Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Diffusil H Forte sprej proti vši

Diffusil H Forte je dezinfekční (insekticidní) kožní sprej určený pro hubení vši...
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590005005800
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Diffusil H Forte je dezinfekční (insekticidní) kožní sprej určený pro hubení vši dětské a muňky ve vlasech a ochlupení lidského těla. Díky novému složení a látce carbaryl 1% hm přípravek účinně působí proti vši dětské. Přípravek Diffusil H Forte je zařazen do specifického léčebného programu.

Cílem tohoto programu je poskytnout obyvatelům ČR  přípravek k hubení vši dětské, která je rezistentní k přípravkům obsahující malathion, permethrin a d-phenothrin. Přípravky s carbarylem a s obdobným složením jsou již několik let registrovány a používány v zemích Evropské unie, aniž by byly zaznamenány vedlejší účinky.

Přípravek Diffusil H Forte může být aplikován na dospělé i děti. Používá se pouze v případech, že jsou nalezeny živé vši a muňky. Desinfekční účinek spočívá v zahubení parazitického hmyzu na povrchu lidského těla.

Výrobce:

Lybar, a.s.

Držitel registračního rozhodnutí:

Lybar, a.s., Velvěty -Teplice, ČR

Složení - účinné látky:

Carbaryl 1% hm

Složení - pomocné látky:

Ethanol 70,3% hm., butan, propan, protylenglykol, isopropylmyristát, povidon, parfum.

Indikační skupina:

Dermatologikum, zevní dezinsectiens.

Kontraindikace:

Přípravek Diffusil H Forte nesmí být aplikován při přecitlivělosti na jeho složky.

Těhotenství a kojení:

Přípravek Diffusil H Forte nesmí být používán v období těhotenství a kojení.

Nežádoučí účinky:

Nežádoucí účinky přípravku nejsou známy. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem. Vzhledem k specifickému programu Vás v takovém případě žádáme o vyplnění přiloženého formuláře a zaslání na adresu výrobce. Děkujeme za spolupráci.

Interakce:

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování a způsob podání:

Proti vši dětské nanášejte do suchých vlasů vstřiky trvající asi 1 vteřinu každý, na 5 až 10 míst, co nejblíže pokožce, po rozhrnutí vlasů. Oči chraňte před zasažením a stékáním přípravku zakloněním hlavy a přiložení buničiny nebo textilu na čelo.

Po nastříkání rozetřete přípravek ve vlasech tak, aby kůže a vlasy u pokožky byly zvlhčeny na celém povrchu hlavy porostlé vlasy. Vlasy umyjte důkladně normálním šamponem za 8 až 12 hodin po ošetření. V této době jsou zahubeny všechny lezoucí vši.

Pro likvidaci hnid a larev vší z nich vylíhlých, je nutné aplikaci přípravkem Diffusil H Forte po 8 dnech od první aplikace zopakovat.

Jako prevenci reinfestace (opětovného zavšivení) je nutné důkladně umýt použité hřebeny a vyprat potenciálně infikované šatstvo.

Upozornění:

Přípravek neodstraňuje mrtvé ani živé hnidy. Ty je nutné odstranit např. vyčesáním.

Nepoužívat vnitřně!

Při častém používání může dojít k vysušování a dráždění kůže. Při aplikaci zamezte zasažení očí a sliznice úst.

Hromadné zásahy provádějte jen při dobré ventilaci, u otevřených oken nebo u digestoře. Osoba provádějící hromadný zásah musí použít ochranné gumové rukavice.

Při aplikaci nejezte a nepijte. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Uchovávání:

Přípravek Diffusil H Forte se uchovává na suchém místě při teplotě do 25 st. C

Varování:

Přípravek Diffusil H Forte nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Speciální varování:

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. R 52 je škodlivý pro vodní organismy. Prázdný obal uložte do komunálního odpadu, nespotřebovaný přípravek likvidujte jako nebezpečný odpad podle místních předpisů.

Balení:

150 ml v aerosolové tlakové nádobce s rozprašovačem.

Parametry