Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Sédatif PC tbl.slg.90

Akce Sedatif PC

Sédatif PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.

  • SÉDATIF PC SLG TBL NOB 90
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712007516
Dostupnost:
Skladem

229 

Informace o produktu

Sédatif PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku.

Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Složení - účinné látky:
Aconitum napellus 6 CH; Belladonna 6 CH; Calendula officinalis 6 CH ; Jequirity 6 CH; Chelidonium majus 6 CH; Viburnum opulus 6 CH po 0,05 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.

Popis přípravku:
Sublingvální tablety bílé barvy.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Sédatif PC jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.

Sedatif PC může být užíván v době těhotenství a kojení.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí, dospívající a děti:
1-2 tablety 3x denně, ráno, v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla.

Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.

Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sédatif PC, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku Sédatif PC, než jste měl(a), neočekává se žádné nebezpečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sédatif PC
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Drosetux Neo, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku Drosetux Neo, než jste měl(a), neočekávají se nežádoucí účinky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Drosetux Neo
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před užitím přípravku Sédatif PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Děti
Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Sédatif PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Sédatif PC obsahuje monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Neužívejte přípravek Sédatif PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Papírová krabička obsahující 90 tablet v blistru (Al / PVC).

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0207809

Podobné produkty najdete v