Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Paragrippe tbl.slg.60

Akce Paragrippe

Paragrippe je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopa

  • PARAGRIPPE SLG TBL NOB 60
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712001316
Dostupnost:
Skladem

139 

Informace o produktu

Paragrippe je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

Složení - účinné látky:
Arnica montana 4 CH; Belladonna 4 CH; Eupatorium perfoliatum 4 CH; Gelsemium 4 CH; Sulfur 5 CH po 0,6 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Popis přípravku:
Bílé sublingvální tablety.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Paragrippe jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:
2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

O správném použití přípravku Paragrippe se prosím informujte u odborníka na homeopatii u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese: info@boiron.cz

Upozornění:
Před užitím přípravku Paragrippe se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Paragrippe nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Paragrippe obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
 BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0097942

Podobné produkty najdete v