Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Dolgit krém drm crm 1x100g

Dolgit krém je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu, při sportu nebo při nehodách.

  • DOLGIT KRÉM DRM CRM 1X100GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4028352000062
Dostupnost:
Skladem

179 

Informace o produktu

Dolgit krém je účinný v místní léčbě revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému.
Dolgit krém je určen k místní léčbě poranění pohybového ústrojí, jako je zhmoždění, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu, při sportu nebo při nehodách.


Na doporučení lékaře se Dolgit krém používá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a bolestivých chorobných stavů pohybového ústrojí, tj. zánětlivých revmatických onemocnění kloubů, onemocnění páteře, otoků nebo zánětů měkkých tkání přiléhajících ke kloubům, např. tíhových váčků (burs), šlach,šlachových pochev, vazů a kloubních pouzder, dále při ztuhlosti ramene, bolestech svalů, ústřelu (lumbagu) a při bolestech spojených s degenerativním onemocněním kloubů (artróza).


Používání Dolgit krému je vhodné i při celkové léčbě tabletami s obsahem ibuprofenu. Při kombinované léčbě tabletami a krémem se vždy poraďte s lékařem.

Přípravek Dolgit krém je určen pro dospělé a mladistvé od 14 let.

Charakteristika:
Přípravek Dolgit krém je rychle absorbován kůží a působí v postižené tkáni. K jeho účinku dochází již za půl hodiny po nanesení krému.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je ibuprofenum. 100 g krému obsahuje 5 g ibuprofenu v emulzi typu olej ve vodě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly, glycerol-monostearát, makrogol-30-stearát, makrogol-100-stearát, propylenglykol, sodná sůl methylparabenu, čištěná voda, xanthanová klovatina,levandulová silice, silice květu citroníku pomerančového hořkého.

Popis přípravku:
Dolgit krém je homogenní bílý až krémově zbarvený měkký krém.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Dolgit krém
- jestliže jste přecitlivělý(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku Dolgit krém či na jiné protizánětlivé léky (nesteroidní antiflogistika), což se v minulosti projevilo záchvaty astmatu, kopřivkou nebo rýmou.

Dolgit krém nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevřené rány nebo kožní onemocnění) ani na sliznice.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i Dolgit krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Dolgit krém je při použití na kůži obvykle dobře snášen. Během léčby může méně často (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených osob) dojít k projevům přecitlivělosti na některou složku přípravku, která se může projevit zduřením a zčervenáním kůže, pocity pálení nebo svědění, někdy i výsevy drobných pupínků.

Ve velmi vzácných případech (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených osob) může dojít k rozvoji reakce z přecitlivělosti ve formě dušnosti vyvolané zúžením průdušek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Dosud nejsou známy interakce místně podávaného ibuprofenu s jinými léky. Přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné přípravky k zevnímu použití. O vhodnosti současného používání přípravku Dolgit krém s jinými léky se poraďte s lékařem.

Speciální upozornění:
Současně s přípravkem Dolgit krém nepoužívejte na stejná místa jiné masti.

Dolgit krém není vhodný pro léčení dětí a mladistvých do 14 let.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.

Během těhotenství lze Dolgit krém použít pouze na doporučení lékaře. V prvních šesti měsících těhotenství se doporučuje nepoužívat přípravek dlouhodobě a na velké plochy kůže. V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nemá používat.

Při kojení lze Dolgit krém užívat krátkodobě v opodstatněných indikacích. O případném užívání musí vždy rozhodnout lékař.

Dávkování a způsob použití:
Vždy používejte přípravek Dolgit krém přesně podle pokynů příbalové informace či lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, nanese se 3 až 4krát denně v časových odstupech 3 až 4 hodiny na postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a pečlivě se vetře. Průnik krému přes kůži může být podpořen použitím okluzivního obvazu.

Podle rozhodnutí lékaře je možno průnik účinně podpořit použitím iontoforézy. Dolgit krém má být aplikován pod katodu. U revmatických onemocnění délku léčby určuje lékař, většinou postačují 2–3 týdny, u poranění při sportu nebo při nehodě 2 týdny.

Po nanesení přípravku Dolgit krém na postižené místo se doporučuje omytí rukou (pokud se krém nenanášel na ruce).

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Dolgit krém nemá nepříznivý vliv na činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dolgit krém
Dolgit krém obsahuje sodnou sůl methylparabenu, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), a propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Dolgit krém, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Dolgit krém
Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař nebo které jsou uvedeny v této příbalové informaci.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 25C.

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, přípravek Dolgit krém nepoužívejte déle než 12 týdnů po prvním otevření tuby.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Dolgit krém musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se o dalším používání s lékařem či
s lékárníkem, bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Výhradní distributor pro ČR:
PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4, ČR

Výrobce:
Dolorgiet Pharmaceuticals, St. Augustin/Bonn, Německo

Balení:
100 g.

Parametry

Kód SÚKL 0075289