Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Cicaderma ung.30g

Akce Cicaderma

Cicaderma je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při podráždění kůže, povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny), drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), a při poštípání hmyzem.

  • CICADERMA UNG 30G
  • Výrobce: Boiron
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 3352712002924
Dostupnost:
Skladem

149 

Informace o produktu

Cicaderma je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při podráždění kůže, povrchových poraněních malého rozsahu (malé řezné rány, trhliny, praskliny, odřeniny), drobných popáleninách, solárním erytému (zčervenání kůže po vystavení se slunečnímu záření), a při poštípání hmyzem.

Léčivý přípravek Cicaderma mohou používat děti od 3 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Složení - účinné látky:
100 g masti obsahuje: Extractum herbarum vaselinum pro Cicaderma 97,0 g (Složení extraktu: Calendulae herba recens 20,0 g, Hyperici herba recens 10,0 g, Millefolii herba recens 10,0 g, Vaselinum album 100,0 g), Ledum palustre - tinctura basica a.u.h. 1,5 g, Pulsatilla vulgaris - tinctura basica a.u.h. 1,5 g.

Složení - pomocné látky:
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína (součást extraktu), ethanol (součást tinktur).

Popis přípravku:
Cicaderma je mast zabalená v krabičce obsahující hliníkovou tubu s uzávěrem z plastické hmoty o obsahu 30 g. Žlutooranžová mast s aromatickou vůní.

Kontraindikace:
Nepoužívejte přípravek Cicaderma jestliže jste alergický(á) na rostlinný vaselinový extrakt pro Cicaderma, jehož součástí je měsíček lékařský, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, bílá vazelína; a dále na rojovník bahenní (matečnou tinkturu), koniklec obecný (matečnou tinkturu), nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kvůli nedostatku údajů se použití přípravku u těhotných a kojících žen nedoporučuje.

Nežádoučí účinky:
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout kožní reakce.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Interakce:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete 

Nejsou známá žádná vzájemná působení s jinými léčivými přípravky.

Dávkování:
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Po vyčištění poranění se nanese mast 1-2x denně na postižené místo. Podle rozsahu poranění kůže je možné postižené místo překrýt obvazem nebo náplastí s polštářkem.

Pokud se do týdne nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Cicaderma déle než týden.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Cicaderma
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění:
Před použitím přípravku Cicaderma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud jsou v ošetřované oblasti přítomny či pokud se v průběhu léčby objeví známky kožní infekce (např. otok, zarudnutí, hnis v ráně).

Místa ošetřená přípravkem Cicaderma nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jinému UV záření (riziko zvýšení citlivosti na sluneční záření).

Uchovávání:
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Varování:
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Výrobce:
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Držitel registračního rozhodnutí:       
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Balení:
tuba o obsahu 30g

Parametry

ATC skupina V11 - FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Způsob podání Zevně na pokožku
Kód SÚKL 0097947

Podobné produkty najdete v