Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Coryzalia tbl.obd.40

Akce Coryzalia

Coryzalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

  • CORYZALIA TBL OBD 40
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712001293
Dostupnost:
Skladem

149 

Informace o produktu

Coryzalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Složení - účinné látky:
Allium cepa 3 CH; Belladonna (Atropa belladonna) 3 CH; Sabadilla 3 CH; Kalium bichromicum (Kalii dichromas) 3 CH ; Gelsemium 3 CH; Pulsatilla (Pulsatilla pratensis) 3 CH po 0,333 mg v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.

Popis přípravku:
Bílé, hladké, podlouhlé bikonvexní obalené tablety, PVC/Al blistr, krabička.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Coryzalia jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Těhotenství a kojení:
Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Žádné interakce s jinými léky se neočekávají.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
  
Dávkování:
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí, dospívající a děti od 6 let:
Jednu tabletu rozpusťte v ústech každou hodinu od prvních příznaků nemoci. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Denní dávka nemá překročit 8 tablet.

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablety se přípravek Coryzalia nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryzalia, než jste měl(a)
Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku Coryzalia, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coryzalia
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před užitím přípravku Coryzalia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
V případě horečky (teploty přesahující 38 °C) musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem. Složka přípravku Pulsatilla může zhoršit průběh zánětu středního ucha.

Děti
Z důvodu možného rizika vdechnutí tablety se přípravek Coryzalia nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Coryzalia nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Coryzalia obsahuje sacharózu.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Balení obsahuje 40 obalených tablet Coryzalia.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0097941

Podobné produkty najdete v