Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Claritine sirup 1x120ml 1mg/ml

Claritine sirup tlumí příznaky alergie.

  • CLARITINE POR SIR 1X120ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8584055694169
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Claritine sirup patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Claritine sirup tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Claritine sirup také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

Claritine sirup není doporučován pro děti mladší 2 let.

Složení – účinné látky:
Léčivou látkou je loratadin 1 mg v 1 ml Claritine sirupu.

Složení – pomocné látky:
Propylenglykol; glycerol; monohydrát kyseliny citronové; natrium-benzoát; sacharosa; broskvové aroma; čištěná voda.

Popis přípravku:
Popis přípravku Claritine, sirup: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic.

Kontraindikace:
Neužívejte Claritine sirup jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine sirup nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vliv přípravku Claritine sirup na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebí:
Než začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,jestliže trpíte onemocněním jater.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Claritine:
Claritine, sirup, obsahuje sacharosu; proto jestli Vám sdělil Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.

Laboratorní testy:
Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

Těhotenství a kojení:
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine sirup se nedoporučuje.

Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine sirup se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.

Dávkování a způsob užití:
Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 12 let:
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Děti ve věku 2 až 12 let s tělesnou hmotností více než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Děti ve věku 2 až 12 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo méně:
Užívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Pacienti se závažným poškozením jater:
Dospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg:
Užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Claritine sirup se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a):
Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře  nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine:
Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Užívání přípravku Claritine jídlem a pitím:
Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Upozornění:
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Claritine sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.   

Uchovávání:
Claritine sirup uchovávejte mimo dosah a dohled dětí při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Claritine sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.   

Varování:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku.

Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu sirupu, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgie

Výrobce:

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Balení:
Claritine sirup je ve skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem; 120 ml sirupu v jednom balení s 5 ml odměrkou.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0069416