Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Dettol 0,2 % Antiseptický sprej drm spr sol 1x100ml

Dettol 0,2% antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií.

  • DETTOL 0,2 % ANTISEPTICKÝ SPREJ DRM SPR SOL 1X100ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 5000158067394
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Dettol 0,2% antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Dettol 0,2% antiseptický sprej není určen ke zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá

Dettol 0,2% antiseptický sprej se nesmí používat na rozsáhlé a těžké rány a je určen pouze k příležitostnému, místnímu a krátkodobému používání. Smí se použít pouze jednou za 24 hodin!

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej je benzalconii chloridum 2 mg/ml.

Složení – pomocné látky:
Pomocnými látkami přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej jsou propylenglykol, dihydrát dihydrogenfos forečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosfo rečnanu sodného, borovicová silice, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda

Popis přípravku:
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej je čirý bezbarvý roztok s mírnou borovicovou vůní. Je připraven k použití a nevyžaduje žádné ředění.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej:
U dětí mladších 12 měsíců
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej.
Není určen k trvalému používání nebo k používání častějšímu, než jednou za 24 hodin.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může i přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po místním čištění drobných ran byly hlášeny velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pa cientů), které zahrnují svědění kůže, vyrážky, podráždění, pálení, otok a změnu barvy nebo zarudnutí kůže. Může dojít k reakci v místě použití přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej, jako je rozpraskání kůže. V případě výskytu takovýchto reakcí prosím přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékárníkem nebo lékařem.

Trpíte-li ekzémem, může jej použití přípravku zhoršit.

Bylo hlášeno vypadávání ochlupení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků přetrvává nebo se vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Používání přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej se nedoporučuje při současném používání jakéhokoli podobného přípravku, protože neexistují žádné studie o účincích při použití spolu s jinými léky.

Speciální upozornění:
Věnujte zvláštní pozornost a vyhněte se použití přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej:
Okolo očí, uší, pohlavních orgánů nebo v ústech. V případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte oči velkým množstvím studené vody.

U velkých poranění pokrývajících více než 5 % plochy těla (odhaduje se, že 5 % odpovídá odřeninám obou kolen a loktů).

Dettol 0,2% antiseptický sprej nevdechujte, pouze k vnějšímu podání.

Těhotenství a kojení:
Není pravděpodobné, že by používání přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej během těhotenství a kojení bylo spojeno se škodlivými účinky, protože se přípravek vstřebává kůží minimálně.

Používání na prsech se v období kojení nedoporučuje, aby nedošlo k požití přípravku kojencem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete během těhotenství nebo kojení Dettol 0,2% antiseptický sprej užívat.

Dávkování a způsob použití:
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej vždy užívejte podle následujících pokynů, ledaže by Vám lékař dal jiné pokyny. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pouze k vnějšímu podání.

Před prvním použitím zkontrolujte, zda není narušena páska kolem uzávěru. Při prvním použití nebo po dlouhém období nepoužívání může být nezbytné rozprašovač aktivovat tím, že se několikrát stříkne na kapesník nebo podobnou látku, aby se zajistilo, že na poraněné místo bude nanesena kompletní dávka.

U dospělých a dětí starších 6 let věku: Na každou ránu naneste dávku (1 až 2 stříknutí) pouze jednou a nechejte působit pět minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón. 

U dětí ve věku mezi 1 rokem a 6 lety: Pokud máte jakékoli obavy, vyhledejte prosím před použitím přípravku lékaře nebo lékárníka. Na každou ránu naneste dávku (1 stříknutí) pouze jednou (během jednoho použití lze ošetřit maximálně 4 rány) a nechejte pět minut působit. V případě potřeby použijte k odstranění přebývající tekutiny čistý kapesník nebo bavlněný tampón.

Sprej nanášejte ze vzdálenosti od 4 do 15 cm. Nevdechujte.

Mýdlo může sprej deaktivovat, proto jej k mytí rány ošetřované přípravkem Dettol 0,2% antiseptický sprej nepoužívejte.

Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej lze aplikovat znovu v případě opětovného otevření rány, nicméně není určen k trvalému používání a smí se používat pouze jednou za 24 hodin maximálně po dobu 3 až 5 dní.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo jakékoli obavy ohledně svých příznaků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění:
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Dettol 0,2% antiseptický sprej:
Tento léčivý přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid 2,0 mg/ml jako léčivou látku a propylenglykol, které mohou způsobit podráždění kůže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej neovlivní Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Přípravek Dettol 0,2% antiseptický sprej nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Dettol 0.2% antiseptický sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Reckitt Benckiser, Swindon, Velká Británie

Výrobce:
Reckitt Benckiser,Hull , Velká Británie

Balení:
Dodává se v lahvičkách o objemu 100 ml s rozprašovačem.

Parametry

Kód SÚKL 0138352

Podobné produkty najdete v