Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Fervex pro dospělé

Přípravek Fervex pro dospělé se užívá k léčení příznaků nachlazení, alergické...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3585550989533
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Fervex pro dospělé se užívá k léčení příznaků nachlazení, alergické (senné) rýmy, chřipkových onemocnění a zánětů nosní sliznice a hrtanu.

Antipyretikum a analgetikum paracetamol v přípravku Fervex pro dospělé snižuje horečku a bolesti hlavy i svalů; antihistaminikum feniramin zmírňuje zánět nosní sliznice, rýmu, pocit ucpání nosu, slzení a svědění očních spojivek; askorbová kyselina - vitamin C - v přípravku dodává potřebné množství tohoto vitaminu, jehož spotřeba je při horečce a nemocech z nachlazení zvýšena.

Přípravek Fervex pro dospělé je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Charakteristika:

Co je přípravek Fervex pro dospělé? Fervex pro dospělé je přípravek ve formě granulovaného prášku pro přípravu nápoje. Obsahuje složky působící proti bolesti, teplotě a alergickým projevům na sliznicích dýchacích cest. Vitamin C v přípravku Fervex pro dospělé pomáhá organismu překonat nemoci z nachlazení.

Další informace

Výrobce:

Bristol-Myers Squibb, Agen, Francie. Bristol-Myers Squibb, Le Passage, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:

Bristol-Myers Squibb spol s.r.o., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Jaká je účinná látka? Paracetamolum 500 mg, pheniramini hydrogenomaleas 25 mg, acidum ascorbicum 200 mg v 1 sáčku.

Složení - pomocné látky:

Arabská klovatina, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharóza, citronové aromata.

Kontraindikace:

Kdy byste neměl(a) užívat přípravek Fervex pro dospělé?

Přípravek Fervex pro dospělé se nesmí užívat za těchto okolností:

- při známé přecitlivělosti na složky přípravku;

- při těžkých jaterních onemocněních, žloutence, těžkém onemocnění ledvin;

- při glaukomu (zeleném zákalu), tj. při onemocnění s chorobně zvýšeným nitroočním tlakem;

- při poruchách močení, vyvolaných onemocněním prostaty a jinými chorobnými změnami;

- při deficitu glukozo-6-dehydrogenázy;

- při alkoholismu.

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí? Pacienti vyššího věku mohou přípravek Fervex pro dospělé užívat stejně jako dospělí pacienti středního věku.

Pro děti mladší než 15 let není přípravek Fervex pro dospělé určen.

Kdy byste měl(a) užívat přípravek jen po poradě s lékařem? Pouze po poradě s lékařem můžete přípravek užívat, pokud trpíte onemocněním ledvin, nebo užíváte jakýkoli jiný lék.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže některý z těchto stavů u Vás nastal až v průběhu užívání přípravku, anebo jestliže jste onemocněním ledvin trpěl(a) v minulosti.

Speciální upozornění:

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem Fervex pro dospělé podniknout?

Jestliže se příznaky Vašeho onemocnění ani po 3 dnech užívání přípravku nelepší, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu!

U diabetiků (nemocných cukrovkou) je třeba počítat s obsahem cukru v přípravku (11,5 g v 1 sáčku).

Nežádoučí účinky:

Jaké nežádoucí účinky může přípravek působit?

Přípravek Fervex se obvykle dobře snáší, vzácně se však může projevit sucho v ústech, poruchy vidění do blízka, ztížené močení. U starších osob je možná podrážděnost až přechodný stav zmatenosti.

Někdy se vyvine útlum a spavost.

Velmi vzácně se mohou objevit reakce přecitlivělosti - zčervenání kůže, vyrážky, kopřivka; v takovém případě užívání přípravku ihned přerušte! Velmi vzácně se může vyvinout pokles počtu krevních destiček s projevy krvácivosti (z nosu, z dásní).

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou popsány v této informaci - anebo nejste-li si jist(a) účinkem přípravku, prosím, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Účinky přípravku Fervex pro dospělé a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s přípravkem Fervex pro dospělé užívat jiný volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Účinky kterých léků může přípravek ovlivnit?

Přípravek Fervex může výrazně zesílit účinky látek, tlumících mozkovou činnost - přípravků pro spaní, pro uklidnění, a také alkoholu. Může zesílit i účinky tlumivých látek (jako tricyklická antidepresíva, některá antiparkinsonika, disopyramid a fenothiazinová neuroleptika). Tyto látky v kombinaci s přípravkem Fervex pro dospělé mohou snáze vyvolat poruchy vidění do blízka, sucho v ústech, obtížné močení, zácpu.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku.

Těhotenství a kojení:

Co musíte vzít v úvahu při těhotenství nebo při kojení? V těhotenství a v období kojení se přípravek Fervex pro dospělé nepoužívá.

Dávkování:

Jaké množství přípravku máte užívat a jak často? Jak a kdy máte užívat přípravek?

Dospělí a mladiství od 15 let užívají obsah 1 sáčku 2-3krát denně, obvykle v odstupu 8-12 hodin; časový odstup mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 4 hodiny.

Přípravek Fervex pro dospělé můžete užívat v libovolnou denní dobu a nezávisle na jídle.

Při léčbě chřipkových potíží je vhodné zahájit léčbu co nejdříve, jakmile se objevily první příznaky, a k rozpuštění přípravku použít horkou vodu; ta spolu s přívodem dostatečného množství další teplé tekutiny působí příznivě při zánětech dýchacích cest, usnadňuje uvolnění dýchacích cest i pocení.

Při těžké poruše činnosti ledvin musí být odstup mezi jednotlivými dávkami přípravku nejméně 8 hodin.

Pro děti mladší než 15 let není tento přípravek určen.

Způsob užití:

Do sklenice nalijte přiměřené množství (asi půl sklenice) vody, studené nebo teplé podle Vašeho přání; pak do ní nasypte obsah jednoho sáčku, pečlivě zamíchejte a po dokonalém rozpuštění obsah sklenice vypijte. Jak dlouho máte přípravek užívat?

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek Fervex déle než 3 dny.

Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku? V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky.

Předávkování:

Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku? Pokud jste užil(a) vyšší než doporučovanou dávku anebo pokud lék omylem požilo dítě, poraďte se, prosím, neprodleně s lékařem o dalším postupu.

Upozornění:

Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?

Přípravek Fervex pro dospělé může snížit schopnost soustředění i schopnost reagovat rychle a účelně v případě náhlé, neočekávané situace; řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje můžete jenom na výslovné povolení lékaře, který si ověřil, že ve Vašem případě nemá přípravek nepříznivý vliv na tyto schopnosti.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.

Která jídla a nápoje byste neměl(a) konzumovat?

V průběhu léčby přípravkem Fervex pro dospělé nekonzumujte, prosím, alkoholické nápoje! Mohl by se značně zesílit tlumivý účinek alkoholu na mozkovou činnost nebo by mohlo dojít k poškození jater.

Uchovávání:

Jak dlouho můžete uchovávat přípravek po otevření? Po otevření sáčku je přípravek nutno bezprostředně užít.

Fervex pro dospělé uchovávejte při teplotě 15-25 st. C , v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, vážený paciente, čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení:

8 sáčků.

Parametry

Podobné produkty najdete v: