Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Flixonase 50mcg/dávka nosní sprej Sleva 12%

%Sleva Flixonase

Flixonase se používá k léčbě alergických příznaků senné rýmy a reakce na alergeny ve vzduch, jako je alergie na domácí zvířata, roztoče a spory plísní. Flixonase nosní sprej ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin.

  • FLIXONASE 50 MIKROGRAMŮ/DÁVKA 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 60DÁV
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8596149000725
Dostupnost:
Skladem

Původní cena: 375  329  (299,09  bez DPH)

Informace o produktu

Flixonase se používá u dospělých ve věku 18 let a starších pacientů k léčbě alergických příznaků senné rýmy a reakce na alergeny ve vzduch, jako je alergie na domácí zvířata, roztoče a spory plísní. Flixonase ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin.

Může trvat 3 až 4 dny, než se plně rozvine ochranná funkce přípravku Flixonase. Je proto důležité pokračovat v pravidelném používání, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.

 Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
Charakteristika:
Léčivou látkou je flutikason-propionát, kortikosteroid, který má při každodenním používání protizánětlivý účinek. Sprej Flixonase pomáhá zvládat reakce Vašeho těla na alergeny ("spouštěče") v prostředí.

Složení - účinné látky:
fluticasoni propionas; jeden vstřik poskytuje 100 mg suspenze obsahující fluticasoni propionas 50 mikrogramů jako podanou dávku

Složení - pomocné látky:
glukosa, mikrokystalická celulosa, sodná sůl karmelosy, fenethylalkohol, benzalkonium-chlorid, polysorbát 80 a čištěná voda.

Popis přípravku:
Flixonase je bílý neprůhledný vodný nosní sprej, suspenze.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Flixonase jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Nepoužívejte u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže jsou nosní spreje s obsahem kortikosteroidů používány dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou se objevit nežádoucí účinky v důsledku vstřebávání léku do těla.

 Velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:
. příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, otok úst nebo obličeje, potíže s dýcháním;
. nově se u Vás objeví potíže se zrakem, které se rozvinuly až po zahájení používání tohoto přípravku; u osob, které používaly vysoké dávky kortikosteroidů po dobu několika let, byly vzácně hlášeny oční problémy, jako je katarakta nebo glaukom;
. v nosní přepážce, která odděluje nosní dírky, se objeví malé otvory (perforace).

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Ostatní velmi vzácné nežádoucí účinky:
Mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí:
. oční problémy jako bolest nebo rozmazané vidění;
. nosní potíže jako bolest a/nebo opakující se krvácení z nosu.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, přestaňte tento léčivý přípravek používat a okamžitě informujte svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky:
Mohou postihnout až 1 z 10 lidí:
. kýchání po použití spreje, které však brzy odezní;
. nepříjemná chuť nebo nepříjemný zápach;
. pocit sucha nebo podráždění v nose nebo hrdle;
. bolest hlavy.

Velmi časté nežádoucí účinky:
Mohou postihnout více než 1 z 10 lidí:
. občasné krvácení z nosu.

Hlášení nežádoucích účinků:
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

To je důležité jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště:
. léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek);
. léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru (lék k léčbě HIV);
. léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí).

Speciální upozornění:
Před použitím přípravku Flixonase se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
. jestliže používáte léčivé přípravky obsahující kortikosteroidy (včetně krémů na ekzémy, inhalátorů na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních nebo nosních kapek);
. jestliže máte v nose nebo ve vedlejších nosních dutinách infekci nebo jste nastydlý(á);
. jestliže máte vysokou teplotu;
. jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci, měl(a) jste úraz nosu nebo vřídky v nose.

 
Jestliže se Vaše příznaky po 7 dnech používání Flixonase nezlepší, poraďte se s lékařem.

Nepoužívejte Flixonase bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař.
 
Jestliže jsou nosní spreje s obsahem kortikosteroidů používány dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou se objevit nežádoucí účinky v důsledku vstřebávání léku do těla. Tyto účinky jsou mnohem méně pravděpodobné při používání kortikosteroidu ve formě nosního spreje než u perorálních kortikosteroidů; u jednotlivých pacientů a mezi různými kortikosteroidy se účinky mohou lišit. Možné systémové účinky mohou zahrnovat Cushingův syndrom, cushingoidní rysy, potlačení funkce nadledvin, zpomalení růstu u dětí a dospívajících, šedý zákal, glaukom (zvýšený nitrooční tlak) a vzácněji snížení hustoty kostních minerálů, účinek na metabolismus glukózy a řadu psychologických účinků a účinků na chování, včetně psychomotorické hyperaktivity, poruch spánku, úzkosti, deprese nebo agresivity (zvláště u dětí).

Léčba vyššími než doporučenými dávkami nosních kortikosteroidů může vést ke klinicky významnému potlačení funkce nadledvin. Pokud se pacient léčí vyššími než doporučenými dávkami, mělo by se v období stresu nebo před plánovanou operací zvážit přidání systémových kortikosteroidů.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Flixonase užívat.
K dispozici nejsou žádné údaje o vlivu Flixonase na lidskou plodnost.

Dávkování:
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka u dospělých ve věku 18 let a více:
Dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně (200 mikrogramů flutikason-propionátu), nejlépe ráno.

Jakmile se příznaky zlepší, můžete snížit dávku na jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně.

Jestliže jsou příznaky obzvláště závažné, může být nutné dávku zvýšit na dva vstřiky do každé nosní dírky dvakrát denně až do doby, kdy se příznaky zlepší. Tuto dávku lze ale použít pouze krátkodobě.

Nepoužívejte více než 8 vstřiků (4 do každé nosní dírky) denně.

Používejte nejnižší možnou dávku potřebnou ke zvládnutí příznaků.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Flixonase můžete používat kdykoli v průběhu dne s jídlem nebo bez něj.

Může trvat 3 až 4 dny, než se plně rozvine ochranná funkce poskytovaná přípravkem Flixonase. Flixonase začněte používat dříve, než jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých „spouštěčů“alergie, aby nedošlo k rozvoji příznaků.

Způsob podání:
Podávejte pouze do nosu (nosní podání). Nepolykejte. Nestříkejte do očí.

Před použitím nové lahvičky přípravku Flixonase:
Flixonase má kryt, který chrání trysku a udržuje ji čistou. Kryt před použitím spreje sejměte.

Před použitím nové lahvičky přípravku Flixonase, nebo pokud jste sprej po několik dní nepoužíval(a), aktivujte sprej tak, abyste následně aplikoval(a) správnou dávku.
 
Držte lahvičku palcem dole a ukazovákem a prostředníčkem na každé straně trysky. Palcem nehýbejte, prsty stlačte několikrát dolů, až se objeví jemná mlha. Trysku přitom nesmíte namířit ani na sebe, ani na nikoho jiného.
 
Jestliže sprej stále nefunguje, vyčistěte jej, jak je uvedeno v bodě „Čištění spreje“. Nesnažte se pročistit ani zvětšit malý otvor spreje špendlíkem ani žádným jiným ostrým předmětem, aby se nezničil mechanismus spreje.

Způsob užití:

Jak se Flixonase používá:
1. Opatrně se vysmrkejte.
2. Dobře lahvičku protřepejte a odstraňte kryt.
3. Před použitím nové lahvičky přípravku Flixonase, nebo pokud jste sprej po několik dní nepoužíval(a), bude třeba, abyste sprej aktivoval(a). Pumpičku několikrát zmáčkněte, až se objeví jemná mlha.
4. Lahvičku držte tak, jak je naznačeno. Trysku vložte do jedné z nosních dírek a druhou dírku uzavřete, hlavu skloňte mírně dopředu a lahvičku držte vzhůru, jak je ukázáno. Miřte mírně od středu nosu.
5. Začněte pomalu vdechovat nosem. Při nádechu silně zatlačte prsty na límec směrem dolů a stříkněte si dávku do nosu.
6. Vydechněte ústy. Opakujte krok 4 a aplikujte druhou dávku do stejné nosní dírky.
7. Vyjměte trysku z této nosní dírky a vydechněte ústy .
8. Opakujte kroky 4 až 6 v druhé nosní dírce.
9. Po použití spreje otřete trysku čistým ubrouskem nebo kapesníkem a nasaďte kryt.

Čištění spreje Flixonase:
. Sejměte kryt a trysku.
. Vložte trysku a kryt na několik minut do teplé vody a pak opláchněte pod tekoucí vodou.
. Zbytek vody oklepejte a nechte oschnout na teplém místě – ne příliš horkém!
. Nasaďte trysku.
. Je-li třeba, pumpičku několikrát zmáčkněte, až se objeví jemná mlha. Nasaďte kryt.
. Nesnažte se pročistit ani zvětšit malý otvor spreje špendlíkem ani žádným jiným ostrým předmětem, aby se nezničil mechanismus spreje.

Upozornění:
Jestliže se příznaky po 7 dnech používání nezlepší nebo se nezlepší dostatečně, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Flixonase obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobovat podráždění a obzvláště při dlouhodobém použití edém nosní sliznice.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Flixonase nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Flixonase, než jste měl(a):
Pokud použijete více, než je doporučeno, informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla přípravek Flixonase:
Jestliže vynecháte dávku, použijte další dávku v době, kdy má být použita. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li další dotazy o použití tohoto výrobku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Flixonase se nemá používat déle než po dobu, po kterou jste vystaven(a) působení Vašich obvyklých „spouštěčů“ alergie (např. pyl).

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Varování:
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka.
. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Praha, Česká republika

Výrobce:
Glaxo Wellcome SA, Aranda de Duero, Španělsko.

Balení:
Lahvička ze skla jantarově hnědé barvy s pumpičkou, nosním aplikátorem a krytem. Lahvička obsahuje 60 odměřených dávek, přičemž celkový obsah není nižší než 7,0 g.

Parametry

Způsob podání Zevně do nosu
Kód SÚKL 0173423
Podobné produkty najdete v: