Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

EMLA krém 5% drm.crm.1x30g

Akce Emla krém

Emla krém je lokální anestetikum -místně znecitlivující přípravek.

  • EMLA 25MG/G+25MG/G CRM 1X30G
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5060249174882
Dostupnost:
Skladem

729 

Informace o produktu

Emla krém je lokální anestetikum (místně znecitlivující přípravek).

Emla krém se používá na kůži, sliznici pohlavních orgánů dospělých a bércové vředy pro vyvolání dočasné ztráty vnímání nebo znecitlivění před některými chirurgickými výkony a použitím injekční jehly (např. punkce, očkování) či před povrchovými výkony v chirurgii (např. použití laseru a odstraňování ochlupení).

Lékař může Emla krém předepsat i pro jiné použití. V tomto případě se řiďte radami lékaře.

Složení – účinné látky:
lidocainum 25,0 mg a prilocainum 25,0 mg v 1 g krému Emla.

Složení – pomocné látky:
karbomer 974 P, hydrogenricino makrogol, hydroxid sodný a čištěná voda. Neobsahuje konzervační látky.

Popis přípravku:

Hliníková lakovaná tuba s plastovým uzávěrem, uvnitř bílý krém.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Emla krém jestliže jste alergičtí na lidokain nebo prilokain (léčivé látky) nebo kteroukoli další složku přípravku Emla.

Emla krém by se neměl používat u předčasně narozených novorozenců.

Emla krém by se neměl používat u dětí mladších než 12 měsíců, které jsou souběžně léčeny léčivy, která ovlivňují hladinu methemoglobinu v krvi. Vždy se nejdříve poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Emla nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka vždy, pokud vás kterýkoli z následujících nežádoucích účinků obtěžuje nebo přetrvává. Lékaře informujte i v případech, kdy se v průběhu používání Emla necítíte dobře.

Mírné reakce, jako je zblednutí nebo naopak zčervenání kůže, mírný otok a počáteční pocit pálení či svědění se mohou objevit v místě, kde je krém nanesen. To jsou obvyklé reakce na lokální anestetika a vymizí samovolně bez nějakých zásahů.

Jiné reakce na přípravek Emla jsou vzácné:

  • alergická reakce na lokální anestetika.
  • methemoglobinémie (modro-šedé zabarvení kůže) (viz „Jestliže jste

použil více přípravku Emla“).

  • vzácné případy červených teček na kůži

(petechie) v místě nanesení krému, především u dětí s atopickou dermatitidou či molusky (měkké výstupky na kůži).

  • Podráždění očí, pokud se Emla krém dostal

náhodou do oka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emla je zapotřebí:
Informujte lékaře, jestliže jste měl(a) alergickou reakci nebo nepříjemnou reakci na Emla krém nebo jiné léčivo. Nepoužívejte Emla krém na kůži postiženou vyrážkou, pořezanou kůži, odřenou kůži nebo otevřené rány s výjimkou bércových vředů. Pokud máte některý z těchto problémů, poraďte se nejdříve s lékařem.

Emla krém se nesmí dostat do očí, neboť způsobuje podráždění očí. Pokud se vám to při nanášení krému stane, vyplachujte ihned oko vlažnou vodou či velmi zředěným roztokem kuchyňské soli a oko chraňte do doby než se obnoví normální citlivost.

Emla krém se nesmí dostat na poraněný ušní bubínek.

Jestliže použijete Emla před očkováním živou očkovací látkou (např. očkování proti tuberkulóze), je třeba, abyste se dostavil(a) k lékaři/zdravotní sestře na kontrolu výsledku očkování v navrhovaném čase.

V případě, že máte vzácnou metabolickou poruchu enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo vrozenou methemoglobinémii, oznamte to ošetřujícímu lékaři, neboť tyto poruchy zvyšují riziko vývoje polékové methemoglobinémie.

Methemoglobinémie se projevuje zvýšenou tvorbou methemoglobinu z hemoglobinu (červené krevní barvivo). Malé množství hemoglobinu v krvi je i normálně přítomno ve formě methemoglobinu. Pokud je však methemoglobinu více, krev ztrácí schopnost přenášet kyslík do tkání a orgánů.

Emla krém lze nanášet na sliznice pohlavních orgánů dospělých pouze pod dohledem lékaře či zdravotní sestry.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná či kojíte nebo plánujete otěhotnět, poraďte se o použití Emla krému nejdříve s lékařem.

Dávkování a způsob použití:
V této části se dovíte o obvyklé dávce Emla krému. Pokud lékař rozhodne o jiné dávce, řiďte se radou lékaře. Řiďte se pokyny uvedenými níže, abyste měl(a) plný prospěch z použití Emla krému.

Tubu s krémem otevřete tak, že propíchnete přepážku v ústí tuby obrácenou stranou uzávěru.

Použití Emla krému na kůži:
Při použití krému na kůži naneste silnou vrstvu krému na potřebné místo a překryjte neprodyšným obvazem nebo plastovou fólii na potraviny, kterou upevněte obinadlem.

U tuby po 30 g odpovídá 1g krému délce asi 3,5 cm krému vytlačeného z tuby.

Dospělí:
Výkony na malé ploše kůže, např. vpich injekční jehly a chirurgické ošetření malých kožních defektů: naneste asi 2 g krému Emla na dobu 1 hodiny až maximálně 5 hodin.

Výkony na kůži vyžadující hlubší kožní anestezii, např. kožní biopsie nebo pokud je Emla krém předepsána lékařem za jiným účelem: naneste asi 1,5 až 2 g/10 cm2 na dobu alespoň 2 hodin až maximálně 5 hodin.

Nově oholená kůže na větší ploše těla (maximální doporučená ošetřovaná plocha je 600 cm2, tj. 30×20 cm, resp. plocha papíru A4): naneste asi 1 g/10 cm2 na alespoň 1 hodinu a maximálně 5 hodin. Maximální doporučená dávka je 60 g.

Děti:
Výkony na malé ploše kůže, např. vpich injekční jehly a chirurgické ošetření malých kožních defektů: doba nanesení krému asi 1 hodina.

Novorozenci a kojenci ve věku do 3 měsíců: naneste až 1 g krému Emla na plochu nejvýše 10 cm2. Doba nanesení krému 1 hodina, ne více než 1 hodina.

Kojenci ve věku 3 až 11 měsíců: naneste až 2 g krému Emla na plochu nejvýše 20 cm2. Doba nanesení krému asi 1 hodina, maximálně 4 hodiny.

Děti ve věku 1 až 5 roků: naneste až 10 g krému Emla na plochu nejvýše 100 cm2. Doba nanesení krému asi 1 hodina, maximálně 5 hodin.

Děti ve věku 6 až 11 roků: naneste až 20 g krému Emla na plochu nejvýše 200 cm2. Doba nanesení krému asi 1 hodina, maximálně 5 hodin.

Specifické kožní problémy:
Pokud máte kožní problémy, např. atopickou dermatitidu (zánět kůže) nebo výsev molusek (drobné měkké výstupky na kůži), může být dostatečná doba nanesení krému 15 až 30 minut. Pokud jsou odstraňována moluska z kůže u dětí, pak se doporučuje doba nanesení 30 minut.

Pokud máte pocit, že účinek Emla je příliš silný, nebo naopak nedostatečný, informujte o tom lékaře.

Upozornění:

Jestliže jste použil více přípravku Emla krému než jste měl(a):
Pokud nanesete více krému Emla, než je doporučené množství, zavolejte ihned lékaři či pohotovostní službu, a to i v případě, že nemáte žádné nepříjemné pocity.

Předávkování se může projevovat následujícími příznaky: necitlivostí v okolí úst, točením hlavy, závratěmi a někdy neostrým viděním. Při dodržení doporučeného dávkování nebyly dosud hlášeny žádné projevy toxicity Emla.

Při předávkování Emla se může vyvinout akutní methemoglobinémie, pokud se souběžně užívala některá léčiva. Methemoglobinémie je charakterizována mírně šedou cyanotickou barvou v okolí úst a nepřirozeným modro-šedým zabarvením kůže. Methemoglobinémii lze účinně léčit podáváním metylénové modři do žíly. Při dodržení doporučeného dávkování přípravku však tato rizika nehrozí.

Vždy kontaktujte lékaře či lékařskou pohotovost, pokud jste použil(a) příliš mnoho Emla, a to i v případě, že se předávkování zatím neprojevuje žádnými nažádoucími příznaky.

Pokud používáte Emla krém na bércové vředy, používejte tubu vždy pouze jednou a zbytek krému v tubě vraťte do lékárny.

Nepoužitelné léčivo (s prošlou dobou použitelnosti, nespotřebovaný krém v tubě) vraťte do lékárny.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Emla krém nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Přípravek Emla krém musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem.

Varování:
Přípravek Emla krém nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za: „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Emla krém 5% používat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko

Výrobce:

AstraZeneca AB, S-151 85 Södertälje, Švédsko
Recipharm Karlskoga AB, S-691 33 Karlskoga, Švédsko

Balení:
30g

Parametry

Způsob podání Zevně na pokožku
Kód SÚKL 0225888

Podobné produkty najdete v