Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Bronchipret tymián a břečťan sirup por.sir.1x50ml

Bronchipret tymián a břečťan sirup na zlepšení příznaků při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu.

  • BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP POR SIR 1X50ML
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 4029799161996
Dostupnost:
Skladem

139 

Informace o produktu

Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest pro dospělé a dětí od 1 roku.

Bronchipret tymián a břečťan sirup je indikován na zlepšení příznaků při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená frekvence kašle, potíže při vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.

Složení – účinné látky:
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián a břečťan sirup jsou: Thymi extractum fluidum 1:2–2.5 (tekutý extrakt z tymiánu) 15.0 g, extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% (m/m) : glycerolu 85% (m/m) : ethanolu 90% (V/V) : vody (1:20:70:109). Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z listů břečťanu) 1.5 g, extrahováno ethanolem 70% (V/V).

Složení – pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium-sorbát, roztok maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10%, glycerol 85% (součást Thymi extractum fluidum).

Popis přípravku:
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.

Kontraindikace:
Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na břečťan, tymián nebo jiné hluchavkovité, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku Bronchipret tymián a břečťan sirup.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a břečťan sirup nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté
(>=1/10).
Časté (>=1/100 až <1/10).
Méně časté (>=1/1000 až <1/100).
Vzácné (>=1/10000 až < 1/1000).
Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Ve vzácných případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka. Dále například dušnost, kopřivka, otok obličeje a úst a/nebo hltanu.

Ojediněle se mohou vyskytnout trávicí obtíže jako křeče, nevolnost a zvracení.

V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan sirup znovu podáván.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:
Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret tymián a břečťan sirup je zapotřebí

Když potíže přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře.

Lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní 8 ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, u dětí užívajících vyšší dávky, než je doporučené, a u vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku. Uvedené skupiny pacientů by měly Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat pouze po poradě s lékařem.

Těhotenství a kojení:
Bronchipret tymián a břečťan sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože pro toto období nejsou k dispozici potřebné údaje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Dávkování:

Vždy užívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bronchipret tymián a břečťan sirup se podává 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce odpovídající věku dle následující schématu.

Děti od 1 do 5 let: 3,2 ml (3krát denně).    Celková denní dávka = 9,6 ml
Děti od 6 do 11 let: 4,3 ml (3krát denně).    Celková denní dávka = 12,9 m
Mladiství od 12 let a dospělí: 5,4 ml (3krát denně).    Celková denní dávka = 16,2 ml

Doba léčby závisí na závažnosti onemocnění (viz sekce Speciální upozornění při užívání Bronchipret tymián a břečťan sirup je zapotřebí a sekce Možné nežádoucí účinky).

Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirup, než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v sekci 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob užití:
Neředěný Bronchipret tymián a břečťan sirup můžete zapít tekutinou, nejlépe vodou.
Před použitím dobře protřepejte.

Upozornění:
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.

Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a břečťan sirup:
Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní jako 8 ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, u dětí užívajících vyšší dávky než je doporučené a u vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než začnete přípravek užívat.

Informace pro diabetiky:

Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirup pro dospělého (5,4 ml) obsahuje průměrně 0,18 chlebových jednotek.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování:
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a břečťan sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Bionorica AG, Neumarkt, Německo

Výrobce:
Bionorica AG, Neumarkt, Německo

Balení:
50 ml

Parametry

Kód SÚKL 0136001

Podobné produkty najdete v