teplotě do 25 st. C, v původním vnitřním obalu, aby byl chráněn před vzdušnou vlkostí.

Varování:

Gingio tablety nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu! Uchovávejte jej mimo dosah dětí!

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, D-39179 Barleben, Německo
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko

Držitel registračního rozhodnutí:
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Balení:

90 potahovaných tablet.

Parametry

Kód SÚKL 0122191