Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Fervex pro děti

Přípravek Fervex pro děti (zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku) se...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3585550989557
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Fervex pro děti (zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku) se užívá k tlumení bolesti, horečky a rýmy při zánětech horních cest dýchacích.

Antipyretikum a analgetikum paracetamol v přípravku Fervex pro děti snižuje horečku a potlačuje bolesti hlavy, svalů apod.; antihistaminikum feniraminmaleát zmírňuje zánět nosní sliznice, rýmu, pocit ucpání nosu, slzení a svědění očních spojivek.; askorbová kyselina - vitamin C - podporuje obranné reakce organismu, jeho spotřeba je při horečce a chřipkových onemocněních zvýšena.

Přípravek Fervex pro děti je určen pro děti od 6 do 15 let.

Další informace

Výrobce:

Bristol-Myers Squibb, Agen, Francie. Bristol-Myers Squibb, Le Passage, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:

Bristol-Myers Squibb spol.s.r.o., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Pheniramini maleas 10 mg, paracetamolum 280 mg, acidum ascorbicum 100 mg v 1 sáčku.

Složení - pomocné látky:

Sacharóza, dihydrát natrium-riboflavin-fosfátu, citronan hořečnatý, aspartam, karamelo-banánové aroma v prášku.

Indikační skupina:

Co je přípravek Fervex pro děti? Fervex pro děti je analgetikum, antipyretikum, antihistaminikum a vitaminový přípravek ve formě granulovaného prášku pro přípravu nápoje.

Kontraindikace:

Kdy se nemá užívat přípravek Fervex pro děti?

Přípravek Fervex pro děti se nesmí užívat za těchto okolností:

- při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku;

- při těžkých jaterních onemocněních, žloutence, těžkém onemocnění ledvin;

- při glaukomu (zeleném zákalu), tj. při onemocnění s chorobně zvýšeným nitroočním tlakem;

- při poruchách močení, vyvolaných onemocněním prostaty a jinými chorobnými změnami;

- při deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Přípravek Fervex pro děti není určen pro děti mladší než 6 let.

Kdy můžete přípravek Fervex pro děti použít jen po poradě s lékařem?

Přípravek Fervex pro děti můžete podávat dítěti pouze po poradě s lékařem, pokud dítě trpí onemocněním ledvin nebo pokud užívá jakýkoli jiný lék.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže některý z těchto stavů nastal až v průběhu užívání přípravku, anebo jestliže dítě onemocněním ledvin trpělo v minulosti.

Speciální upozornění:

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem Fervex pro děti podniknout?

Jestliže se příznaky onemocnění ani po 3 dnech užívání přípravku Fervex pro děti nelepší, poraďte se, prosím, s lékařem o dalším postupu! Pokud horečka neklesne do 24 hodin poraďte se s lékařem ihned.

Obsahuje zdroj fenylalaninu (pro obsah aspartamu v přípravku).

Nežádoučí účinky:

Jaké nežádoucí účinky může přípravek Fervex pro děti působit? Přípravek Fervex pro děti se obvykle dobře snáší, někdy se však může projevit sucho v ústech, poruchy vidění do blízka, ztížené močení, útlum a spavost.

Velmi vzácně se mohou objevit reakce přecitlivělosti - zčervenání kůže, vyrážky, kopřivka; v takovém případě užívání přípravku ihned přerušte! Velmi vzácně může dojít k poklesu počtu krevních destiček s krvácením (z nosu, z dásní).

Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky? Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou popsány v této informaci - anebo nejste-li si jist(a) účinkem přípravku, prosím, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Účinky přípravku Fervex pro děti a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Lékař by proto měl být informován o všech lécích, které dítě v současné době užívá nebo které začne užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s podáváním přípravku dítěti podávat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, s ošetřujícím lékařem.

Účinky kterých léků může přípravek Fervex pro děti ovlivnit? Přípravek může výrazně zesílit účinky látek, tlumících mozkovou činnost - přípravků pro spaní, pro uklidnění, a také alkoholu. Může zesílit i účinky látek, tlumících činnost tzv. parasympatického nervstva podobně jako atropin; látky jako tricyklická antidepresiva, některá antiparkinsonika, disopyramid a fenothiazinová neuroleptika v kombinaci s přípravkem Fervex pro děti mohou snáze vyvolat poruchy vidění do blízka, sucho v ústech, obtížné močení, zácpu.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které dítě užívalo v nedávné době, anebo které začne užívat brzy po skončení užívání přípravku.

Dávkování:

Jaké množství přípravku Fervex pro děti máte dítěti podávat a jak často? Jak a kdy se má užívat přípravek Fervex pro děti?

Dětem od 6 do 10 let se podává obsah 1 sáčku 2krát během 24 hodin.

Dětem od 10 do 12 let se podává obsah 1 sáčku 3krát během 24 hodin.

Dětem od 12 do 15 let se podává obsah 1 sáčku 4krát během 24 hodin.

Intervaly mezi jednotlivými dávkami musí být alespoň 6 hodin.

Způsob užití:

Do sklenice nalijte přiměřené množství (asi půl sklenice) vody, studené nebo teplé podle Vašeho přání; pak do ní nasypte obsah jednoho sáčku Fervex a pečlivě zamíchejte, až se všechny granule dokonale rozpustí. Nápoj dejte dítěti vypít.

Při léčbě chřipkových potíží je vhodné zahájit terapii co nejdříve, jakmile se objevily první příznaky a k rozpuštění přípravku použít horkou vodu; ta spolu s přívodem dostatečného množství další teplé tekutiny působí příznivě při zánětech dýchacích cest, usnadňuje uvolnění dýchacích cest i pocení. Při těžké poruše činnosti ledvin musí být odstup mezi jednotlivými dávkami přípravku nejméně 8 hodin.

Přípravek Fervex pro děti není určen pro děti do 6 let.

Jak dlouho máte přípravek Fervex pro děti podávat? Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek Fervex déle než 3 dny.

Co byste měl(a) udělat, kdyby dítě omylem vynechalo dávku? V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky.

Předávkování:

Co máte udělat, jestliže dítě požilo příliš velikou dávku přípravku Fervex pro děti? Pokud dítě požilo vyšší než doporučovanou dávku, poraďte se, prosím, ihned s lékařem o dalším postupu.

Upozornění:

Která jídla a nápoje by dítě nemělo konzumovat? V průběhu léčby přípravkem Fervex pro děti nesmí dítě požívat pochutinu s obsahem alkoholu. Ten by mohl značně zesílit tlumivý účinek alkoholu na mozkovou činnost.

Co ještě musíte vzít v úvahu při podávání přípravku Fervex pro děti? Při podávání přípravku dítěti, trpícímu diabetem (cukrovkou), je třeba vzít v úvahu i množství cukru v přípravku (2,4 g v 1 sáčku).

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dítěti, které trpí jaterním onemocněním a/nebo je léčeno jiným léčivem obsahujícím paracetamol.

Uchovávání:

Jak se má přípravek Fervex pro děti uchovávat? Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Informace pro pacienta:

Vážená pacientko, vážený paciente, čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:

Fervex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Jak dlouho můžete uchovávat přípravek Fervex pro děti po otevření sáčku?Po otevření sáčku je třeba přípravek nutno bezprostředně užít.

Balení:

8 sáčků.

Parametry

Podobné produkty najdete v: