Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Coryzalia pro děti por sol mdc 20x1ml

NNovinka Coryzalia pro děti

Coryzalia pro děti je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

  • CORYZALIA PRO DĚTI POR SOL MDC 20X1ML
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712010370
Dostupnost:
Skladem

229 

Informace o produktu

Coryzalia pro děti je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Přípravek Coryzalia pro děti je určen pro děti od narození do 12 let.

Složení - účinné látky:
Allium cepa 3 CH 200 mg, Belladonna 3 CH 200 mg, Gelsemium 3 CH 200 mg, Kalium bichromicum 3 CH 200 mg  Sabadilla 3 CH 200 mg  v jedné dávce (1 ml).

Složení - pomocné látky:
Pomocnou látkou je čištěná voda.

Popis přípravku:
Perorální roztok (čirý bezbarvý roztok) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů uzavřených v 1 sáčku), krabička.

Kontraindikace:
Nepodávejte přípravek Coryzalia pro děti svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:
Coryzalia pro děti není určen pro těhotné a kojící ženy = Není relevantní. 

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Dávkování:
Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento roztok je určený pouze k podání ústy. Neaplikujte roztok do nosu, očí nebo uší. Nepodávejte injekčně.

Doporučené dávkování přípravku Coryzalia pro děti je:

Děti od narození:
Jednu dávku podejte do úst 3-6x denně, nejlépe mimo dobu jídla.
Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Celková denní dávka nemá překročit 6 dávek.

Léčba má být ukončena, jakmile příznaky nemoci vymizí.
Doporučená délka léčby je 7 dní. Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Návod k použití
Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Coryzalia pro děti, než jste měl(a).
Neočekává se žádné riziko, jestliže jste podal(a) více přípravku Coryzalia pro děti, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Coryzalia pro děti
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
V případě horečky (teploty přesahující 38 °C) musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:
Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem, a to nejdéle 3 měsíce.

Po otevření jednodávkového obalu:
Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití. Obsah musí být použit okamžitě.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie

Držitel registračního rozhodnutí: 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie      
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Balení:
Balení obsahuje 20 jednodávkových obalů.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0248532

Podobné produkty najdete v