Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Homeovox tbl.slg.60

Akce Homeovox

Homeovox je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek.

  • HOMEOVOX SLG TBL NOB 60
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712001286
Dostupnost:
Skladem

149 

Informace o produktu

Homeovox je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě potíží s hlasem, jako je např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Složení - účinné látky:
Aconitum napellus 3 CH; Arum triphyllum 3 CH; Ferri phosphas (Ferrum phosphoricum) 6 CH; Calendula officinalis Calendula) 6 CH; Euspongia officinalis (Spongia tosta) 6 CH; Belladonna 6 CH; Hydrargyri aminochloridum (Mercurius solubilis) 6 CH; Calcii sulfidum (Hepar sulfur) 6 CH; Kaliidichromas (Kalium bichromicum) 6 CH; Populus candicans 6 CH; Bryonia (Bryonia dioica) 3 CH po 1 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, arabská klovatina, želatina, mastek, bílý vosk, karnaubský vosk.

Popis přípravku:
Bílé sublingvální tablety.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Homeovox jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Homeovox se může užívat během těhotenství a kojení.

Nežádoučí účinky:
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 6 let:
2 tablety rozpustit v ústech 3-6x denně. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

Orální podání. Tablety nechat rozpustit pod jazykem.

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek Homeovox nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 6 dní. Pokud nedojde ke zlepšení obtíží do 2 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Homeovox, než jste měl(a)
Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku Homeovox, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Homeovox
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před užitím přípravku Homeovox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti
Z důvodu možného rizika vdechnutí tablet se přípravek Homeovox nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Homeovox nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Homeovox obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
 BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Papírová krabička obsahující 60 sublingválních tablet v Al/PVC blistrech

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0097940

Podobné produkty najdete v