Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Sedalia sir.1x200ml

Akce Sedalia

Sedalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě nezávažných úzkostných stavů, jako je nervozita, neklid a podrážděnost, a lehkých poruch spánku u dětí od 1 roku.

  • SEDALIA SIR 1X200ML
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712002931
Dostupnost:
Skladem

169 

Informace o produktu

Sedalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě nezávažných úzkostných stavů, jako je nervozita, neklid a podrážděnost, a lehkých poruch spánku u dětí od 1 roku.

Pokud se do 7 dnů Vaše dítě nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Složení - účinné látky:
Chamomilla recutita (Chamomilla vulgaris) 9 CH; Gelsemium 9 CH; Hyoscyamus niger 9 CH; Kalium bromidum (Kalium bromatum) 9 CH; Passiflora incarnata 3 DH; Datura stramonium (Stramonium) 9 CH aa 1,5 g ve 100 g.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, ethanol 96%, kyselina benzoová, karamel a čištěná voda.

Popis přípravku:
Světle žlutý až žlutý čirý sirupovitý roztok. Sirup.

Kontraindikace:
Nepodávejte přípravek Sedalia  jestliže je Vaše dítě alergické na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.

Použití sirupu Sedalia není relevantní v těhotenství a během kojení.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, nebo které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat.

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Dávkování:
Vždy podávejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Perorální podání (podání ústy).

Doporučené dávkování je:
Děti od 1 roku 5 ml sirupu ráno a večer.

Pro odměření uvedené dávky použijte přiloženou odměrku. Po každém použití je třeba odměrku vymýt a usušit.

Léčba nemá přesáhnout 10 dní. Jakmile příznaky odezní, ukončete podávání přípravku. Pokud se do 7 dnů příznaky nezlepší nebo pokud se zhorší, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste podal(a) více přípravku Sedalia, než jste měl(a)
Pokud jste podal(a) více přípravku Sedalia, než jste měl(a), neočekává se žádné zvláštní riziko.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Sedalia
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před podáním přípravku Sedalia, nebo pokud máte další otázky k použití přípravku, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti
Tento přípravek je určen pro děti starší 1 roku. Nepodávejte dětem mladším 2,5 let bez porady s lékařem.

Prosím, vezměte na vědomí, že za neklidem a/nebo nervozitou u dětí se mohou skrývat některá závažnější onemocnění či stavy. Pokud máte jakékoli pochybnosti o příčině těchto obtíží, kontaktujte lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Sedalia nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sedalia obsahuje sacharózu, alkohol a kyselinu benzoovou.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,9 g sacharózy v jedné 5ml dávce. Pokud Vám lékař sdělil, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek dítěti podávat.

Tento léčivý přípravek obsahuje 15 mg alkoholu v jedné dávce 5 ml, které odpovídá 0,4% (V/V). Množství alkoholu v jedné dávce tohoto přípravku odpovídá méně než 1 ml piva nebo vína. Takto malé množství alkoholu nemá žádné znatelné účinky.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5,5 mg kyseliny benzoové v jedné dávce 5 ml, což odpovídá 1,11 mg/ml. Kyselina benzoová může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u novorozenců (do 4 týdnů věku).

Uchovávání:
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Spotřebujte do 1 roku od prvního otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Balení Sedalia obsahuje lahvičku ze žlutého skla třídy III o objemu 200 ml s bílým šroubovacím uzávěrem a průhledným PP víčkem sloužícím jako odměrka s ryskou 5 ml.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0047750

Podobné produkty najdete v