Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Coldrex horký nápoj citron s medem 10 ks

Coldrex horký nápoj citron s medem 10 ks

  • COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM POR PLV SOL 10
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8590335006393
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Coldrex horký nápoj citron s medem je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex citron s medem odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

Charakteristika:
Coldrex citron s medem je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky :

paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti
hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku

fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny
sympatomimetik, který uvoľňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit
dýchání,

kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která  
je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být
v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Složení – účinné látky:

Paracetamolum 750 mg , Phenylephrini hydrochloridum 10 mg , Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum (vitamin C) 60 mg (odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum)

Složení – pomocné látky:
Kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát citronanu sodného, citronové aroma v prášku, medové aroma v prášku, karamelové barvivo, kukuřičný škrob, aspartam, sacharóza.

Popis přípravku:
Coldrex Citron s medem je béžový až světle hnědý prášek pro přípravu perorálního roztoku s citrónovou a medovou vůní.

Kontraindikace:
Neužívejte Coldrex horký nápoj citron s medem jestliže jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo kteroukoli pomocnou látku.

Dále nepoužívejte Coldrex horký nápoj citron s medem pokud máte některý z následujících zdravotních problémů: závažné onemocnění jater, zvýšený krevní tlak, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi)

Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí Coldrex horký nápoj citron s medem podávat dětem a mladistvým do 15 let.

Speciální upozornění:

Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem je třeba zvláštní opatrnosti jestliže máte některý z následujících zdravotních problémů:
onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii, užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s lékařem.

Coldrex horký nápoj citron s medem není určený k dlouhodobé léčbě.

Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Interakce:

Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 

Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron s medem, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.

Fenylefrin obsažený v přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku .

Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky, Coldrex citron s medem může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého. 

Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 – ≤ 1/1000 a mohou se projevit jako:

• alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení
• změny krevního obrazu
• bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
• vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy vidění
• abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Coldrex citron s medem užívat.

Těhotenství a kojení:
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Coldrex horký nápoj citron s medem, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem není vhodné užívat během těhotenství a kojení.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte Coldrex horký nápoj citron s medem přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysypte obsah sáčku Coldrex horký nápoj med s citrónem do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. Teplý nápoj vypijte.

Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let: 1 sáček až 4× denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách.

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem. Tento lék neužívejte déle než 7 dnů neurčí-li lékař jinak.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex citron s medem vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

Předávkování:
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Upozornění:
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete coldrex horký nápoj citron s medem užívat?

Pamatujte si:
• Coldrex horký nápoj Citron s medem obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.
• Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.
• Coldrex horký nápoj Citron s medem obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).

Užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s jídlem a pitím:
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.
Přípravek se může podávat nezávisle na jídle.Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Coldrex citron s medem nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem:
Obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.
Obsahuje sacharózu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve než začnete tento léčivý přípravek používat.
Přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje 0,12 g sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Varování:

Přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Držitel registračního rozhodnutí:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Coldrex horký nápoj citron s medem musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 2–3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Balení:
Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku. Balení obsahuje 10 sáčků v krabičce.

Parametry

Kód SÚKL 0124913