Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Diffusil repelent

Diffusil repelent je roztok s repelentními účinky na pokožku a vlasy,...
  • Kosmetika
  • EAN: 8590005753121
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Kosmetický přípravek Diffusil repelent je roztok s repelentními účinky na pokožku a vlasy, který nejen odpuzuje, ale i hubí komáry, klíšťata a ovády. Účinnost Diffusil repelentu trvá na pokožce 6 hodin nebo do umytí, na oděvu a obuvi 1 až 3 dny nebo do vyprání.

Výrobce:

Lybar, a.s., Teplice, Česká republika

Složení:

butan; propan; ethanol; 3-fenoxybenzyl 3-(2,2 dichlorvinyl) -2,2- dimethylcyklopropankarboxylát 2g/kg; N,N-diethyl-m-toluamid 140g/kg; parfum.

Způsob použití:

Před použitím protřepejte. Diffusil repelent aplikujte pravidelnými nástřiky ze vzdálenosti asi 30 cm na nekrytá místa pokožky, včetně obličeje a vlasů, poté přípravek dlaní rozetřete. Při nástřiku na oděv a obuv přípravek Diffusil repelent neroztírejte.

Při použití proti klíšťatům je nutné preventivně ošetřit celý povrch pokožky, oděvu a obuvi. Po návratu domů pokožku umyjte vodou a mýdlem, oděvy vyperte.

Nepoškozuje vlnu, bavlnu a nylon. Zda nedochází k poškození jiných syntetických tkanin je nutné vyzkoušet.

Pozor! Může poškodit zdraví při požití , nadýchání, zasažení sliznic a očí. Nesmí být používán dětmi bez dozoru dospělých a jinak než dle návodu (viz bezpečnostní opatření).

Upozornění a bezpečnostní opatření:

Přípravek Diffusil repelent používejte pouze podle návodu. Pouze k vnějšímu použití!

Zabraňte přímému zasažení očí a rtů. Diffusil repelent nenanášejte na pokožku podrážděnou opalováním, holením apod. Při pocitu podráždění pokožky aplikaci přerušte a pokožku umyjte. Není vhodné dlouhodobě aplikovat na pokožku dětí do 10 let.

Aerosol nevdechujte. Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí - vypláchněte je proudem vody , přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékaře.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádoku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Extrémně hořlavý.

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření.

Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Do sběru dejte jen prázdný obal.

Balení:

150 ml v tlakové nádobce

Parametry