Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Eucarbon por.tbl.nob.30

Eucarbon se užívá při zácpě. Eucarbon obsahuje výlučně rostlinné a minerální účinné látky. Působí na regulaci střevní činnosti a lehce projímavě.
  • EUCARBON POR TBL NOB 30
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 9120005550261
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Eucarbon se užívá při zácpě.

Eucarbon obsahuje výlučně rostlinné a minerální účinné látky. Působí na regulaci střevní činnosti a lehce projímavě. Tento účinek lze vysvětlit na základě schopnosti uhlí vázat různé jedovaté produkty látkové výměny, které se prostřednictvím projímavého účinku listu senny a výtažku z rebarbory vylučují z těla ven. Eucarbon má kromě toho v trávícím traktu lehce dezinfekční účinek. Slabě projímavý účinek tablet Eucarbon se dostavuje přibližně 8 až 10 hodin po užití.

Složení - účinné látky:

Sennae folium pulveratum 105 mg, Rhei extractum siccum normatum 25 mg (což odpovídá celkovému obsahu hydroxyantracenových derivátů /vyjádřených jako Rhein/ 2,6 – 3,9 mg v 1 tabletě), Sulfur depuratum 50 mg, Carbo vegetabilis 180 mg v 1 tabletě Eucarbon.

Složení - pomocné látky:

Silice máty peprné, fenyklová silice, sacharosa, kukuřičný škrob, arabská klovatina, kaolin, mastek.

Popis přípravku:
Eucarbon jsou nepotahované černošedé tablety.

Kontraindikace:

Nepoužívejte Eucarbon

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na některou léčivou látku obsaženou v přípravku nebo na kteroukoliv pomocnou látku,
-    jestliže máte obstrukci (ucpání), stenózu (zúžení) a atonii (ztráta napětí) střeva,
-    jestliže trpíte zánětlivým onemocněním tlustého střeva (např. Crohnova choroba, ulcerózní kolitida (zánět tlustého střeva doprovázený tvorbou vředů)),
-    jestliže trpíte bolestí břicha neznámé příčiny,
-    jestliže trpíte těžkou dehydratací (nedostatek tekutin v těle) se závažnou poruchou rovnováhy vody a elektrolytů,
-    jestliže jste mladší než 12 let.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Eucarbon nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ojediněle byly pozorovány bolesti břicha, průjem, velmi vzácně nevolnost nebo zvracení – které mohou být příznakem příliš vysoké dávky.

Mohou se vyskytnout alergické reakce (svědění, kopřivka, lokální či celková vyrážka).

Sennové listy mohou vyvolat bolesti a křeče v břiše a řídkou stolici, zejména u pacientů s dráždivým tračníkem. Tyto symptomy se však mohou vyskytnout i jako následek předávkování. V takových případech je nutné snížení dávky.

Dlouhodobé používání může  vést k poruchám rovnováhy tekutin a metabolismu (látkové výměny) elektrolytů, což může vést k albuminurii (přítomnost bílkoviny albuminu v moči) a hematurii (krev v moči). Při dlouhodobém užívání ve vysokých dávkách může docházet ke ztrátám minerálních látek, zejména draslíku, které se mohou projevovat ochablostí svalů a silnější zácpou.

Kromě toho může dlouhodobé používání vyvolat pigmentaci (zbarvení) střevní sliznice (pseudomelanosis coli), která obvykle ustupuje po vysazení přípravku.

Při alkalické reakci moči lze příležitostně pozorovat její žluté či červenohnědé zbarvení, které není významné.

Nežádoucí účinky lze omezit podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O vhodnosti současného užívání přípravku Eucarbon s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Při nízké hladině draslíku v krvi (vyvolané dlouhodobým zneužíváním laxativ) se zesiluje účinek srdečních glykosidů a dochází k interakcím s antiarytmiky, přípravky vyvolávajícími reverzi sinusového rytmu (např. chinidin) a přípravky prodlužujícími interval QT. Souběžné používání s jinými léčivými přípravky vyvolávajícími nízkou hladinu draslíku v krvi (např. diuretika, adrenokortikoidy a kořen lékořice) může zhoršit nerovnováhu elektrolytů.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Eucarbon je zapotřebí:
-    jestliže současně užíváte srdeční glykosidy, léky na srdeční arytmie, léčivé přípravky prodlužující QT-interval, diuretika (močopudné léky), adrenokortikosteroidy nebo kořen lékořice. Před souběžným používáním sennových listů je nutná porada s lékařem.
-    jestliže trpíte neprůchodností stolice a nediagnostikovanými akutními či trvalými zažívacími obtížemi, např. bolestí břicha, nevolností a zvracením, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat možnému či existujícímu ucpání střeva (ileus). Jestliže trpíte těmito příznaky, poraďte se před užitím přípravku Eucarbon s lékařem.
-    jestliže trpíte inkontinencí. Při podávání přípravků obsahujících sennové listy inkontinentním pacientům je nutno častěji měnit hygienické vložky k zabránění dlouhodobému kontaktu pokožky se stolicí.
-    jestliže trpíte poruchou ledvin. V takovém případě byste měl/a mít na paměti možnost poruchy elektrolytové rovnováhy, a proto užívání přípravku konzultujte s lékařem.
-    jestliže přípravek užíváte dlouhodobě. V takovém případě je možné snížení účinku.
-    Přípravek Eucarbon obsahuje sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Eucarbon nepoužívejte v těhotenství a při kojení.

Dávkování:

Vždy užívejte Eucarbon přesně dle pokynů v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Není-li předepsáno jinak, dodržujte přesně stanovenou dávku. Správná optimální individuální dávka je minimální dávka, která zajistí nebolestivou peristaltiku (pohyby střeva) a tvorbu mechanicky nedráždivé stolice.

Dospělí a děti od 12 let:

1 až 2 tablety Eucarbon až 3x denně při jídle nebo po něm k dosažení mírného projímavého účinku se zmírněním nadýmání. Projímavý účinek obvykle nastupuje za 8 – 12 hodin po podání dávky. Pro silnější projímavý účinek lze večerní dávku zvýšit na 3 až 4 tablety.

Za běžných okolností je postačující užívat přípravek Eucarbon příležitostně nebo 2-3x týdně.

Jestliže jste použila více přípravku Eucarbon, než jste měl/a
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Eucarbon
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávky užívejte v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka

Způsob užití:

Tablety Eucarbon se polykají/užívají s dostatečným množstvím tekutin.

Přípravek Eucarbon užívejte během jídla nebo po jídle.

Upozornění:

Bez porady s lékařem se Eucarbon nesmí užívat déle než 1 až 2 týdny. 

Pokud je nutné každodenní užívání laxativ, měla by být zjištěna příčina zácpy. Laxativa by neměla být užívána dlouhodobě. Při dlouhodobém používání projímadel může dojít ke vzniku závislosti na laxativech a poruchám střevní pohyblivosti. Přípravky s obsahem sennových listů by měly být používány pouze v případě, že léčebného účinku není možno dosáhnout změnou stravy nebo podáváním bobtnavých látek.

Eucarbon není vhodný jako prostředek na snižování hmotnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Eucarbon nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Eucarbon uchovávejte při teplotě do 30ºC a vždy mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Přípravek Eucarbon nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Eucarbon musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-    Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 – 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékař nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
F. TRENKA Chem.-pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H., Goldeggasse 5, 1040 Vídeň, Rakousko

Výrobce
:
F. TRENKA Chem.-pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H., Goldeggasse 5, 1040 Vídeň, Rakousko

Balení:
30 tbl.

Parametry

Kód SÚKL 0049998