Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Cocculine tbl.slg.30

Akce Cocculine

Cocculine je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii: k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď), a k léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky.

  • COCCULINE SLG TBL NOB 30
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712001309
Dostupnost:
Skladem

119 

Informace o produktu

Cocculine je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii:
- k prevenci a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky (auto, vlak, letadlo, loď),
- k léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky.

Cocculine je určen pro dospělé, dospívající a děti od 18 měsíců.

Složení - účinné látky:
Anamirta cocculus (Cocculus indicus() 4 CH ; Strychnos nux vomica (Nux vomica) 4 CH ; Nicotiana tabacum (Tabacum) 4 CH ; Petroleum rectificatum (Petroleum) 4 CH po 0,375 mg v 1 tbl. v 1 tabletě.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát

Popis přípravku:
Bílé, hladké, podlouhlé bikonvexní obalené tablety, PVC/Al blistr, krabička.

Kontraindikace:
Neužívejte přípravek Cocculine jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

Těhotenství a kojení:
Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení a nemá žádný vliv na plodnost.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domnívate se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nežádoučí účinky:
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání. Tablety užívejte nejlépe mimo dobu jídla.

Doporučené dávkování přípravku je:

1. Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při cestování

Dospělí a dospívající od 12 let:
Den před cestou: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.
V den cesty: 2 tablety nechat rozpustit v ústech 3x denně.
Při nástupu příznaků: 2 tablety nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců:
Den před cestou: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.
V den cesty: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech 3x denně.
Při nástupu příznaků: 1 tabletu nechat rozpustit v ústech. V případě potřeby zopakovat.
Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpusťte tabletu v malém množství vody.

Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání přípravku. Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Léčba nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení bez horečky
Dospělí a dospívající od 12 let:
Dvě tablety nechat rozpustit v ústech pří nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.

Děti od 18 měsíců:
Jednu tabletu nechat rozpustit v ústech pří nástupu příznaků. V případě potřeby zopakovat.
Vzhledem k možnosti vdechnutí tablety u dětí do 6 let rozpusťte tabletu v malém množství vody. V případě nevolnosti a zvracení bez horečky mají děti ve věku 18 měsíců až 6 let užívat tento léčivý přípravek jenom po poradě s lékařem nebo lékárníkem.

Interval prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání přípravku. Pokud se do 24 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cocculine, než jste měl(a)
Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku Cocculine, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cocculine
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:

Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- jsou pocit na zvracení a zvracení doprovázeny žaludečními obtížemi, bolestí břicha a/nebo horečkou,
- je zvracení doprovázeno příměsí žluče nebo krve,
- se pocit na zvracení a zvracení nezlepšují a přetrvávají déle než 24 hodin navzdory léčbě.

Během zvracení je vždy nutné doplňovat tekutiny, např. popíjením rehydratačního roztoku po malých doušcích, aby se kompenzovala náhlá ztráta tekutin a minerálů z těla.

Před užitím přípravku Cocculine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte další otázky vztahující se k jeho užití.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Cocculine nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a nezpůsobuje ospalost.

Přípravek Cocculine obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užíva

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
Balení obsahuje 30 sublingválních tablet.

Parametry

ATC skupina V12 - HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Perorálně (ústy)
Kód SÚKL 0097943

Podobné produkty najdete v