Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Felisio 425 - 30 tbl

Přípravek Felisio 425 se užívá při lehkých přechodných depresivních epizodách....
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030855106790
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Felisio 425 se užívá při lehkých přechodných depresivních epizodách.

Charakteristika:

Přípravek Felisio 425 je fytofarmakum, antidepresivum, v tobolkách.

Výrobce:

Salutas Pharma GmbH, Barleben, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

Hexanel s.r.o., Praha, ČR.

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je suchý třezalkový extrakt (Hyperici extractum siccum) (3,5 - 6,0:1) 425 mg v 1 tobolce. Extractum siccum je připraveno extrakcí Herba hyperici (3,5-6,0:1) 60% (m/m) ethanolem.

Složení - pomocné látky:

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mikrokrystalická celulóza, želatina, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, bezvodý koloidní oxid křemičitý, mastek, sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu (E 141), oxid titaničitý (E 171), červený a žlutý oxid železitý (E 172).

Kontraindikace:

Neužívejte Felisio 425, jestliže je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku nebo pokud trpíte zvýšenou citlivostí vůči slunečnímu záření a u vážných depresivních epizod.

Felis 425 nesmí být užíván současně s následujícími léčivými látkami: - cyklosporin, takrolimus, indinavir a jiné inhibitory proteázy při léčbě HIV, irinotekan a jiná cytostatika, jiná antidepresiva.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití Felisio 425 je zapotřebí: U těžké a chronické deprese nebo při těžkých organických poruchách nervové soustavy je nutné se poradit s lékařem.

Současné podávání přípravku Felisio 425 může snížit či naopak zvýšit účinnost některých léků (viz \\\"Interakce\\\").

Při užívání přípravku Felisio 425 je nutné vyhýbat se intenzivnímu UV záření (dlouhodobé opalování, horské slunko, solária), protože třezalka může způsobovat fotoalergii. Stejně tak je třeba vyhnout se současnému užívání léků zvyšujících citlivost na ultrafialové záření.

U žen užívající antikoncepční pilulky by měly být upozorněny na možné krvácení mezi jednotlivými menstruacemi následkem interakce, a měla by jim být doporučena doplňková antikoncepční metoda, jelikož účinnost antikoncepčního účinku může být obecně snížena.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. (Felisio 425 obsahuje laktózu (méně než 20 mg v 1 tvrdé tobolce).

Vždy informujte svého lékaře o užívání přípravků s obsahem třezalky tečkované.

Dětem mladším než 12 let se přípravek Felisio 425 nepodává, protože v této věkové skupině neexistuje dostatek zkušeností.

Pacienti vyššího věku mohou přípravek užívat podobně jako pacienti středního věku.

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Felisio 425.

Tobolka se polyká celá, nerozkousaná, spolu s jídlem, a zapije se dostatečným množstvím vody.

Přípravek Felisio 425 nemá nepříznivý vliv na schopnost vykonávat tyto činnosti.

Účinky přípravku Felisio 425 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku Felisio 425 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Nežádoučí účinky:

Přípravek Felisio 425 se dobře snáší, ale podobně jako všechny léky, může mít i Felisio 425 nežádoucí účinky.

Jsou možné zesílené kožní reakce na sluneční záření a ultrafialové světlo, připomínající spálení sluncem na oblastech kůže vystavených slunci, zvláště u osob s přecitlivělou pokožkou a u pacientů s bledou kůží.

Vzácně se mohou vyskytnout zažívací obtíže (nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa), kožní alergické reakce (zčervenání, vyrážky, svědění), únava nebo neklid.

Jestliže zjistíte jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou v této informaci uvedeny - informujte o tom, prosím, svého lékárníka nebo lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce:

Současné užívání s následujícími léčivými přípravky může vést ke snížení účinku těchto přípravků: antikoagulancia kumarinového typu (např. fenprokumon, warfarin), cyklosporin, takrolimus, digoxin, indinavir a jiné inhibitory proteázy při léčbě HIV, irinotekan a jiná cytostatika (léky užívané k léčbě zhoubných nádorů), amitriptylin, nortriptylin, midazolam, teofylin.

V případě současného užívání s léky proti křečím (antikonvulzivy) může dojít ke snížení jejich účinku s rizikem vzniku záchvatů.

Jsou-li současně užívány určité léky k léčbě depresí (nefazodon, paroxetin, sertralin), jejich účinnost může být zesílena. V izolovaných případech se mohou ve zvýšené míře objevit nežádoucí účinky jako nevolnost, zvracení, úzkost, neklid a zmatenost.

Ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků může dojít i v případě současného podávání léků obsahujících triptany, které jsou určené k léčbě migrény.

U uživatelek antikoncepce k vnitřnímu užití může užívání přípravku Felisio 425 vyvolat krvácení mezi jednotlivými menstruacemi a může být snížena antikoncepční účinnost.

Těhotenství a kojení:

Pro nedostatek zkušeností se přípravek Felisio 425 v průběhu těhotenství ani v období kojení neužívá.

Dávkování:

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti od 12 let: Podává se 1 tvrdá tobolka přípravku Felisio 425 2krát denně, v pravidelnou denní dobu, nejlépe ráno a večer.

Přípravek Felisio 425 se má užívat pravidelně po dobu alespoň 4-6 týdnů. Při dobré snášenlivosti léku není trvání léčby přísně časově omezeno; pokud však obtíže navzdory léčbě tímto přípravekm trvají délě než 4 týdny anebo se zhoršují, poraďte se, prosím s lékařem o dalším postupu.

Užívání třezalky by nemělo být dlouhodobé a bez přestávek.

Předávkování:

Předávkování přípravkem Felisio 425 dosud nebylo popsáno. Nadměrné dávky mohou vyvolat průjem.

Po velmi značném předávkování je nutné, abyste se po dobu 1 až 2 týdnů chránil(a) před slunečním zářením a před UV-zářením. Příznaky, uvedené jako nežádoucí účinky, se při předávkování přípravku mohou projevit v zesílené míře.

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, spojte se, prosím, okamžitě se svým lékařem, který podnikne další potřebná opatření.

Upozornění:

Jestliže jste zapomněl(a) užít Felisio 425: V takovém případě užijte vynechanou dávku co nejdříve; rozhodně však nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku.

Pokud cítíte, že se účinek přípravku Felisio 425 snižuje, nebo když cítíte, že potřebujete změnit dávkování, poraďte se, prosím, o dalším postupu s lékařem.

Uchovávání:

Přípravek Felisio 425 uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Poznámka:

Další informace o tomto přípravku Felisio 425 získáte u držitele rozhodnutí o registraci: Česká republika, Hexanel s.r.o., Praha

Varování:

Nepoužívejte přípravek Felisio 425 po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

30 tvrdých tobolek.

Parametry