Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Autan Active pumpička

Autan Active je repelentní kosmetický přípravek v mechanickém rozprašovači, který...
  • Kosmetika
  • EAN: 4000290006566
Dostupnost:
Není skladem

Informace o produktu

Autan Active je repelentní kosmetický přípravek v mechanickém rozprašovači, který zajišťuje dlouhotrvající efektivní ochranu kůže hlavně proti komárům, klíšťatům a ovádům. Aplikovaný Autan Active v dostatečném množství účinkuje až 8 hodin proti komárům či ovádům a až 4 hodiny proti klíšťatům.

Distributor:

S.C.Johnson s.r.o., Praha, Česká republika

Složení - účinné látky:

20 g icaridine ve 100 g přípravku Autan Active

Způsob použití:

Při aplikaci držte nádobku ve svislé poloze asi 15-20 cm od kůže . Při použití na tvář a krk nejdříve nastříkejte přípravek Autan Active do dlaní a poté ho rozetřete na nechráněné části pokožky. Použití prostředku Autan Active je velmi příjemné, nezanechává pocit mastnoty a je lehce parfémovaný. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby.

Upozornění a bezpečnostní opatření:

Přípravek Autan Active používejte pouze podle návodu. Pouze k vnějšímu použití!

Zamezte kontaktu s očima a sliznicí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Zamezte přímému kontaktu přípravku Autan Active se syntetickými materiály a lakovanými povrchy.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. U dětí do 6 let používejte šetrně, neaplikujte na jejich ruce a nepoužívejte plošnou nebo opakovanou aplikaci. Při zvýšené citlivosti kůže může dojít k podráždění pokožky.

Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte, před jídlem si omyjte ruce. Nevdechujte plyny/aerosoly. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při nadýchání odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření, objeví-li se potíže. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití nevyvolávejte zvracení! Odstraňte přípravek z úst, důkladně vypláchněte vodou (nepolykejte) a okamžitě zajistěte lékařské ošetření. Lékaři předložte obal nebo označení.

Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 40 °C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Extrémně hořlavý. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem.

Balení:

100 ml s mechanickým rozprašovačem.

Parametry