Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Lékárna Mediexpert s.r.o. Menu

Aulin gel

Aulin gel je určen k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jako je podvrtnutí nebo zánět šlach.

  • AULIN GEL DRM GEL 1X50GM/1.5GM
  • Volně prodejný lék
  • EAN: 8594044140089
Dostupnost:
Skladem

165 

Informace o produktu

Aulin gel je určen k místní léčbě bolestivých projevů při poúrazových stavech, jako je podvrtnutí nebo zánět šlach.

Charakteristika:
Léčivou látkou přípravku Aulin gel je nimesulid, který patří do skupiny látek s protizánětlivými a bolest tišícími účinky.

Složení - účinné látky:

1 g gelu obsahuje nimesulidum 30 mg

Složení - pomocné látky:
diethylenglykol-monoethylether, glyceromakrogol-oktanodekanoát, karbomer , dihydrát dinatrium-edetátu, trolamin, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.

Indikační skupina:
Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum k zevnímu použití.

Kontraindikace:
Aulin gel se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku.

Aulin gel dále nesmí používat pacienti, u kterých se po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků s protizánětlivým účinkem vyskytla přecitlivělost, projevující se alergickou rýmou, vyrážkou nebo dýchacími obtížemi.

Přípravek Aulin gel nesmí být používán v průběhu těhotenství, kojení a u dětí mladších 12 let.

Nesmí se nanášet na poraněnou kůži, do otevřených ran, hnisavých projevů a na stejné místo s jinými přípravky k zevnímu použití.

Nežádoučí účinky:
Přípravek Aulin gel je obvykle velmi dobře snášen. V ojedinělých případech bylo popsáno podráždění kůže v místě aplikace, které se projevilo svěděním nebo zarudnutím.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku Aulin gel poraďte s lékařem.

Interakce:
Při zevním použití přípravku Aulin gel nejsou známá ani očekávaná žádná ovlivnění s jinými léčivými přípravky.

Těhotenství a kojení:

Přípravek Aulin gel nesmí být používán v průběhu těhotenství, kojení.

Dávkování:
Přípravek používejte vždy dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Dospělí:
Aulin gel se nanese v tenké vrstvě na postižené místo 2-3 krát denně a vmasíruje se až do kompletního vstřebání, obvykle v množství 3 g, což odpovídá asi 6-7 cm vytlačeného pruhu gelu. Délka léčby je 7-15 dnů.

Děti mladší 12 let:
Aulin gel není určen k podávání dětem mladším 12 let.

Upozornění:
Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 15 dnů.

Aulin gel by se neměl aplikovat na kožní rány a otevřená poranění.

Aulin gel by se neměl dostat do očí nebo na sliznice. V případě náhodného kontaktu je třeba místo neprodleně opláchnout vodou.

Přípravek Aulin gel nesmí být užíván vnitřně. Po aplikaci gelu by se měly umýt ruce.

Přípravek Aulin gel by neměl být aplikován pod okluzivní obvazy.

Pacienti s krvácením do zažívacího traktu, aktivní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku nebo s podezřením na ni, vážnou poruchou funkce ledvin nebo jater, vážnými poruchami srážlivosti krve nebo vážným/nekontrolovaným srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností.

Pacienti se známou přecitlivělostí na jiné léky proti zánětu, bolesti a horečce by měli být léčeni se zvláštní opatrností. Možnost rozvoje přecitlivělosti během léčby nemůže být vyloučena.

Pacienti by neměli vystavovat ošetřená místa přímému slunečnímu záření ani působení solária, aby se snížilo riziko vzniku fotosenzitivity (reakce kůže na sluneční záření).

Aulin gel obsahuje methylparaben a propylparaben – může způsobit těžké alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Případy předávkování nejsou známy a vzhledem k místnímu podávání jsou nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku (např. dítětem) okamžitě kontaktujte lékaře nebo se obraťte na nejbližší zdravotnickou pohotovostní službu.

Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Varování:
Aulin gel nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Informace pro pacienta:
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Aulin gel používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 15 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce:
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Balení:
Tuba o obsahu 50 g

Parametry

Kód SÚKL 0066045