Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Colental por sol mdc 15x1ml

NNovinka Colental

Colental je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kojenecké koliky u novorozenců a kojenců, která se projevuje např. bolestí bříška, nadýmáním a neklidem.

  • COLENTAL POR SOL MDC 15X1ML
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712010387
Dostupnost:
Skladem

269 

Informace o produktu

Colental je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kojenecké koliky u novorozenců a kojenců, která se projevuje např. bolestí bříška, nadýmáním a neklidem.

Před zahájením léčby se poraďte s lékařem, aby se potvrdilo, že příznaky souvisejí s kojeneckou kolikou.

Složení - účinné látky:
Carbo vegetabilis 5 CH  333,3 mg, Colocynthis 9 CH  333,3 mg , Cuprum metallicum 5 CH 333,3 mg v jedné dávce (1 ml).

Složení - pomocné látky:
Pomocnou látkou je čištěná voda.

Popis přípravku:
Perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml (5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku), krabička.

Kontraindikace:
Nepodávejte přípravek Colental svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:
Colental není určen pro těhotné a kojící ženy = Není relevantní. 

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Dávkování:
Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento Colental roztok je určený pouze k podání ústy. Neaplikujte roztok do nosu, očí nebo uší. Nepodávejte injekčně.

Doporučené dávkování přípravku Colental je:

Děti od narození:

Před každým krmením podejte dítěti jednu dávku Colental do úst nebo ji nakapejte do kojenecké lahve.
Denní dávka nemá přesáhnout 6 dávek Colental během 24 hodin. Intervaly mezi dávkami prodlužujte v závislosti na zlepšení.

Pokud příznaky po 48 hodinách léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s kojeneckou kolikou.

Návod k použití
Před podáním přípravku si umyjte ruce. Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.

1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Colental, než jste měl(a)
Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Colental
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Tento roztok je určený pouze k podání ústy. Neaplikujte roztok do nosu, očí nebo uší. Nepodávejte injekčně.

V případě neutišitelného pláče trvajícího déle než 2 hodiny, zvracení, přítomnosti krve ve stolici, výskytu podlitin, horečky (teplota vyšší než 38 °C) a příznaků přetrvávajících po dobu 48 hodin je vždy nutné konzultovat zdravotní stav dítěte s lékařem.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před otevřením sáčku:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření sáčku:
Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem, a to nejdéle 3 měsíce.

Po otevření jednodávkového obalu:
Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití. Obsah musí být použit okamžitě.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie

Držitel registračního rozhodnutí: 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie      
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Balení:
Balení obsahuje 15 jednodávkových obalů.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0250970

Podobné produkty najdete v