Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Frontline Combo Spot-on cat - pro kočky od 1 kg

Frontline Combo pro kočky je antiparazitální přípravek na ochranu proti blechám a klíšťatům.

  • Veterinární přípravek
  • EAN: 3661103023029
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Frontline Combo pro kočky se používá proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami.
 

  • Frontline Combo Spot on Cat je možné použít k eliminace blech (Ctenocephalides spp.) Insekticidní účinek proti napadení dospělými blechami trvá po dobu 4 týdnů. Zabránění pomnožení blech potlačením vývoje vajíček (ovicidní účinek), larev a jejich vývojových stádií (larvicidní účinek) vyvinutých z vajíček nakladených dospělými blechami po dobu 6 týdnů po aplikaci.
  • Frontline Combo Spot on Cat je možné použít k eliminace klíšťat (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Přípravek Frontline Combo pro kočky má trvalý akaricidní účinek po dobu až 2 týdnů proti klíšťatům (doloženo výsledky experimentálních studií).
  • Frontline Combo Spot on Cat je možné použít k eliminace všenek (Felicola subrostratus).

Přípravek Frontline Combo pro kočky je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD).

Složení – účinné látky:
Každá pipeta Frontline Combo Spot on Cat o obsahu 0,5 ml obsahuje Fipronilum 50,00 mg – (S) – Methoprenum 60 mg.

Složení – pomocné látky:
Butylhydroxyanisol 0,10 mg, butylhydroxytoluen 0,05 mg, Ethanol, Polysorbát 80 (E433), Povidon, Diethylenglykol­monoethylether.

Kontraindikace:

Vzhledem k absenci odpovídajících údajů o použití přípravku Frontline Combo pro kočky  u nejmladších věkových kategorií neaplikujte koťatům mladším 8 týdnů a/nebo vážícím méně než 1 kg.

Neaplikujte nemocným zvířatům (tj. systémová onemocnění, horečka) nebo  zvířatům v rekonvalescenci.

Frontline Combo pro kočky nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nežádoučí účinky:
Mezi ojediněle se vyskytujícími možnými nežádoucími reakcemi po použití byly hlášeny přechodné kožní reakce v místě aplikace (odlupování kůže, lokální ztráta srsti, svědivost, zarudnutí) a celková svědivost nebo ztráta srsti. Nadměrné slinění, reverzibilní nervové příznaky (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům, deprese, jiné nervové příznaky) nebo zvracení byly rovněž po použití pozorovány.

Pokud došlo k olízání, může se objevit krátká perioda nadměrného slinění jako reakce vyvolaná převážně vlastnostmi nosiče.

Vyvarujte se předávkování.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Použití v průběhu březosti, laktace:
Přípravek Frontline Combo pro kočky lze použít během březosti a laktace.

Dávkování:
Jedna pipeta o obsahu 0,5 ml pro jednu kočku, což odpovídá minimální doporučené dávce 5mg/kg fipronilu a 6mg/kg (S)-methoprenu, zevní aplikací na kůži.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku Frontline Combo pro kočky je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Způsob aplikace:
Je důležité zajistit aplikaci přípravku Frontline Combo pro kočky na takové místo, ze kterého si jej kočka nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na zúženou část pipety a ujistěte se, že obsah zůstal v hlavní části pipety. Odlomte hrot. Rozhrňte srst zvířete v oblasti báze krku před lopatkami, až je vidět kůže. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil přímo na kůži v jednom místě.

Upozornění:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete.

Je důležité zajistit aplikaci přípravku Frontline Combo pro kočky na takové místo, ze kterého si jej kočka nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Nejsou k dispozici údaje o vlivu koupání/šamponování koček na účinnost přípravku. Nicméně na základě zkušeností získaných u psů, kteří byli po dvou dnech od aplikace přípravku myti šamponem, se koupání koček během dvou dnů po aplikaci přípravku nedoporučuje.

Aplikací přípravku Frontline Combo pro kočky není zaručena 100% ochrana proti klíšťatům a blechám – může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Proto nelze zcela vyloučit přenos infekčních chorob, pokud jsou podmínky nepříznivé.

Blechy u koček často napadají přepravky, místa, kde kočka spí a odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače.

Varování:
Frontline Combo spot on Cat může způsobit podráždění sliznice, kůže a očí. Vyhněte se proto kontaktu tohoto přípravku s ústy, kůží a očima.

Zvířata nebo osoby, u nichž je známa přecitlivělost na insekticidy nebo alkohol, by neměly přijít do kontaktu s Frontline Combo Spot On Cat. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu prstů s obsahem. Pokud k němu dojde, omyjte si ruce vodou a mýdlem.

V případě náhodného zásahu oka opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich vlastníky, zvláště dětmi.

Nekuřte, nepijte ani nejezte během aplikace přípravku Frontline Combo pro kočky .

Nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Neznečišťujte přípravkem nebo prázdnými obaly rybníky, vodní toky nebo nádrže.

Uchovávání:

Frontline Combo pro kočky uchovávejte při teplotě do 30 °C a vždy mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
1 pipeta o obsahu 0,5 ml

Parametry

Podobné produkty najdete v