Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Encephabol - 200 ml

Přípravek Encephabol se užívá u dospělých k léčbě některých poruch mozkové...

  • ENCEPHABOL POR SUS 1X200ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4022536645766
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Přípravek Encephabol se užívá u dospělých k léčbě některých poruch mozkové činnosti, ke kterým došlo např. po mozkových příhodách z poruchy prokrvení mozku, po zánětech mozku, po úrazech hlavy, po otravách; na porušenou mozkovou činnost při dlouhodobém používání působí přípravek Encephabol povzbudivě, zlepšuje látkovou výměnu v mozkové tkáni, zlepšuje duševní kondici, zvyšuje intelektuální schopnosti a působí příznivě při poruchách paměti, ale nemá zklidňující účinek.

Dětem a kojencům od 3 měsíců se Encephabol podává při poruše vývoje centrální nervové soustavy pouze na doporučení lékaře.

Charakteristika:

Přípravek Encephabol je suspenze s obsahem psychofarmaka, nootropika.

Výrobce:

Merck KGaA, Darmstadt, SRN. Merck KGaA and Co., Spittal/Drau, Rakousko.

Držitel registračního rozhodnutí:

Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

Složení - účinné látky:

Pyritinoli dihydrochloridum monohydricum 100 mg což odpovídá Pyritinolum 80,5 mg v 5 ml perorální suspenze.

Složení - pomocné látky:

Dihydrát sodné soli sacharinu, methylparaben, monohydrát kyseliny citronové, kalium-sorbát, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyetelóza, glycerol 85%, krystalizující sorbitol 70%, rumové aróma, kakaové aróma, čistěná voda.

Kontraindikace:

Neužívejte prípravek Encephabol jestliže je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči pyritinolu nebo kterékoli jiné složce přípravku (např. vůči parabenům), při neklidu, úzkosti a nespavosti.

Protože přípravek obsahuje 750 mg 70% krystalizujícího sorbitolu v 5 ml suspenze, není vhodný ani pro pacienty, kteří trpí vrozenou nesnášenlivostí fruktózy (nesnášejí ovocný cukr).

Co se musí brát v úvahu při léčbě dětí a starších lidí? Dávkování Encephabolu u dětí závisí na věku. O případném podávání přípravku dětem rozhodne vždy lékař. Pacienti vyššího věku mohou přípravek užívat stejně jako dospělí středního věku.

Speciální upozornění:

Pouze po poradě s lékařem můžete užívat přípravek Encephabol v těhotenství a v období kojení a dále za těchto okolností: - při poruchách činnosti ledvin;
- při těžkých poruchách jater, při žloutence;
- při výrazných poruchách krvetvorby, např. při nedostatku bílých krvinek;
- při tzv. autoimunitních onemocněních - např. při tzv. lupus erythematodes, při myastenii, při pemfigu;
- při známé přecitlivělosti vůči D-penicilaminu;
- při revmatoidní artritidě (revmatickém onemocnění kloubů).

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Encephabol.

Jaká opatření je třeba při léčení přípravkem Encephabol podniknout? Trpíte-li revmatickým kloubním onemocněním, budete v průběhu léčby přípravkem Encephabol muset podstoupit pravidelné kontroly krevního obrazu a činnosti ledvin; při tomto kloubním onemocnění totiž přípravek může často vyvolat poruchy krvetvorby a ledvin.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Encephabol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Encephabol se v doporučených léčebných dávkách obvykle dobře snáší. Někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky, z nichž většina vymizí po přerušení léčby.

Občas se objeví různě výrazné reakce přecitlivělosti (zčervenání kůže, vyrážky, kopřivka, svědění), nevolnost, zvracení, průjem, zvýšení teploty. Objeví-li se tyto příznaky, přerušte, prosím, ihned další užívání přípravku a poraďte se urychleně s lékařem o dalším postupu.

Mohou vzniknout i poruchy spánku.

Vzácně se vyvine zvýšená dráždivost, ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, závrať, únava. Pokud by se projevily poruchy chuťového vnímání nebo poruchy činnosti jater (např. žloutenka), je třeba užívání přípravku okamžitě přerušit a poradit se s lékařem.

Ojediněle se mohou vyvinout bolesti svalů a kloubů, změny krevního obrazu, puchýřovité onemocnění kůže a jiné kožní změny, vypadávání vlasů.

U pacientů s revmatickým kloubním onemocněním se četné z těchto projevů (poruchy krvetvorby a ledvin) mohou vyskytnout často; proto je u nich nutná pravidelná kontrola krevního obrazu a činnosti ledvin.

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky - i takové, které nejsou popsány v této informaci - anebo nejste-li si jist(a) účinkem přípravku, prosím, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce:

Účinky přípravku Encephabol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho.

Než začnete současně s užíváním přípravku Encephabol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Přípravek Encephabol by mohl zesílit nežádoucí účinky, vyvolávané D-penicilaminem, přípravky s obsahem zlata a sulfasalazinem.

Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku Encephabol.

Těhotenství a kojení:

V těhotenství a v období kojení můžete přípravek Encephabol užívat pouze po poradě s lékařem na jeho výslovné doporučení.

Dávkování:

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Pokud lékař nedoporučí jinak podává se kojencům od 3 měsíců do 1 roku 1/2-1 čajová lžička 2krát denně (časový odstup mezi jednotlivými dávkámi je 8 hodin).

Dětem od 1 do 5 let se podává 2krát denně 1 čajová lžička přípravku (časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin).

Dětem nad 5 let se podává 2-3krát denně 1 čajová lžička přípravku (časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 4-5 hodin).

Dospělí užívají 3krát denně 1-2 čajové lžičky přípravku Encephabol v odstupech 4-5 hodin.

Maximální denní dávka 600 mg (6 čajových lžiček) by neměla být překročena. Před použitím uzavřenou láhev dobře protřepejte. Přípravek užívejte spolu s jídlem anebo po jídle s trochou tekutiny, v doporučených odstupech tak, aby se poslední denní dávka užila do 17 h odpoledne; aby se předešlo možným poruchám spánku. např. zhoršenému usínání, nedoporučuje se užívat přípravek Encephabol pozdě odpoledne nebo večer.

Příznivý účinek se obvykle nedostavuje dříve než po 2-4 týdnech léčení, nejlepšího účinku bývá dosaženo po 6-12 týdnech. Po 3 měsících léčby musí lékař rozhodnout, zda je vhodné v léčbě pokračovat.

Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku? V takovém případě nezvyšujte další dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky. Další dávku užijte jakmile si vzpomenete a dále pokračujte podle doporučeného dávkování. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Encephabol

Účinek Encephabolu se projeví teprve po několika týdnech užívání. Léčba by měla trvat alespoň 6-8 týdnů, teprve pak lze zhodnotit její účinek.

Pokud příznaky Vašeho onemocnění při léčbě přetrvávají déle než 6-8 týdnů anebo pokud se zhoršují, poraďte se se svým lékařem!

Bez porady s lékařem neužívejte Encephabol déle než 2 měsíce.

Nepodávejte po 17 hodině vzhledem k možnosti vzniku poruch spánku, a to zvláště u dětí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování:

Vysoké dávky přípravku Encephabol by mohly vyvolat příznaky podrážděnosti. K příznakům předávkování patří úzkost, nespavost, psychomotorický neklid a silnější projevy nežádoucích účinků.

Jestliže jste užil(a) větší než doporučenou dávku anebo jestliže lék omylem požilo dítě, poraďte se, prosím, o dalším postupu s lékařem.

Upozornění:

Řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje můžete pouze po poradě s lékařem, pokud zjistil, že přípravek Encephabol nemá nepříznivý účinek na Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti.

Uchovávání:

Přípravek Encephabol uchovávejte v dobře uzavřeném obalu při teplotě do 25 st. C, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Poznámka:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Encephabol musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6-8 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu! Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení:

Hnědá lékovka se zapertlovaným šroubovacím uzávěrem. 200 ml

Parametry

Kód SÚKL 0003046