Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Calcium pantothenicum Zentiva 30g

Mast Calcium pantothenicum Zentiva se používá místně k podpoře hojení a epitelizaci malých poranění (drobná popálení a oděrky), podráždění kůže (jako důsledek např. ozáření rentgenem, po nadměrném slunění), chronických (vleklých) a bércových vředů, trhlin konečníku.
  • CALCIUM PANTOTHENICUM ZENTIVA DRM UNG 1X30GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8584005510303
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Mast Calcium pantothenicum Zentiva se používá místně k podpoře hojení a epitelizaci malých poranění (drobná popálení a oděrky), podráždění kůže (jako důsledek např. ozáření rentgenem, po nadměrném slunění), chronických (vleklých) a bércových vředů, trhlin konečníku.

Mast Calcium pantothenicum Zentiva je vhodná pro suchou až velmi suchou kůži jako podpůrný prostředek při léčbě atopické dermatitidy, kontaktních ekzémů (kožní onemocnění), na doléčení herpes simplex labialis (opar rtu) a herpes zoster (pásový opar).

Dále se Calcium pantothenicum Zentiva používá pro pravidelné ošetřování prsů u kojící matek a léčbu poranění a ragád (trhlin) prsních bradavek, v péči o kojence jako prevence a léčba plenkové dermatitidy (opruzení).

Pouze na doporučení lékaře se mast Calcium pantothenicum Zentiva používá na ošetření děložního čípku.

Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva je určen pro dospělé, mladistvé, děti, pro těhotné i kojící ženy.

Charakteristika:
Sůl pantotenové kyseliny se používá k podpoření obnovy poraněné kůže nebo sliznice a růstu nově tvořené tkáně.

Složení - účinné látky:
Léčivou látkou je calcii pantothenas 0,05 g v 1 g masti.

Složení - pomocné látky:
makrogol-1500-dipolyhydroxystearát, ceresin, bílý vosk, tvrdý parafín, tekutý parafín, bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, cholesterol, triklosan, chlorhexidin-diglukonát 20 %, čištěná voda.

Popis přípravku:

Calcium pantothenicum Zentiva je jemná homogenní mast žlutobílé barvy, charakteristického zápachu.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Calcium pantothenicum Zentiva jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Speciální upozornění:
Důležité informace o některých složkách přípravku Calcium pantothenicum Zentiva:
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Bez porady s lékařem přípravek používejte na postiženou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže po používání přípravku potíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem.

Nežádoučí účinky:
Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva je většinou dobře snášen. Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická reakce (např. lehké zarudnutí kůže, svědění, pálení).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky neboli interakce s jinými přípravky nejsou známy. Avšak bez porady s lékařem nepoužívejte na ošetřované místo jiné přípravky.

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek můžete užívat během těhotenství a kojení.

Dávkování a způsob použití:
Obvyklé dávkování přípravku: jednou až dvakrát denně naneste tenkou vrstvu masti na postižené místo.

V péči o prsa, u kojící matek, nanášejte na bradavky po každém kojení.

Při ošetřování kojenců nanášejte při každém přebalení mast na předtím vodou dobře očištěnou pokožku.

Na doporučení gynekologa je možné použít silnější vrstvu masti na vaginální tampón, který může zůstat zaveden ve vagíně nejdéle 24 hodin (po 24 hodinách nutno tampón vyměnit).


Upozornění:
Bez porady s lékařem přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používejte na postiženou kůži nejdéle 7 dní. Jestliže po používání přípravku Calcium pantothenicum Zentiva potíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraďte se s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Calcium pantothenicum Zentiva:
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Používání přípravku Calcium pantothenicum Zentiva s jídlem a pitím:
Potrava neovlivňuje účinnost přípravku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Předávkování přípravkem při místním použití se nevyskytuje.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Pokud zapomenete použít přípravek, naneste přípravek na postižené místo, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Uchovávání:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu při teplotě 15-25 st.C, aby byl přípravek chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Varování:
Přípravek Calcium pantothenicum Zentiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Calcium pantothenicum Zentiva používejte pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, vyhledejte lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Výrobce:

Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika  

Balení:
Tuba o obsahu 30 g

Parametry

Kód SÚKL 0150535
Podobné produkty najdete v: