Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Drosetux Neo sir.1x150ml

Akce Drosetux sirup

Drosetux Neo je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.

  • DROSETUX NEO SIR 1X150ML
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712007295
Dostupnost:
Skladem

165 

Informace o produktu

Drosetux Neo je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě suchého kašle, dráždivého kašle nebo jiných forem neproduktivního kašle.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Složení - účinné látky:
Léčivými látkami ve 100 g sirupu jsou: Arnica montana 4 CH 0,1 , Belladonna 4 CH  0,1 g , Cina 4 CH  0,1 g , Dactylopius coccus (Coccus cacti) 5 CH  0,1 g , Corallium rubrum 4 CH  0,1 g , Cuprum metallicum 5 CH  0,1 g  , Drosera 4 CH  0,1 g  , Ferrum phosphoricum 5 CH  0,1 g  , Ipecacuanha (Ipeca) 4 CH  0,1 g , Solidago virga aurea 3 DH 0,1 g

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou natrium-benzoát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda, prostý sirup (tekutá sacharóza).

Popis přípravku:
Přípravek Drosetux Neo je ve formě sirupu (světle žlutý, čirý roztok).

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Drosetux Neo jestliže jste alergický(á) na zlatobýl obecný, na rostliny z čeledi hvězdnicovitých nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

Těhotenství a kojení:
Drosetux Neo se může užívat během těhotenství a v období kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek nemá být užíván současně s léky usnadňujícími vykašlávání hlenu (expektorancia).

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Drosetux Neo se užívá perorálně (ústy).

Doporučené dávkování přípravku je:
Děti do 5 let: 2,5 ml sirupu 3-4x denně.
Děti od 5 do 11 let: 5 ml sirupu 3-5x denně.
Dospělí a dospívající od 12 let: 15 ml sirupu 2-3x denně.

Pro odměření uvedených dávek použijte přiloženou odměrku. Množství v ml je uvedeno na odměrce.

Jednotlivé dávky je třeba užívat v pravidelných intervalech během celého dne, nejlépe mimo dobu jídla. Poslední dávku je vhodné užít před spaním.

Pokud se po 3 dnech léčby nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 5 dní.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Drosetux Neo, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku Drosetux Neo, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drosetux Neo
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před užitím přípravku Drosetux Neo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Neužívejte přípravek Drosetux Neo v případě produktivního kašle (vlhkého kašle) provázeného tvorbou průduškového hlenu, neboť tento přípravek při tlumení kašle zabraňuje vykašlávání hlenu a může tak způsobit jeho nežádoucí hromadění v dýchacích cestách.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem.
U dětí do 2 let má být léčba kašle vždy konzultována s lékařem.   

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Drosetux Neo nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Drosetux Neo obsahuje sacharózu, natrium-benzoát a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 2,1 g sacharózy, dávka 5 ml sirupu obsahuje 4,2 g sacharózy a dávka 15 ml sirupu obsahuje 12,6 g sacharózy.

Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje natrium-benzoát. Dávka 2,5 ml sirupu obsahuje 6,5 mg natrium-benzoátu, dávka 5 ml sirupu obsahuje 13,1 mg natrium-benzoátu a dávka 15 ml sirupu obsahuje 39,3 mg natrium-benzoátu. Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Lahvička o objemu 150 ml s dávkovací odměrkou, krabička.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0211306

Podobné produkty najdete v