Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Cetirizin-Ratiopharm 10mg por.tbl.flm.20x10mg

Cetirizin-ratiopharm 10 mg se užívá ke zmírnění obtíží při alergické rýmě (včetně sezónní i celoroční).
  • CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 MG POR TBL FLM 20X10MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030096106191
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Cetirizin-ratiopharm 10 mg se užívá ke zmírnění obtíží při alergické rýmě (včetně sezónní i celoroční), alergickém zánětu spojivek a kožních alergických projevů provázených svěděním a vyrážkou, zejména při kopřivce u dospělých a dětí starších 6 let věku.

Bez doporučení lékaře mohou přípravek užívat dospělí, mladiství a děti starší než 12 let u sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná nebo též pylová rýma), svědění a kopřivky.

Nemocní starší než 65 let a nemocní se závažným onemocněním ledvin a jater mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Charakteristika:

Cetirizin, léčivá látka přípravku, je antihistaminikum s prodlouženým účinkem. Antihistaminika blokují působení histaminu, jednoho z působků, který se v organismu uvolňuje při reakci z přecitlivělosti (alergie). Cetirizin tlumí jak "časnou" fázi alergické reakce zprostředkovanou histaminem, tak i pohyb buněk zánětu, zejména eozinofilů a uvolňování působků spojených s "pozdní" fází alergické reakce.

Cetirizin je vysoce účinné antihistaminikum a antialergikum s minimálním výskytem ospalosti po běžné léčebné dávce. Vzhledem k prodlouženému účinku, může být přípravek užíván v jedné denní dávce.

Výrobce:

Merckle GmbH, Blaubeuren, SRN.

Držitel registračního rozhodnutí:

ratiopharm GmbH, Ulm, SRN.

Složení - účinné látky:

Cetirizini dihydrochloridum 10 mg v 1 potahované tabletě.

Složení - pomocné látky:

Monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava opadry 4-1-7000 bílá (hydroxypropylmetylcelulóza, makrogol 400, oxid titaničitý).

Kontraindikace:

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cetirizin-ratiopharm 10 mg užívat Neužívejte Cetirizin-ratiopharm 10 mg; - jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg je zapotřebí: - jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte. O použití přípravku u těhotných a kojících žen musí vždy rozhodnout lékař.

Nežádoučí účinky:

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i Cetirizin-ratiopharm 10 mg nežádoucí účinky. Přípravek je obvykle dobře snášen, při jeho užívání se mohou ojediněle vyskytnout bolesti hlavy, ospalost, závratě, podrážděnost a neklid, suchost v ústech, zažívací obtíže (dyspepsie, bolesti břicha, plynatost), které bývají přechodného charakteru. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Vzácně se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti na přípravek (kopřivka, otok měkkých tkání, dušnost). V tomto případě je nutné ihned přerušit užívání přípravku a poradit se s lékařem.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. O současném užívání přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg a jiných léků se poraďte s lékařem. Interakce cetirizinu s alkoholem (při hladině alkoholu v krvi 0,5 g/l) nebyly dosud popsány.

Přesto se doporučuje během užívání přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg nepožívat nadměrně alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení:

O použití přípravku u těhotných a kojících žen musí vždy rozhodnout lékař.

Dávkování:

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 1 týden.

Obvyklá dávka přípravku pro dospělé, mladistvé a děti starší než 12 let je 1 tableta 1krát denně.

U dětí mladších než 12 let určí dávkování lékař. Obvyklé dávkování u těchto dětí je následující: - dětem od 6 do 12 let se obvykle podává 1 tableta 1krát denně nebo polovina tablety 2krát denně (ráno a večer).

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Cetirizin-ratiopharm 10 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku

Při náhodném vynechání dávky je třeba ji užít co nejdříve. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Následky přerušení léčby přípravkem Cetirizin-ratiopharm 10 mg Přípravek může být nutné užívat dlouhodobě. Nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, příznaky onemocnění by se mohly zhoršit.

Způsob užití:

Tablety mohou být užívány nezávisle na jídle a zapíjejí se malým množstvím nedráždivé tekutiny.

Předávkování:

Při předávkování, které se u dospělých projeví především ospalostí a u dětí podrážděností a neklidem nebo při náhodném požití tablet dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Upozornění:

U přípravku nejsou popsány tlumící účinky. U některých pacientů přesto může být při zahájení léčby onemocnění pozorována mírná ospalost nebo únava, která bývá přechodného charakteru. Před provedením činností, které vyžadují zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel) se ujistěte, že vaše pozornost není ovlivněna.

Uchovávání:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:

20 tablet.

Parametry

Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0010637