Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Erazaban 10% - 2 g

Erazaban 10% krém je bílý krém užívaný k léčbě časných stádií labiální infekce…

  • ERAZABAN 10% KRÉM DRM CRM 1X2G
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5060149820049
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Erazaban 10% krém je bílý krém užívaný k léčbě časných stádií labiální infekce herpes simplex (prostého oparu na rtech). Urychluje hojení oparů a zmírňuje takové příznaky jako svědění, bolest, mravenčení a píchání.

Charakteristika:

Co je Erazaban 10% krém a k čemu se používá ? Dokosanol (účinná látka) působí proti virům.Příčinou vzniku oparu je infekce virem herpes simplex. Infekce virem může nastat tehdy, když imunitní systém (systém obranyschopnosti) organismu je oslabený, při stresu nebo během menstruačního období. Virus způsobuje puchýře nebo opary, hlavně na rtech.

Výrobce:

Jenson Pharmaceutical Services Ltd., Carradine House, 237 Regents Park Road, London, N3 3LF, Velká Británie.

Držitel registračního rozhodnutí:

Healthcare Brands International Ltd., 56 Queen Anne Street, London W1G 8LA, Velká Británie.

Složení – účinné látky:

Léčivou látkou je dokosanol. 1 g krému obsahuje docosanolum 100 mg (10%).

Složení – pomocné látky:

Sacharoso-stearát, lehký tekutý parafín, propylenglykol, benzylalkohol a čištěná voda.

Popis přípravku:

Přípravek Erazaban 10% krém je bílý krém.

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Erazaban 10% krém používat? Nepoužívejte Erazaban 10% krém, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na docosanol nebo kteroukoli jinou složku krému uvedenou na konci tohoto letáku (viz část \\\\\\\„Slože­ní\\\\\\\“).

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při užívání Erazaban 10% krému je zapotřebí

Přípravek Erazaban je určen pouze k zevnímu užití. Krém Erazaban se Vám nesmí dostat do očí nebo do jejich blízkosti, do úst nebo do oblasti pohlavních orgánů, neboť může způsobit podráždění. Pokud se Vám krém náhodou dostane do očí, vypláchněte je důkladně velkým množstvím vody.

Přípravek nedávejte dětem mladším 12 let.

Důležité informace o některých složkách přípravku :Erazaban 10% krém obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i Erazaban 10% krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji se mohou vyskytnout bolesti hlavy (u více než 10% osob). Často (u více než 1% a méně než 10% osob) se vyskytují reakce kůže, např. suchost kůže, vyrážky a otoky obličeje v okolí místa, kde je nebo byl krém nanášen. Vyskytnou-li se jiné, závažnější kožní reakce, přestaňte přípravek používat, a pokud obtíže nezmizí, vyhledejte svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Pokud máte jakékoli otázky týkající se vlivu jiných léků na účinek Erazaban 10% krému nebo jak může tento lék ovlivnit působení jiných léků, zeptejte se svého lékárníka. Není známo, zda užívání Erazaban 10% krému spolu s jinými léky ovlivní Vaši léčbu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Erazaban 10% krém mohou užívat těhotné a kojící ženy.

Dávkování:

Jak se Erazaban 10% krém používá?

Dospělí a děti starší 12 let: Začněte s používáním přípravku, jakmile si všimnete prvních příznaků nebo známek oparu, např. svědění, bodání, píchání nebo pálení v postižené oblasti.

Před a po nanesení krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili rozšíření infekce.

Nanášejte krém v tenké vrstvě pečlivě přes celý opar 5krát denně (přibližně každé 3 hodiny v denní době).

Pro nanášení použijte koneček prstu nebo lépe malý smotek vaty na špejli.

Nedotýkejte se otevřeného konce tuby poté, co jste se dotkli oparu.

Pokračujte v léčbě do úplného zahojení oparu (obvykle 4–6 dnů).

Pokud do 10 dnů léčby nezpozorujete zlepšení, přestaňte krém používat a obraťte se na svého lékaře.

Mějte na zřeteli, že Erazaban 10% krém je Váš lék. Půjčíte-li tubu komukoli, riskujete, že na něj přenesete infekci.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Erazaban 10% krém, použijte jej, jakmile si vzpomenete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

Předávkování:

Jestliže jste užil více Erazaban 10% krému, než jste měl(a): Pokud se dostane na Vaši pokožku větší množství krému, nehrozí Vám žádné vážné potíže. Není třeba zvláštní léčby.

Upozornění:

Erazaban 10% krém nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Uchovávání:

Jak Erazaban 10% krém uchovávat? Po prvním otevření tuby je krém stabilní po dobu 6 měsíců. Neuchovávejte při teplotě nad 25 st. C.

Poznámka:

Tento přípravek je registrován v členských státech Evropského společenství pod následujícími názvy: Erazaban

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Erazaban 10% krém musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Nepoužívejte Erazaban 10% krém po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce (Exp: měsíc/rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

2 g

Parametry

Způsob podání Zevně na pokožku
Kód SÚKL 0180528