Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Condrosulf 400 por.cps.dur.180x400mg

Doporučujeme! Akce %Sleva Condrosulf

Condrosulf 400 je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.

  • CONDROSULF 400 POR CPS DUR 180X400MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 7680422770373
Dostupnost:
Skladem

959 

Informace o produktu

Přípravek Condrosulf 400 , tvrdé tobolky je určen k léčbě degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) mírného až středního stupně a artrózy kloubů prstů ruky.

Osteoartróza je onemocnění, které způsobuje bolesti a funkční omezení kloubů. Typickým příznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká při chůzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyčle může bolest vyzařovat po zevní straně stehna ke koleni nebo do křížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkaničky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chůze, zvláště po schodech, pacient kulhá.

Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických příznaků uvedených výše, vyhledejte svého lékaře.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte svého lékaře.

Při výskytu klidových bolestí kloubů, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty či úbytku tělesné hmotnosti vyhledejte svého lékaře.

U artrózy kloubů prstů ruky a při artróze dalších kloubů se před zahájením léčby přípravkem Condrosulf 400 poraďte se svým lékařem.

Charakteristika:

Léčivou látkou přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Při artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce působením specifických enzymů (lytických enzymů), které vedou k degeneraci chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlačuje aktivitu enzymů, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výměnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky.

Podávání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky vede přívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních buněčných složek chrupavky (chondrocytů).

Výrobce:

IBI, spol. s r.o., Praha, ČR vyrobeno ve spolupráci s IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko.

Držitel registračního rozhodnutí:

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, SR.

Složení - účinné látky:

1 tvrdá tobolka Condrosulf 400 obsahuje chondroitini sulfas, natricus 400 mg.

Složení - pomocné látky:

Želatina, oxid titaničitý (E171), idigokarmín (E132), chinolínová žluť (E104), magnesium-stearát (E470B).

Popis přípravku:

Lékovou formou přípravku Condrosulf 400 jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní část je modrá, vrchní část je zelená a uvnitř je bílý až téměř bílý prášek.

Indikační skupina:

Specifické antirevmatikum, antiartrotikum.

Kontraindikace:

Neužívejte přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Condrosulf 400.

Speciální upozornění:

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky by neměli užívat děti a mladiství do 18 let.

Důležité informace o některých složkách přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky : Tento přípravek obsahuje 35 mg sodíku v 1 tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat.

Dávkování:

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se užívá přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovně: Zahajovací léčba po dobu 2 týdnů: 2krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg.

Udržovací léčba po dobu 2-3 měsíců: 1krát denně 2 tvrdé tobolky po 400 mg.

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

V případě, že se během prvních tří týdnů užívání nedostaví alespoň částečný příznivý účinek (snížení bolestivosti kloubů, zlepšení funkce kloubů, zlepšení pohyblivosti) je třeba konzultovat další užívání přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékařem.

Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále dle doporučeného podávání.

Způsob užití:

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá před, při nebo po jídle. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle. Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

Předávkování:

Nejsou známy žádné případy náhodného nebo záměrného předávkování. Pokud jste užil/a více přípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky než je doporučeno, měl/a byste informovat svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.

Uchovávání:

Přípravek Condrosulf 400 uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !

Poznámka:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Varování:

Condrosulf 400, tvrdé tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:

180 tvrdých tobolek.

Parametry

Kód SÚKL 0176921