Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety 7x10mg

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jsou lékem na alergii. Flonidan 10mg obsahuje loratadin, který pomáhá regulovat alergické reakce a jejich příznaky.
  • FLONIDAN 10 MG DISTAB POR TBL DIS 7X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3838957011001
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití, dále jen dispergovatelné tablety) jsou lékem na alergii. Pomáhají regulovat alergické reakce a jejich příznaky. 

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety zmírňuje příznaky spojené se sezónní alergickou rýmou (senná rýma, pylová rýma), s alergií na roztoče (alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma a pálení v nose, pálení na patře, pálení očí, zarudlé nebo slzící oči.

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se také používají pro zmírnění příznaků jako je svědění a akutní kopřivka.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety možné u sezónní alergické rýmy (senná rýma, pylová rýma), alergického zánětu spojivek, svědění a akutní kopřivky u dospělých a dětí nad 6 let a s hmotností nad 30 kg.

Složení - léčivé látky:
jedna dispergovatelná tableta obsahuje loratadinum 10 mg.

Složení - pomocné látky:
pomerančové aroma v prášku, aspartam (E 951), kyselina citronová (E 330), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551), sušený kukuřičný škrob, laktosa, magnesium-stearát (E 470b), sodná sůl kroskarmelosy (E 468), mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospovidon, koloidní hydratovaný oxid křemičitý (E 551), polysorbát 80 (E 433), povidon (E 1201), mikrokrystalická celulosa (E 460).

Popis přípravku:
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jsou bílé, kulaté a ploché tablety.

Indikační skupina:
Antihistaminikum.

Kontraindikace:
Neužívejte Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na loratadin nebo na jakoukoliv jinou složku přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety (viz bod Složení).

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety je zapotřebí jestliže trpíte závažným onemocněním jater, jestliže musíte podstoupit jakékoliv kožní testy, může být nezbytné ukončit užívání tohoto léku alespoň 2 dny před testem, aby bylo zaručeno, že výsledek testu je správný.

Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 a více než 1 ze 100 léčených pacientů):
Děti si stěžovaly na častější bolesti hlavy, nervozitu a únavu
Dospělí mívali potíže s ospalostí

Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 ze 100 a více než 1 z 1000 léčených pacientů):
Dospělí mívali potíže s bolestí hlavy, zvýšenou chutí k jídlu a se spánkem

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10000 léčených pacientů):
Případy závažných alergických reakcí (náhlé potíže s dýcháním, závratě nebo kolaps, otok obličeje nebo krku).
Pokud se u vás objeví jakýkoliv z uvedených příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Případy rychlého bušení srdce, pocit prudkého bušení srdce (palpitace), zánět žaludeční výstelky, pocit nevolnosti, abnormální funkce jater, sucho v ústech, závratě, únava, vyrážka a vypadávání vlasů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Může se objevit interakce loratadinu s látkami, které inhibují určité jaterní enzymy, což může vést ke zvýšení hladiny loratadinu a k následnému nárůstu nežádoucích účinků přípravku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se nedoporučuje.

Jestliže kojíte, užívání přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se nedoporučuje, protože loratadin je vylučován do mateřského mléka.

Dávkování a způsob použití:
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jsou určeny pro perorální užití – vložení na jazyk (viz níže).
Vždy užívejte Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se snadno rozpadají, proto byste s tabletami měli zacházet opatrně a pouze se suchýma rukama.

1. Odtrhněte jednu jednotku blistru podél perforace.
2. Sloupněte zadní stranu ve směru šipky a tabletu opatrně vyjměte. Nevytlačujte tabletu zadní stranou.
3. Vložte tabletu na jazyk, jakmile jste ji vyjmuli z obalu. Ihned se Vám rozpustí v ústech. Není zapotřebí tabletu zapít vodou.

Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se ve Vašich ústech rozpustí slinami, a proto mohou být užívány bez vody. Mají sladkou pomerančovou chuť.

Dospělí a mladiství (12 let a starší): užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jednou denně.

Děti od 2 do 12 let a s hmotností nad 30 kg: užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety jednou denně.

Děti do 2 let nebo s hmotností pod 30 kg: Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety nesmí být podáván dětem do 2 let nebo starším dětem s hmotností pod 30 kg.

Bez konzultace s lékařem je použití přípravku možné pouze u dětí nad 6 let a s hmotností nad 30 kg.

Pacienti se závažným poškozením jater:
dospělí a děti s hmotností nad 30 kg by měli začít s nižší dávkou: užívat jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg každý druhý den (jednu tabletu za dva dny).  Pacienti s onemocněním jater mohou Flonidan užívat jen na doporučení lékaře.

Starší pacienti a pacienti s poškozením ledvin:
dávku není zapotřebí upravovat.

Trvání léčby:
Musíte vyhledat lékaře, jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo dokonce zhorší po 10 dnech.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety :
Jestliže si zapomenete vzít Vaši dávku včas, vezměte si ji pokud možno co nejdříve, potom se vraťte k Vašemu normálnímu rozpisu dávek. Neberte dvojitou dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Máte li jakékoliv další dotazy k užívání tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety, než jste měl(a):
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety užívejte pouze tak, jak Vám bylo předepsáno. Jestliže si vezmete více přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety, než je doporučeno, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka. Užití více přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety, než je doporučeno, může způsobit ospalost, rychlé bušení srdce a bolest hlavy.

Upozornění:
Užívání přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety s jídlem a pitím:
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety nemusí být zapíjeny vodou nebo jinou tekutinou. Kromě toho se Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety mohou užívat s jídlem nebo bez něj.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při doporučené dávce se neočekává, že Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety způsobí, že budete ospalí nebo méně pozorní. Avšak ve velmi vzácných případech někteří lidé pociťují ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řízení nebo obsluhy strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety:
Jedna dávka přípravku Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety obsahuje 0,5 mg aspartamu. Aspartam je zdrojem fenylalaninu, který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií – poruchou metabolismu.
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety obsahují laktosu a sorbitol. Jestliže je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 10 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d.,Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento lék je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety musíte užívat pečlivě, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 10 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Uchovávání:
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety chráněn před vlhkostí.

Varování:
Nepoužívejte Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:
7 dispergovatelných tablet pro perorální užití - vložení na jazyk.

Parametry

Kód SÚKL 0089686