Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Candibene 200mg tbl.vag.3x200mg

Candibene 200 mg se používá při příznacích kandidózy (svědění v oblasti pochvy a vulvy).
  • CANDIBENE 200 MG TBL VAG 3X200MG
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4030096104340
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Bez porady s lékařem můžete Candibene 200 mg používat při následujících příznacích kandidózy:
-    svědění v oblasti pochvy a vulvy,
-    trvalé pálení pochvy a vulvy,
-    zarudnutí,
-    zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy,
-    výtok z pochvy (bělavý, bez zápachu).

Přípravek Candibene 200 mg je vhodný pro ženy a dívky od 12 let.

Na doporučení lékaře se přípravek Candibene 200 mg užívá k ozdravění porodních cest v posledních 4-6 týdnech těhotenství.

Navštivte svého lékaře máte-li některý z následující příznaků:
-    zapáchající hnisavý výtok,
-    zarudnutí a otoky pochvy i vulvy,
-    bolest při pohlavním styku.

Tyto příznaky mohou ukazovat na trichomonádovou infekci. Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením se svým lékařem.

Charakteristika:
Léčivá látka přípravku Candibene, klotrimazol, je antimykotikum. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní, především rodu Candida. Působí i na některé druhy bakterií (Trichomonas vaginalis a mikrobi způsobující infekce pochvy).

Složení - účinné látky:

Léčivou látkou je clotrimazolum 200 mg v jedné tabletě Candibene.

Složení - pomocné látky:
kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina adipová, hydrogenuhličitan sodný, kopovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, polysorbát 80.

Popis přípravku:

Candibene 200 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety na jedné straně vyraženo „CL“.

Kontraindikace:
Nepoužívejte Candibene 200 mg jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Candibene.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Candibene 200 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout slizniční reakce, např. pálení v pochvě. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte používání přípravku Candibene 200 mg a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Klotrimazol (léčivá látka přípravku Candibene) snižuje účinnost některých antibiotik (amfotericinu a jiných polyenových antibiotik, např. nystatinu, natamycinu).

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Candibene 200 mg je zapotřebí    jestliže jste v první třetině těhotenství, posoudí nutnost použití přípravku Candibene lékař.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Candibene 200 mg je zapotřebí    jestliže jste v první třetině těhotenství. Nutnost použití přípravku Candibene posoudí pouze Váš ošetřující lékař.

Na doporučení lékaře se Candibene 200 mg užívá k ozdravění porodních cest v posledních 4-6 týdnech těhotenství.

Dávkování a způsob použití:
Vždy užívejte Candibene 200 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se používá 1 tableta Candibene 200 mg denně večer po dobu 3 dnů.

Vaginální tablety Candibene 200 mg se zavádějí vleže na zádech s lehce pokrčenými koleny za pomoci aplikátoru hluboko do pochvy:
1.    Vyjměte vaginální tabletu z obalu a vložte do aplikátoru.
2.    Zaveďte aplikátor s tabletou hluboko do pochvy. Opatrným stlačením pístu se vaginální tableta umístí v pochvě ve správné poloze.
3.    Po vyjmutí aplikátoru z pochvy jej důkladně opláchněte v teplé (nikoliv vroucí) vodě.

Léčba by neměla být prováděna během menstruace. Po dobu těhotenství zavádějte vaginální tablety bez použití aplikátoru.

K zabránění opakování infekce u léčby mykotických infekcí je třeba současně léčit všechny sexuální partnery. Současná léčba sexuálních partnerů s použitím místní aplikace klotrimazolu je pro zvládnutí onemocnění nezbytná.

Léčba nesmí být přerušena, a proto je nutné ji zahájit tak, aby byla ukončena před začátkem menstruace.

Stejně jako jiné vaginální krémy a tablety může i tento přípravek snížit účinnost pryžových kontraceptiv jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně s tabletami Candibene 200 mg. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem.

Během léčby nepoužívejte tampony.

Jestliže jste použila více přípravku Candibene 200 mg, než jste měla nebo při náhodném požití, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užila.

Jestliže jste zapomněla užít pravidelnou dávku přípravku Candibene 200 mg, užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku.

Délka léčby přípravkem Candibene 200 mg:
Pokud lékař neurčí jinak, provádí se aplikace přípravku Candibene 200 mg tři po sobě následující dny. Během této doby dojde k eliminaci plísňové infekce.  Zavádí se jedna tableta Candibene 200 mg nejlépe večer před spaním. K zajištění plného léčebného úspěchu je nutno dodržovat předepsané dávkování a nepřerušit léčbu po odeznění příznaků. Příznaky onemocnění by se mohly vrátit a/nebo zhoršit.

Jestliže přetrvávají příznaky infekce i po této době, je třeba se poradit s lékařem.

Upozornění:
Tablety Candibene 200 mg jsou určeny pouze k vaginálnímu použití. Nepolykejte ústy!

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Candibene 200 mg neovlivňuje pozornost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

Uchovávání:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Přípravek Candibene 200 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Candibene 200 mg musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 4 dnů od zahájení léčby, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak předcházet vzniku kandidózy?
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření:

-    Vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých džínsů. Teplo a nemožnost přístupu vzduchu jsou podmínky podporující růst mikroorganismů.
-    Denně se myjte, ale používejte pouze jednoduchá mýdla – ne silně parfémovaná nebo léčivá. Při omývání netlačte silně houbou nebo žínkou na pokožku, nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte v teplé vodě s přísadou koupelové soli.
-    Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být snadno přenesena i z konečníku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Držitel rozhodnutí o registraci:

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce:
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Balení:
Balení Candibene 200 mg obsahuje 3 vaginální tablety s aplikátorem.

Parametry

Kód SÚKL 0062863