Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Calgel

Calgel je určen ke zmírnění bolesti při prořezávání zoubků.

  • CALGEL ORM GEL 1X10GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3574660530865
Dostupnost:
Skladem

115 

Informace o produktu

Calgel je určen ke zmírnění bolesti a ke zklidnění bolestivých dásní dítěte způsobené prořezáváním zubů, a zároveň Calgel působí mírně antisepticky.

Přípravek Calgel je určen dětem od pěti měsíců.

Charakteristika:
Calgel je orální gel s obsahem lokálního anestetika (látky určené k místnímu znecitlivění) a antiseptika (látky, která zastavuje nebo omezuje růst choroboplodných zárodků).

Držitel rozhodnutí o registraci:
McNeil Products Limited c/o Johnson & Johnson
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce:
The Wellcome Foundation Ltd. Dartford, Kent, Velká Británie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko

Složení - účinné látky:
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 3,3 mg, cetylpyridinii chloridum monohydricum 1,0 mg v 1 g Calgelu.

Složení - pomocné látky:
nekrystalizující sorbitol 70 %, xylitol, ethanol 96 %, glycerol, hyetelóza, hydrogenricinomakrogol 2000, lauromakrogol 450, makrogol 300, sodná sůl sacharinu, levomenthol, bylinné aroma (heřmánek), karamel, dihydrát citronanu sodného, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Popis přípravku:
Přípravek Calgel je vyráběn v lékové formě orálního gelu žlutohnědé barvy.

Indikační skupina:
Lokální anestetikum.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Calgel v případě alergie, přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku Calgel.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calgel je zapotřebí jestliže Vám lékař sdělil, že Vaše dítě trpí vzácnou dědičnou nesnášenlivostí fruktózy, nesmíte u dítěte přípravek Calgel používat.

Při používání přípravku Calgel dodržujte doporučené dávkování.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší po sedmi dnech, musíte se poradit s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calgel:
Heřmánek, který je jednou ze složek bylinkového aroma, může být rovněž zdrojem alergických reakcí. U přecitlivělých jedinců, kteří dříve požívali bylinné přípravky nebo čaje obsahující heřmánek, se z tohoto důvodu může dostavit alergická reakce, projevující se dýchacími obtížemi. V případě výskytu těchto obtíží ukončete neprodleně používání přípravku Calgel a okamžitě vyhledejte lékaře

Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Calgel nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Calgel je obvykle dobře snášen, ale ojediněle se mohou vyskytnout projevy přecitlivělosti, např. místní otoky, zarudnutí, kopřivka, někdy až vyrážka.

Zcela ojediněle může dojít k celkovým projevům přecitlivělosti, např. k dušnosti nebo otoku sliznice dýchacích cest. V tomto případě neprodleně ukončete používání přípravku Calgel a okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
O vhodnosti použití přípravku Calgel v těhotenství a během kojení se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Dávkování a způsob použití:
Přípravek Calgel používejte přesně podle pokynů v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Calgel je určen dětem od pěti měsíců.

Malé množství gelu, přibližně 7,5 mm, vytlačte na čistý koneček prstu a jemně vtírejte do postižené dásně. V případě potřeby opakujte po 20 minutách, nejvýše však šestkrát denně.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší po sedmi dnech, musíte se poradit s lékařem

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší po sedmi dnech, musíte se poradit s lékařem.

Informace pro pacienta:
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Calgel je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calgel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vašemu dítěti co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší po sedmi dnech, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání:
Calgel uchovávejte při teplotě do 25°C a vždy mimo dosah a dohled dětí!

Varování:
Přípravek Calgel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Balení:
Lakovaná, hliníková tuba se šroubovacím uzávěrem z plastické hmoty. Velikost balení: 10 g

Parametry

Kód SÚKL 0046200

Podobné produkty najdete v